MENU DOSTĘPNOŚCI
KONTRAST
ZWIĘKSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
POMNIEJSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenia o inwestycjach mogących mieć wpływ na środowisko


Rozbudowa i modernizacja fermy drobiu na działce o nr ewid. gruntów 373 obręb Borów, gmina Opatówek, powiat kaliski, województwo wielkopolskie.

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Opatówek z dnia 22.06.2022 o wszczęciu postępowania administracyjnego - Pobierz

Opinia sanitarna Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kaliszu z dnia 08.07.2022 - PobierzObrót odpadami złomu metali w PHU Skup i Sprzedaż Złomu Kasacja Pojazdów Romuald Drobnik, 62-860 Opatówek, ul. Ludowa 2 na działce nr 97/1 i 593/1.

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Opatówek z dnia 14.06.2022 o wszczęciu postępowania administracyjnego - Pobierz

Opinia Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich z dnia 23.06.2022 - Pobierz

Opinia sanitarna Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kaliszu z dnia 30.06.2022 - PobierzBudowa instalacji fotowoltaicznej - elektrowni słonecznej o mocy do 6 MW w miejscowości Warszew, na działce nr ewid. 43/1 obręb ewid. 0024 Warszew, gmina Opatówek, powiat kaliski, woj. wielkopolskie.

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Opatówek z dnia 27.04.2022 o wszczęciu postępowania administracyjnego - Pobierz

Opinia Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich z dnia 09.05.2022 - Pobierz

Opinia sanitarna Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kaliszu z dnia 13.05.2022 - Pobierz

Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu z dnia 11.07.2022 - Pobierz

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Opatówek z dnia 27.07.2022 o zakończeniu postępowania administracyjnego - PobierzBudowa instalacji fotowoltaicznej - elektrowni słonecznej o mocy do 6 MW w miejscowości Sierzchów, na działce nr ewid. 442 i 443 obręb ewid. 0016 Sierzchów, gmina Opatówek, powiat kaliski, woj. wielkopolskie.

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Opatówek z dnia 27.04.2022 o wszczęciu postępowania administracyjnego - Pobierz

Opinia Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich z dnia 04.05.2022 - Pobierz

Opinia sanitarna Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kaliszu z dnia 11.05.2022 - Pobierz

Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 25.07.2022r - Pobierz

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Opatówek z dnia 27.07.2022 o zakończeniu postępowania administracyjnego - PobierzPrzebudowa szklarni ogrodniczej zespolonej oraz budowa szklarni ogrodniczej zespolonej w miejscowości Tłokinia Kościelna, obręb 0019 Tłokinia Kościelna zlokalizowanych na działkach ewidencyjnych nr 244, 243/5, 244/3 gmina Opatówek, powiat kaliski, woj. wielkopolskie.

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Opatówek z dnia 03.03.2022 o wszczęciu postępowania administracyjnego - Pobierz

Opinia sanitarna Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kaliszu z dnia 16.03.2022 - Pobierz

Opinia Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich z dnia 25.04.2022 - PobierzPrzebudowa dróg gminnych w miejscowości Opatówek ul. T. Kościuszki (675576P), ul. Braci Gillerów (675580P) oraz w miejscowości Cienia Trzecia (675527P) obejmująca działki nr 801/5, 801/4, 845/2, 916/2, 916/3, 917/2 obręb Miasto Opatówek oraz działkę nr 28 obręb Cienia III.

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Opatówek z dnia 28.02.2022 o wszczęciu postępowania administracyjnego - Pobierz

Opinia sanitarna Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kaliszu z dnia 14.03.2022 - Pobierz

Opinia Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich z dnia 09.03.2022 - Pobierz

Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 26.05.2022r - Pobierz

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Opatówek z dnia 27.06.2022r o zakończeniu postępowania administracyjnego - Pobierz

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Opatówek z dnia 29.07.2022r o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - Pobierz

Decyzja Burmistrza Gminy Opatówek z dnia 29.07.2022r o środowiskowych uwarunkowaniach - PobierzPrzebudowa drogi powiatowej nr 4619P na odcinku Rajsko-Pietrzyków.

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Opatówek z dnia 19.11.2021 o wszczęciu postępowania administracyjnego - Pobierz

Opinia sanitarna Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kaliszu z dnia 30.11.2021 - Pobierz

Opinia Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich z dnia 02.12.2021 - Pobierz

Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu - Pobierz

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Opatówek z dnia 11.02.2022 o zakończeniu postępowania administracyjnego - Pobierz

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Opatówek z dnia 28.04.2022 o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - Pobierz

Decyzja Burmistrza Gminy Opatówek z dnia 20.04.2022 o środowiskowych uwarunkowaniach - PobierzBudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Borów.

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Opatówek z dnia 06.09.2021 o wszczęciu postępowania administracyjnego - Pobierz

Opinia sanitarna Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kaliszu z dnia 14.09.2021 - Pobierz

Opinia Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich z dnia 17.09.2021 - Pobierz

Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu z dnia 05.10.2021 - Pobierz

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Opatówek z dnia 07.10.2021 o zakończeniu postępowania administracyjnego - Pobierz

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Opatówek z dnia 20.12.2021 o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - PobierzBudowa budynku inwentarskiego przewidzianego dla obsady = 114,8 DJP trzody chlewnej wraz z infrastrukturą niezbędną do prawidłowego funkcjonowania gdzie łączna obsada po rozbudowie wyniesie 160,45 DJP oraz budowa zbiornika zewnętrznego gnojowicowego o pojemności 1267,42 m2 w istniejącym gospodarstwie odchowu trzody chlewnej, dz. ewid. nr 86, obręb ewidencyjny Cienia Folwark, gm. Opatówek.

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Opatówek z dnia 30.06.2021 o wszczęciu postępowania administracyjnego - Pobierz

Opinia Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich z dnia 13.07.2021 - Pobierz

Opinia sanitarna Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kaliszu z dnia 06.08.2021 - Pobierz

Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu z dnia 17.09.2021 - Pobierz

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Opatówek z dnia 21.09.2021 o zakończeniu postępowania administracyjnego - Pobierz

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Opatówek z dnia 20.12.2021 o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - PobierzBudowa farmy fotowoltaicznej na dz. nr 182 w obrębie Cienia Druga, gmina Opatówek.

