MENU DOSTĘPNOŚCI
KONTRAST
ZWIĘKSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
POMNIEJSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
Biuletyn Informacji Publicznej

Instrukcja korzystania z Biuletynu


Zgodnie z przepisami Ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001r. (Dz. U. z 2001r., Nr 112, poz. 1198) władze publiczne oraz podmioty wykonujące zadania publiczne zobowiązane są do udostępniania informacji publicznej. Ograniczenia tej zasady mogą nastąpić tylko przepisami o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych. Jedną z form upowszechniania dostępu do informacji publicznych jest utworzenie ujednoliconego Biuletynu Informacji Publicznej. Biuletyn zawiera informacje o samorządowej strukturze, zasadach i formie działania Gminy Opatówek.

Informacje dostępne w Biuletynie podzielone są na kategorie umieszczone w menu po lewej części ekranu. Pliki do pobrania dostępne są w następujących formatach:

DOC - otwierany za pomocą darmowych programów Microsoft Word Viewer lub OpenOffice.
PDF - otwierany za pomocą darmowego programu Adobe Reader.
ZIP - otwierany za pomocą darmowego programu 7-Zip.
EXE - samorozpakowujące się archiwum WinRAR'a (nie wymaga żadnego programu do otwarcia).

Poniżej dostępne są darmowe programy służące do otwierania w/w typów plików:

Program OpenOffice (pliki DOC) - Więcej...

Program Microsoft Word Viewer (pliki DOC) - Pobierz

Program Adobe Reader (pliki PDF) - Pobierz

Program 7-Zip dla systemów 32-bitowych (pliki ZIP) - Pobierz

Program 7-Zip dla systemów 64-bitowych (pliki ZIP) - Pobierz

Jesteśmy przekonani, że Państwa uwagi przyczynią się do usprawnienia prac związanych z budową BIP oraz zapewnienia komfortu korzystania z Biuletynu przez mieszkańców Gminy Opatówek.

Uwagi można kierować na adres: bip@opatowek.pl