MENU DOSTĘPNOŚCI
KONTRAST
ZWIĘKSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
POMNIEJSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
Biuletyn Informacji Publicznej

 

K.1110/2/06

Opatówek, dnia 12.10.2006 r.

 

INFORMACJA O WYNIKU NABORU NA STANOWISKO PRACY

DS. ROLNICTWA, LEŚNICTWA I GOSPODARKI ODPADAMI

w Wydziale Rolnictwa, Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska

w Urzędzie Gminy w Opatówku

Pl. Wolności 14, 62-860 Opatówek

 

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została wybrana Pani ALEKSANDRA KALENSKA zamieszkała w Opatówku.

 

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

 

Pani ALEKSANDRA KALENSKA posiada odpowiednie wykształcenie do oferowanego stanowiska pracy. Kandydatka została wybrana ze względu na dobrą znajomość i umiejętność interpretacji przepisów prawnych dotyczących zadań realizowanych na ww. stanowisku.

O wyborze kandydatki zadecydowały wyniki testu i rozmowy kwalifikacyjnej oraz dobra znajomość języka angielskiego.

Kandydatka spełnia wymagania stanowiska pracy.

 

 

                                                                                                           Wójt Gminy Opatówek

 

                                                                                                                   /-/ Jan Wolf