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Opatówek z dnia 21.06.2021 o wszczęciu postępowania administracyjnego - Pobierz

Opinia Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich z dnia 19.07.2021 - Pobierz

Opinia sanitarna Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kaliszu z dnia 21.07.2021 - Pobierz

Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu z dnia 26.07.2021 - Pobierz

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Opatówek z dnia 06.08.2021 o zakończeniu postępowania administracyjnego - Pobierz

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Opatówek z dnia 31.08.2021 o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - PobierzGospodarowanie wodą w rolnictwie polegające na melioracji na obszarze nie mniejszym niż 5 ha na działkach nr 163, 169, 196 w obrębie Sierzchów oraz 41, 42/1, 42/2 obręb Szulec, gmina Opatówek.

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Opatówek z dnia 17.06.2021 o wszczęciu postępowania administracyjnego - Pobierz

Opinia Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich z dnia 22.06.2021 - Pobierz

Opinia sanitarna Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kaliszu z dnia 30.06.2021 - Pobierz

Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu z dnia 07.07.2021 - Pobierz

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Opatówek z dnia 09.07.2021 o zakończeniu postępowania administracyjnego - Pobierz

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Opatówek z dnia 11.08.2021 o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - PobierzPrzebudowa drogi Tłokinia Kościelna - Borów.

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Opatówek z dnia 25.05.2021 o wszczęciu postępowania administracyjnego - Pobierz

Opinia Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich z dnia 02.06.2021 - Pobierz

Opinia sanitarna Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kaliszu z dnia 09.06.2021 - Pobierz

Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu z dnia 14.06.2021 - Pobierz

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Opatówek z dnia 17.06.2021 o zakończeniu postępowania administracyjnego - Pobierz

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Opatówek z dnia 09.07.2021 o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - PobierzBudowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na dz. nr 234 w obrębie Cienia Druga, Gmina Opatówek.

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Opatówek z dnia 25.05.2021 o wszczęciu postępowania administracyjnego - Pobierz

Opinia Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich z dnia 16.06.2021 - Pobierz

Opinia sanitarna Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kaliszu z dnia 17.06.2021 - Pobierz

Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu z dnia 28.06.2021 - Pobierz

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Opatówek z dnia 02.07.2021 o zakończeniu postępowania administracyjnego - Pobierz

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Opatówek z dnia 29.07.2021 o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - PobierzGospodarowanie wodą w rolnictwie polegające na nawadnianiu upraw polowych o łącznej powierzchni 11,52 ha na działkach ewidencyjnych nr 421, 435, 436, 437, 438, 439, 450, obręb 0019 Tłokinia Kościelna i działkach nr 261/1, 262, 266, 267, obręb 0022 Tłokinia Wielka, powiat kaliski, woj. wielkopolskie.

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Opatówek z dnia 14.05.2021 o wszczęciu postępowania administracyjnego - Pobierz

Opinia sanitarna Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kaliszu z dnia 27.05.2021 - Pobierz

Opinia Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich z dnia 27.05.2021 - Pobierz

Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu z dnia 31.05.2021 - Pobierz

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Opatówek z dnia 09.06.2021 o zakończeniu postępowania administracyjnego - Pobierz

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Opatówek z dnia 26.07.2021 o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - PobierzRozbudowa hali o funkcję magazynowo-produkcyjną na działkach ewidencyjnych nr 53/5 i 53/6 oraz 54/3 (zjazd), obręb 0001 miasto Opatówek powiat kaliski woj. wielkopolskie.

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Opatówek z dnia 31.03.2021 o wszczęciu postępowania administracyjnego - Pobierz

Opinia sanitarna Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kaliszu z dnia 15.04.2021 - Pobierz

Opinia Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich z dnia 16.04.2021 - Pobierz

Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu z dnia 19.05.2021 - Pobierz

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Opatówek z dnia 09.06.2021 o zakończeniu postępowania administracyjnego - Pobierz

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Opatówek z dnia 15.07.2021 o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - PobierzBudowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 2 MW zlokalizowanej pod adresem Rajsko 67,
62-860 Opatówek, na działce nr 214, obręb 0014 Rajsko, gmina Opatówek, powiat kaliski.


Obwieszczenie Burmistrza Gminy Opatówek z dnia 31.03.2021 o wszczęciu postępowania administracyjnego - Pobierz

Opinia sanitarna Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kaliszu z dnia 13.04.2021 - Pobierz

Opinia Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich z dnia 16.04.2021 - Pobierz

Opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu z dnia 21.04.2021 - Pobierz

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Opatówek z dnia 09.06.2021 o zakończeniu postępowania administracyjnego - Pobierz

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Opatówek z dnia 28.07.2021 o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - PobierzBudowa 6 obiektów inwentarskich do chowu brojlera kurzego z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewid. 144/2 obręb Szulec, gmina Opatówek, powiat kaliski, województwo wielkopolskie.

Podanie informacji do publicznej wiadomości o postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa - Pobierz

Opinia sanitarna Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kaliszu z dnia 13.08.2020 - Pobierz

Postanowienie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich z dnia 26.10.2020 - Pobierz

Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu z dnia 18.11.2020 - Pobierz

Postanowienie Marszałka Województwa Wielkopolskiego z dnia 20.05.2021 - Pobierz

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Opatówek z dnia 07.06.2021 o zakończeniu postępowania administracyjnego - Pobierz

Podanie informacji do publicznej wiadomości o postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa - Pobierz

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Opatówek z dnia 01.03.2022 o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - Pobierz

Decyzja Burmistrza Gminy Opatówek z dnia 28.02.2022 o środowiskowych uwarunkowaniach - Pobierz

Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu z dnia 02.06.2022 - Pobierz

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Opatówek z dnia 07.07.2022 o możliwości zapoznania się z aktami sprawy - PobierzBudowa budynku produkcyjno - magazynowego dla potrzeb istniejącego zakładu produkcji koszy metalowych, obręb ewid. Opatówek, dz. ewid. nr 1205/2 i 1205/8, ul. Ogrodowa 71.

Podanie informacji do publicznej wiadomości o postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa - PobierzBudowa hali drobiu w miejscu istniejącego otwartego wybiegu z zadaszeniem przy istniejącym budynku inwentarskim na działkach ewidencyjnych nr: 860, 859, 858, 857, 856/2, 856/1, 855, obręb Miasto Opatówek, powiat kaliski, woj. wielkopolskie.

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Opatówek z dnia 23.09.2020 o wszczęciu postępowania administracyjnego - Pobierz

Postanowienie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kaliszu z dnia 12.02.2021 - Pobierz

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Opatówek z dnia 07.06.2021 o zawieszeniu postępowania - Pobierz

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Opatówek z dnia 12.08.2021 o podjęciu postępowania - Pobierz

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Opatówek z dnia 16.09.2021 o zawieszeniu postępowania - PobierzBudowa od jednej do sześciu Elektrowni Fotowoltaicznych o mocy 1MW każda wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Cienia Druga na działkach 177/1, 228/9 i 249 obręb Cienia II gmina Opatówek.

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Opatówek z dnia 17.08.2020 o wszczęciu postępowania administracyjnego - Pobierz

Opinia sanitarna Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kaliszu z dnia 31.08.2020 - Pobierz

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Opatówek z dnia 19.11.2020 o zakończeniu postępowania administracyjnego - Pobierz

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Opatówek z dnia 04.03.2021 o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - PobierzBudowa powiązania do sieci WN - linia 2x110 kV relacji stacja transformatorowo-rozdzielcza 110/15 kV Opatówek - linia 110 kV Kalisz Piwonice-Błaszki.

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Opatówek z dnia 02.07.2020 o wszczęciu postępowania administracyjnego - Pobierz

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Opatówek z dnia 17.11.2020 o zakończeniu postępowania administracyjnego - Pobierz

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Opatówek z dnia 28.01.2021 o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - PobierzBudowa budynku gospodarczego z kotłownią z przeznaczeniem na hodowlę owadów na działce ewidencyjnej nr 201/3 obręb 0019 Tłokinia Kościelna, gmina Opatówek, powiat kaliski, województwo wielkopolskie.

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Opatówek z dnia 10.06.2020 o wszczęciu postępowania administracyjnego - Pobierz

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Opatówek z dnia 12.08.2020 o zakończeniu postępowania administracyjnego - Pobierz

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Opatówek z dnia 21.09.2020 o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - PobierzBudowa fermy drobiu na działkach o nr ewid. 366, 367 obręb Borów, gmina Opatówek, powiat kaliski, województwo wielkopolskie.

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Opatówek z dnia 16.03.2020 o wszczęciu postępowania administracyjnego - Pobierz

Podanie informacji do publicznej wiadomości o postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa - Pobierz

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Opatówek z dnia 28.01.2021 o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - PobierzBudowa dwóch budynków szklarni ogrodniczej o pow. zabudowy 5400m2 oraz 6513m2, zbiornika na wody opadowe o pow. zabudowy do 1200m2, kotłowni o pow. zabudowy do 200 m2 oraz komina stalowego w zabudowie zagrodowej w gospodarstwie rolno - ogrodniczym, dz. ewid. nr 256, obręb ewidencyjny Tłokinia Wielka, gm. Opatówek.

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Opatówek z dnia 26.11.2019 o wszczęciu postępowania administracyjnego - Pobierz

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Opatówek z dnia 21.02.2020 o zakończeniu postępowania administracyjnego - Pobierz

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Opatówek z dnia 31.03.2020 o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - PobierzPrzebudowa/rozbudowa drogi krajowej nr 12 na odcinku Kalisz - granica województwa wielkopolskiego od km 278+202 do km 281+560 oraz 281+560 do km 283+980.

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Opatówek z dnia 18.11.2019 o wszczęciu postępowania administracyjnego - Pobierz

Opinia sanitarna Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kaliszu z dnia 03.12.2019 - Pobierz

Opinia Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich z dnia 04.12.2019 - Pobierz

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Opatówek z dnia 21.02.2020 o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko - Pobierz

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Opatówek z dnia 10.06.2020 o przekazaniu raportu do uzgodnień - Pobierz

Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu z dnia 15.11.2021 - Pobierz

Podanie informacji do publicznej wiadomości o postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa - Pobierz

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Opatówek z dnia 13.12.2021 o zakończeniu postępowania administracyjnego - Pobierz

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Opatówek z dnia 19.01.2022 o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - PobierzRozbudowa fermy drobiu na działce nr ewid. 373 obręb Borów, gmina Opatówek, powiat kaliski, województwo wielkopolskie.

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Opatówek z dnia 15.11.2019 o wszczęciu postępowania administracyjnego - Pobierz

Podanie informacji do publicznej wiadomości o postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa - Pobierz

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Opatówek z dnia 19.11.2020 o zakończeniu postępowania administracyjnego - Pobierz

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Opatówek z dnia 16.02.2021 o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach- PobierzBudowa budynku inwentarskiego o obsadzie 106 DJP położonego na terenie działki nr 625/19 (obręb Szałe), planowanego do realizacji przez Pana Marka Banacha zam. ul. Źródlana 9, Szałe, 62-860 Opatówek.

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Opatówek z dnia 05.04.2018 o wszczęciu postępowania administracyjnego - Pobierz

Opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu z dnia 23.04.2018 - Pobierz

Opinia Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich z dnia 23.04.2018 - Pobierz

Opinia sanitarna Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kaliszu z dnia 17.05.2018 - Pobierz

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Opatówek z dnia 11.06.2018 o postanowieniu stwierdzającym brak konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko - Pobierz

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Opatówek z dnia 25.06.2018 o wydaniu decyzji środowiskowej - PobierzPrzebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 4620P na odcinku Szulec - Oszczeklin na terenie gminy Opatówek i gminy Koźminek, województwo wielkopolskie, planowana do realizacji przez Powiat Kaliski.

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Opatówek z dnia 27.03.2018 o wszczęciu postępowania administracyjnego - Pobierz

Opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu z dnia 09.04.2018 - Pobierz

Opinia sanitarna Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego z dnia 13.04.2018 - Pobierz

Opinia Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich z dnia 09.05.2018 - Pobierz

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Opatówek z dnia 07.06.2018 o postanowieniu stwierdzającym brak konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko - Pobierz

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Opatówek z dnia 25.06.2018 o wydaniu decyzji środowiskowej - PobierzBudowa wiaty inwentarskiej przeznaczonej do chowu bydła opasowego o powierzchni zabudowy do 285 m2 położonej na terenie działki nr 77 (obręb Cienia Trzecia) gmina Opatówek.

Zawiadomienie Burmistrza Gminy Opatówek z dnia 27.02.2018 o wszczęciu postępowania administracyjnego - Pobierz

Opinia sanitarna Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kaliszu z dnia 13.03.2018 - Pobierz

Opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu z dnia 06.04.2018 - Pobierz

Opinia Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich z dnia 12.04.2018 - Pobierz

Zawiadomienie Burmistrza Gminy Opatówek z dnia 20.04.2018 o zebranych dowodach i materiałach sprawy przed wydaniem decyzji - Pobierz

Informacja Burmistrza Gminy Opatówek z dnia 19.06.2018 o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - PobierzPrzebudowa drogi powiatowej nr 4636P na odcinku Chełmce - Godziesze Wielkie, planowanej do realizacji przez Starostwo Powiatowe w Kaliszu, Plac Św. Józefa 5, 62-800 Kalisz, na działkach nr ewidencyjny: 324 - obręb Chełmce; 35/1, 36/2, 37/1, 98, 113/1, 114/1, 116/1, 147, 177/1, 178, 179/2 - obręb Godziesze Wielkie; 334, 339, 360/1, 361/1, 362/1, 363/1, 364/1, 366/1, 367/1, 368/1, 369/1, 370/1, 376/3, 376/4, 376/5, 377/1, 379/1, 380/2, 741, 742/2 - obręb Saczyn.

Obwieszczenie Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 20.07.2017 o wszczęciu postępowania administracyjnego - Pobierz

Postanowienie Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 06.11.2017 - Pobierz

Zawiadomienie stron o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji z dnia 06.11.2017 - PobierzKontynuowanie wydobywania kopalin metodą odkrywkową ze złoża surowców ceramiki budowlanej "Cienia" położonych na terenie działek nr 14/1, 15/1, 16/1, 17/2, 17/3, 18/2, 18/3, 19/2, 20/2, 21/2 (obręb Cienia I) oraz działek nr 967/5 i 957/8 (obręb Opatówek).

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Opatówek z dnia 12.07.2017 o wszczęciu postępowania administracyjnego - Pobierz

Opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu z dnia 26.09.2017 - Pobierz

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Opatówek z dnia 28.09.2017 o zebraniu materiału dowodowego - Pobierz

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Opatówek o wydanym w dniu 25.10.2017 postanowieniu - Pobierz

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Opatówek z dnia 03.11.2017 o wydaniu decyzji środowiskowej - PobierzBudowa budynku inwentarskiego - chlewni wraz z infrastrukturą towarzyszącą - położonego w m. Michałów Pierwszy działka ewid. nr 15/1.

Zawiadomienie Burmistrza Gminy Opatówek z dnia 08.05.2017 o wszczęciu postępowania administracyjnego - Pobierz

Opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu z dnia 25.05.2017 - Pobierz

Opinia sanitarna Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kaliszu z dnia 25.05.2017 - Pobierz

Postanowienie Burmistrza Gminy Opatówek z dnia 01.06.2017 - Pobierz

Postanowienie Burmistrza Gminy Opatówek z dnia 06.06.2017 - PobierzBudowa dróg dla rowerów / ścieżek rowerowych z punktami przesiadkowymi / parkingami P&R i B&R samoobsługowymi stacjami / punktami napraw rowerów oraz niezbędną infrastrukturą uzupełniającą w ramach rozbudowy drogi powiatowej nr 4626 P.

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Opatówek z dnia 28.02.2017 o wszczęciu postępowania administracyjnego - Pobierz

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Opatówek z dnia 16.03.2017 o wydaniu decyzji umarzającej postępowanie - PobierzRozbudowa fermy drobiu na działce położonej w m. Borów o nr ew. 356 (obręb Borów) gmina Opatówek.

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Opatówek z dnia 23.01.2017 o wszczęciu postępowania administracyjnego - Pobierz

Opinia sanitarna Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kaliszu z dnia 31.03.2017 - Pobierz

Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu z dnia 19.05.2017 - Pobierz

Informacja Burmistrza Gminy Opatówek z dnia 11.07.2017 o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - PobierzBudowa kanalizacji sanitarnej w m. Tłokinia Wielka, Tłokinia Kościelna, Tłokinia Mała, Tłokinia Nowa gm. Opatówek położonej w miejscowościach: Tłokinia Kościelna, działki nr 367, 560, 223/26, 338/1, 219, 226 oraz Borów, działki nr 46, 47/4.

Obwieszczenie Wójta Gminy Opatówek z dnia 29.12.2016 o wszczęciu postępowania administracyjnego - Pobierz

Opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu z dnia 05.01.2017 - Pobierz

Opinia sanitarna Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kaliszu z dnia 16.01.2017 - Pobierz

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Opatówek z dnia 16.02.2017 o zebraniu materiału dowodowego - Pobierz

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Opatówek o wydanym w dniu 09.03.2017 postanowieniu - Pobierz

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Opatówek z dnia 02.05.2017 o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - PobierzPrzebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 675537P w miejscowości Szałe położonej w m. Szałe, działki ewid. nr 392/3, 392/4.

Obwieszczenie Wójta Gminy Opatówek z dnia 29.12.2016 o wszczęciu postępowania administracyjnego - PobierzPrzebudowa dróg powiatowych: drogi powiatowej nr 4630P w miejscowościach: Żydów, Borek, Chełmce, Porwity, drogi powiatowej nr 5305P w m. Żydów, drogi powiatowej nr 4627P w m. Wolica, tworzących ciąg komunikacyjny.

Obwieszczenie Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 04.08.2016 o wszczęciu postępowania administracyjnego - PobierzPrzebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 675537P w miejscowości Szałe położonej w m. Szałe, działki ewid. nr 392/3, 392/4.

Obwieszczenie Wójta Gminy Opatówek z dnia 17.08.2016 o wszczęciu postępowania administracyjnego - Pobierz

Opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu z dnia 30.08.2016 - Pobierz

Opinia sanitarna Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kaliszu z dnia 01.09.2016 - Pobierz

Postanowienie Wójta Gminy Opatówek z dnia 02.09.2016 - Pobierz

Obwieszczenie Wójta Gminy Opatówek o wydanym w dniu 02.09.2016 postanowieniu - Pobierz

Obwieszczenie Wójta Gminy Opatówek z dnia 13.09.2016 o wydaniu decyzji środowiskowej - PobierzPrzebudowa dróg powiatowych: drogi powiatowej nr 4621P w miejscowościach: Opatówek, Michałów Pierwszy, Marchwacz, Krowica Zawodnia, Cieszyków, Staw i Lipka (granica powiatu), drogi powiatowej nr 4617P na odcinku od km 10+675 do km 13+930 w miejscowościach Cieszyków i Szczytniki, tworzących ciąg komunikacyjny.

Obwieszczenie Wójta Gminy Szczytniki z dnia 09.08.2016 o wszczęciu postępowania administracyjnego - Pobierz

Sprostowanie do obwieszczenia Wójta Gminy Szczytniki z dnia 09.08.2016 - Pobierz

Opinia sanitarna Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego z dnia 23.08.2016 - Pobierz

Opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu z dnia 24.08.2016 - Pobierz

Obwieszczenie Wójta Gminy Szczytniki z dnia 29.08.2016 o postanowieniu stwierdzającym brak konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko - Pobierz

Obwieszczenie Wójta Gminy Szczytniki z dnia 09.09.2016 o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - PobierzPrzebudowa nawierzchni drogi gminnej Nędzerzew - Rożdżały położonej w m. Rożdżały, Nędzerzew, Tłokinia Kościelna, działki ewid. nr 404, 204.

Obwieszczenie Wójta Gminy Opatówek z dnia 08.03.2016 o wszczęciu postępowania administracyjnego - Pobierz

Opinia sanitarna Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kaliszu z dnia 23.03.2016 - Pobierz

Opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu z dnia 29.03.2016 - Pobierz

Obwieszczenie Wójta Gminy Opatówek z dnia 31.03.2016 o zebraniu materiału dowodowego - Pobierz

Obwieszczenie Wójta Gminy Opatówek o wydanym w dniu 13.04.2016 postanowieniu - Pobierz

Obwieszczenie Wójta Gminy Opatówek z dnia 27.04.2016 o wydaniu decyzji środowiskowej - PobierzPrzebudowa nawierzchni drogi gminnej Szulec - Józefów położonej w m. Szulec, działki ewid. nr 181, 184.

Obwieszczenie Wójta Gminy Opatówek z dnia 11.02.2016 o wszczęciu postępowania administracyjnego - Pobierz

Opinia sanitarna Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kaliszu z dnia 25.02.2016 - Pobierz

Opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu z dnia 03.03.2016 - Pobierz

Obwieszczenie Wójta Gminy Opatówek z dnia 09.03.2016 o zebraniu materiału dowodowego - Pobierz

Obwieszczenie Wójta Gminy Opatówek o wydanym w dniu 23.03.2016 postanowieniu - PobierzPrzebudowa dróg gminnych w Opatówku - ul. M. Buczka, Dworcowa, M. Kasprzaka, J. Kilińskiego, 3-go Maja, Ludowa, położonych w m. Opatówek, działki ewid. nr 311, 368, 405/1, 381, 593/3, 593/2, 411, 345.

Obwieszczenie Wójta Gminy Opatówek z dnia 11.09.2015 o wszczęciu postępowania administracyjnego - Pobierz

Opinia sanitarna Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kaliszu z dnia 29.09.2015 - Pobierz

Opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu z dnia 23.10.2015 - Pobierz

Obwieszczenie Wójta Gminy Opatówek o wydanym w dniu 28.10.2015 postanowieniu - Pobierz

Obwieszczenie Wójta Gminy Opatówek z dnia 06.11.2015 o wydaniu decyzji środowiskowej - PobierzZmiana sposobu użytkowania budynków oraz rozbudowa fermy drobiu na działce położonej w m. Borów o nr ew. 365/3 (obręb Borów) gmina Opatówek.

Obwieszczenie Wójta Gminy Opatówek z dnia 25.02.2015 o wszczęciu postępowania administracyjnego - PobierzBudowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w m. Opatówek na działce ewid. nr 719/1.

Zawiadomienie Wójta Gminy Opatówek z dnia 20.02.2015 o wszczęciu postępowania administracyjnego - Pobierz

Opinia sanitarna Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kaliszu z dnia 15.04.2015 - Pobierz

Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu z dnia 21.04.2015 - Pobierz

Postanowienie Wójta Gminy Opatówek z dnia 20.05.2015 - Pobierz

Zawiadomienie Wójta Gminy Opatówek z dnia 11.06.2015 o wydaniu decyzji środowiskowej - PobierzBudowa kanalizacji sanitarnej w m. Szałe - etap II, gm. Opatówek, położonej w m. Szałe na działkach o nr ew. 399/1, 402/3, 402/5, 406/20, 409/13, 410/24, 410/24, 410/29, 410/30, 410/31, 410/32, 410/33, 410/34, 410/35, 410/36, 410/37, 412, 403/9, 403/14, 403/21, 411/9, 413/20, 413/19, 413/49, 458, 465/6, 465/7, 492/36, 490, 465/9, 466/8, 467/6, 494/5, 496/5, 496/10, 459, 495/6, 497/6, 506/3, 468/10, 468/11, 468/12, 468/5, 469/15, 498/19, 499/6, 469/12, 470/12, 471/9, 470/13, 469/14, 500/40, 500/33, 500/31, 502/22, 502/10, 501/12, 503/3, 471/10, 472/14, 507/18, 508/3, 477/11, 477/12, 487/15, 487/16, 582, 583/20, 583/21, 587/8, 588/29, 592/11, 592/20, 592/31, 593/15, 593/28, 593/31, 593/35, 593/42, 593/41, 600, 596/11, 599/28, 599/29, 604/4, 599/20, 599/32, 599/35, 599/37.

Obwieszczenie Wójta Gminy Opatówek z dnia 21.10.2014 o wszczęciu postępowania administracyjnego - Pobierz

Opinia sanitarna Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kaliszu z dnia 04.11.2014 - Pobierz

Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu z dnia 04.12.2014 - Pobierz

Obwieszczenie Wójta Gminy Opatówek z dnia 12.12.2014 o zebraniu materiału dowodowego - Pobierz

Obwieszczenie Wójta Gminy Opatówek o wydanym w dniu 15.01.2015 postanowieniu - Pobierz

Obwieszczenie Wójta Gminy Opatówek z dnia 03.02.2015 o wydaniu decyzji środowiskowej - Pobierz

Obwieszczenie Wójta Gminy Opatówek z dnia 14.01.2016 o wszczęciu postępowania administracyjnego (zmiana decyzji) - Pobierz

Opinia sanitarna Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kaliszu z dnia 25.01.2016 - Pobierz

Opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu z dnia 28.01.2016 - Pobierz

Obwieszczenie Wójta Gminy Opatówek z dnia 02.02.2016 o zebraniu materiału dowodowego - Pobierz

Obwieszczenie Wójta Gminy Opatówek o wydanym w dniu 11.02.2016 postanowieniu - Pobierz

Obwieszczenie Wójta Gminy Opatówek z dnia 19.02.2016 o wydaniu decyzji środowiskowej - PobierzWykonanie urządzenia wodnego służącego do poboru wód podziemnych i ich eksploatację w wysokości maksymalnej, nieprzekraczającej, wynoszącej: Qh= 10 m3/h, Qśr. dob.= 240 m3/d, Qroczna= 87 600 m3/rok położonej w m. Rajsko na działce o nr ew. 217/1.

Obwieszczenie Wójta Gminy Opatówek z dnia 30.07.2014 o wszczęciu postępowania administracyjnego - Pobierz

Opinia sanitarna Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kaliszu z dnia 14.08.2014 - Pobierz

Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu z dnia 14.08.2014 - Pobierz

Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu o wydaniu w dniu 14.08.2014 postanowienia - Pobierz

Obwieszczenie Wójta Gminy Opatówek z dnia 12.09.2014 o zebraniu materiału dowodowego - Pobierz

Obwieszczenie Wójta Gminy Opatówek o wydanym w dniu 01.10.2014 postanowieniu - Pobierz

Obwieszczenie Wójta Gminy Opatówek o wydanej w dniu 28.10.2014 decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - PobierzPrzebudowa drogi gminnej 675810P Rajsko - Sierzchów - Borów położonej w m. Rajsko na działce o nr ew. 182, Sierzchów na działce o nr ew. 170, Borów na działce o nr ew. 383.

Obwieszczenie Wójta Gminy Opatówek z dnia 02.04.2014 o wszczęciu postępowania administracyjnego - Pobierz

Opinia sanitarna Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kaliszu z dnia 22.04.2014 - Pobierz

Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu z dnia 17.04.2014 - Pobierz

Obwieszczenie Wójta Gminy Opatówek z dnia 05.05.2014 o zebraniu materiału dowodowego - Pobierz

Obwieszczenie Wójta Gminy Opatówek o wydanym w dniu 26.05.2014 postanowieniu - Pobierz

Obwieszczenie Wójta Gminy Opatówek o wydanej w dniu 16.06.2014 decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - PobierzBudowa elektrowni wiatrowej ENERCON E53 położonej na działkach o nr ew. 30/1, 30/2, 30/3 w m. Warszew (gmina Opatówek).

Obwieszczenie Wójta Gminy Opatówek z dnia 25.02.2014 o wszczęciu postępowania administracyjnego - Pobierz

Opinia sanitarna Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kaliszu z dnia 12.03.2014 - Pobierz

Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu o wydaniu w dniu 13.05.2014 postanowienia - PobierzRozbudowa oczyszczalni ścieków w gminie Opatówek o przepustowości: 2x610 m3/d = 1220 m3/d - dla 9975 RLM.

Zawiadomienie Wójta Gminy Opatówek z dnia 11.02.2013 o wszczęciu postępowania administracyjnego - Pobierz

Zawiadomienie Wójta Gminy Opatówek z dnia 11.02.2013 o przystąpieniu do konsultacji społecznych - Pobierz

Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu z dnia 26.02.2013 - Pobierz

Opinia sanitarna Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kaliszu z dnia 12.03.2013 - Pobierz

Obwieszczenie Wójta Gminy Opatówek o wydanym w dniu 20.03.2013 postanowieniu - Pobierz

Obwieszczenie Wójta Gminy Opatówek z dnia 04.04.2013 o zawieszeniu postępowania - Pobierz

Obwieszczenie Wójta Gminy Opatówek z dnia 14.02.2014 o wydaniu decyzji środowiskowej - PobierzBudowa zakładu produkcyjnego materiałów izolacyjnych ze szkła pianowego położonego w m. Dębe Kolonia na działkach o nr ew. 200/15, 200/17 (obręb Dębe Kolonia) gmina Opatówek.

Zawiadomienie Wójta Gminy Opatówek z dnia 30.08.2012 o wszczęciu postępowania administracyjnego - Pobierz

Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kaliszu z dnia 02.10.2012 - Pobierz

Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu z dnia 13.11.2012 - PobierzBudowa zakładu produkcji cukierniczej wraz z zapleczem socjalnym, magazynowym i technicznym oraz infrastrukturą techniczną i drogową niezbędną do jego działania. Roczna produkcja docelowo wynosić ma 20 tys. Mg/rok. Przedsięwzięcie położone będzie na działkach o nr ew. 694/9 i 689/16 w m. Opatówek (obręb Opatówek) gmina Opatówek.

Zawiadomienie Wójta Gminy Opatówek z dnia 13.04.2012 o wszczęciu postępowania administracyjnego - Pobierz

Opinia sanitarna Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kaliszu z dnia 11.05.2012 - Pobierz

Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu z dnia 23.05.2012 - Pobierz

Obwieszczenie Wójta Gminy Opatówek o wydanym w dniu 04.06.2012 postanowieniu - Otwórz | Pobierz

Obwieszczenie Wójta Gminy Opatówek o wydanym w dniu 24.08.2012 postanowieniu - Otwórz | Pobierz

Obwieszczenie Wójta Gminy Opatówek o wydanym w dniu 08.04.2014 postanowieniu - Otwórz | Pobierz

Opinia sanitarna Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kaliszu z dnia 08.05.2014 - Pobierz

Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu z dnia 18.11.2014 - Pobierz

Obwieszczenie Wójta Gminy Opatówek z dnia 28.11.2014 o zebraniu materiału dowodowego - Pobierz

Obwieszczenie Wójta Gminy Opatówek z dnia 29.12.2014 o wydaniu decyzji środowiskowej - PobierzBudowa indycznika wraz z infrastrukturą położoną w m. Trojanów na działkach o nr ew. 391/1 i 394/6 (obręb Trojanów).

Obwieszczenie Wójta Gminy Opatówek z dnia 05.03.2012 o wszczęciu postępowania administracyjnego (zamieszczono w BIP w dniu 06.03.2012) - Otwórz | Pobierz

Obwieszczenie Wójta Gminy Opatówek z dnia 10.12.2013 o wydaniu decyzji odmownej o środowiskowych uwarunkowaniach - Otwórz | Pobierz

Obwieszczenie Wójta Gminy Opatówek z dnia 10.03.2014 o wszczęciu ponownego postępowania administracyjnego - Otwórz | Pobierz

Postanowienie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kaliszu z dnia 07.04.2014 - Pobierz

Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu z dnia 09.05.2014 - Pobierz

Obwieszczenie Wójta Gminy Opatówek z dnia 20.05.2014 o zebraniu materiału dowodowego - Pobierz

Obwieszczenie Wójta Gminy Opatówek z dnia 27.06.2014 o wydaniu decyzji odmownej o środowiskowych uwarunkowaniach - PobierzBudowa kanalizacji sanitarnej w m. Szałe - etap I, położonej we wsi Szałe na działkach o nr ew. 146/9, 392/3, 392/4, 398, 401, 488/6, 728/1, 728/2 (obręb Szałe) gmina Opatówek, w m. Kalisz na działkach o nr ew. 272 i 281 (obręb 0147) oraz we wsi Wolica na działkach o nr ew. 4, 8/1 i 8/2 (obręb Wolica) gmina Godziesze Wielkie.

Obwieszczenie Wójta Gminy Opatówek z dnia 14.12.2011 o wszczęciu postępowania administracyjnego -
Otwórz | Pobierz

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Kalisza o wydanym w dniu 02.01.2012 postanowieniu - Pobierz

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu o wydanym w dniu 09.01.2012 postanowieniu (zamieszczono w BIP w dniu 19.01.2012) - PobierzBudowa kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej w m. Szałe gmina Opatówek położonej we wsi Szałe na działkach o nr ew., 392/1, 392/3, 392/4, 146/7, 146/8, 146/9, 146/11, 488/6, 524/1, 578/1, 578/2, 728/1, 728/2, 732 (obręb Szałe) gmina Opatówek, w m. Kalisz na działkach o nr ew. 76/2, 79/2, 82/2, 87/2, 88/2, 89/2, 90/2, 91/2, 92/2, 93/2 (obręb 0147).

Obwieszczenie Wójta Gminy Opatówek z dnia 14.12.2011 o wszczęciu postępowania administracyjnego -
Otwórz | Pobierz

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Kalisza o wydanym w dniu 02.01.2012 postanowieniu - Pobierz

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu o wydanym w dniu 09.01.2012 postanowieniu (zamieszczono w BIP w dniu 19.01.2012) - PobierzWykonanie prac geologicznych (kilku wierceń do głębokości około 3600 - 3900 m) mających na celu poszukiwanie złoża miedzi i srebra na całym obszarze koncesyjnym "Florentyna" za wyjątkiem działki nr 22 obręb Czartki, gm. Żelazków.

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu z dnia 14.10.2011 o wszczęciu postępowania - Pobierz

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu z dnia 19.12.2011 o rozszerzeniu wniosku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - Pobierz

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu o wydanym w dniu 23.12.2011 postanowieniu - Pobierz

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu zgodnie z art. 10 Kpa - Pobierz

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu z dnia 07.02.2012 o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (zamieszczono w BIP w dniu 13.02.2012) - Pobierz

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu z dnia 07.02.2012 o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (zamieszczono w BIP w dniu 13.02.2012) - PobierzBudowa zbiornika wodnego Nędzerzew, wykonaniu urządzeń spustowych i piętrzących oraz regulacji rzeki Swędrni na terenie gminy Opatówek, oraz częściowo gminy Żelazków.

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o wydanej w dniu 21.06.2011 decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - PobierzWykonanie urządzenia wodnego służącego do poboru wód podziemnych z utworów jurajskich położonego na działce o nr ew. 73/4 we wsi Warszew (obręb Warszew) gmina Opatówek.

Obwieszczenie Wójta Gminy Opatówek z dnia 02.05.2011 o wydaniu decyzji środowiskowej -
Otwórz | PobierzRozbudowa istniejącego budynku chłodni składowej o budynek chłodni (dla potrzeb magazynowania mrożonych produktów) i o rampę załadowczą na działkach nr 549/3, 550/2 i 349 (obręb Tłokinia Kościelna) w m. Tłokinia Kościelna gmina Opatówek.

Obwieszczenie Wójta Gminy Opatówek z dnia 21.04.2011 o wszczęciu postępowania administracyjnego -
Otwórz | Pobierz

Opinia sanitarna Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kaliszu z dnia 10.05.2011 - Pobierz

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu o wydanym w dniu 30.05.2011 postanowieniu - Pobierz

Obwieszczenie Wójta Gminy Opatówek o wydanym w dniu 20.06.2011 postanowieniu -
Otwórz | Pobierz

Obwieszczenie Wójta Gminy Opatówek z dnia 22.06.2011 o wszczęciu postępowania administracyjnego -
Otwórz | Pobierz

Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kaliszu z dnia 26.07.2011 dotycząca wyznaczenia dodatkowego terminu rozpatrzenia wniosku - Pobierz

Opinia sanitarna Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kaliszu z dnia 26.08.2011 - Pobierz

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu o wydanym w dniu 12.09.2011 postanowieniu uzgadniającym - Pobierz

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu o wydanym w dniu 20.09.2011 postanowieniu prostującym z urzędu - Pobierz

Obwieszczenie Wójta Gminy Opatówek z dnia 07.11.2011 zgodnie z art. 10 Kpa -
Otwórz | Pobierz

Obwieszczenie Wójta Gminy Opatówek z dnia 13.02.2012 zgodnie z art. 10 Kpa (zamieszczono w BIP w dniu 13.02.2012) - Otwórz | PobierzBudowa budynku warsztatowego przewidzianego na sześć stanowisk naprawczych wózków widłowych położonego na działce o nr ew. 58/2 w m. Opatówek ul. Rogatka 12c (obręb Opatówek) gmina Opatówek.

Obwieszczenie Wójta Gminy Opatówek z dnia 13.04.2011 o wydaniu decyzji środowiskowej -
Otwórz | PobierzBudowa zakładu produkcyjnego wyrobów cukierniczych i czekoladowych, magazynu wysokiego składowania wyrobów gotowych, zaplecza techniczno-warsztatowego oraz infrastruktury technicznej dla potrzeb budowanego zakładu. Roczna produkcja docelowo 15 620 ton.

Obwieszczenie Wójta Gminy Opatówek z dnia 07.04.2011 o wszczęciu postępowania administracyjnego -
Otwórz | Pobierz

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu o wydanym w dniu 26.04.2011 postanowieniu - Pobierz

Opinia sanitarna Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kaliszu z dnia 26.04.2011 - Pobierz

Obwieszczenie Wójta Gminy Opatówek o wydanym w dniu 03.06.2011 postanowieniu -
Otwórz | Pobierz

Obwieszczenie Wójta Gminy Opatówek z dnia 14.07.2011 o wszczęciu postępowania administracyjnego -
Otwórz | Pobierz

Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kaliszu z dnia 12.08.2011 dotycząca wyznaczenia dodatkowego terminu rozpatrzenia wniosku - Pobierz

Opinia sanitarna Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kaliszu z dnia 09.09.2011 - Pobierz

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu o wydanym w dniu 10.10.2011 postanowieniu - Pobierz

Obwieszczenie Wójta Gminy Opatówek z dnia 29.11.2011 zgodnie z art. 10 Kpa -
Otwórz | Pobierz

Obwieszczenie Wójta Gminy Opatówek z dnia 13.01.2012 o wydaniu decyzji środowiskowej (zamieszczono w BIP w dniu 17.01.2012) - Otwórz | Pobierz

Obwieszczenie Wójta Gminy Opatówek o przesłaniu odwołania od decyzji środowiskowej do Samorządowego Kolegium Odwoławczego (zamieszczono w BIP w dniu 27.02.2012) - Otwórz | Pobierz

Oświadczenie o decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu z dnia 30.03.2012 (zamieszczono w BIP w dniu 11.05.2012) - PobierzRozbudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejącej zabudowy na zakład produkcyjny branży spożywczej produkujący piwo, napoje oraz wodę.

Obwieszczenie Wójta Gminy Opatówek z dnia 28.03.2011 o wszczęciu postępowania administracyjnego -
Otwórz | Pobierz

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu o wydanym w dniu 14.04.2011 postanowieniu - Pobierz

Opinia sanitarna Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kaliszu z dnia 27.04.2011 - Pobierz

Obwieszczenie Wójta Gminy Opatówek o wydanym w dniu 13.05.2011 postanowieniu -
Otwórz | Pobierz

Obwieszczenie Wójta Gminy Opatówek z dnia 13.05.2011 zgodnie z art. 10 Kpa -
Otwórz | Pobierz

Obwieszczenie Wójta Gminy Opatówek z dnia 01.06.2011 o wydaniu decyzji środowiskowej -
Otwórz | PobierzZmiana sposobu użytkowania istniejącej hali na zakład masarsko-przetwórczy wraz z dobudową położony na działkach o nr ew. 173, 174, 175/2 w m. Opatówek (obręb Opatówek) gmina Opatówek.

Obwieszczenie Wójta Gminy Opatówek z dnia 31.01.2011 o wszczęciu postępowania administracyjnego -
Otwórz | Pobierz

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu o wydanym w dniu 04.03.2011 postanowieniu - Pobierz

Obwieszczenie Wójta Gminy Opatówek z dnia 24.05.2011 dotyczące zgody na umorzenie postępowania -
Otwórz | Pobierz

Obwieszczenie Wójta Gminy Opatówek o wydanej w dniu 05.08.2011 decyzji -
Otwórz | PobierzBudowa biogazowni rolniczej o mocy od 1,2 MW do docelowej mocy 1,9 MW położonej na działkach o nr ew. 200/11 i 200/12 w m. Dębe Kolonia (obręb Dębe Kolonia) gmina Opatówek.

Obwieszczenie Wójta Gminy Opatówek z dnia 14.12.2010 o wszczęciu postępowania administracyjnego -
Otwórz | Pobierz

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu o wydanym w dniu 30.12.2010 postanowieniu - Pobierz

Opinia sanitarna Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kaliszu z dnia 07.01.2011 - Pobierz

Obwieszczenie Wójta Gminy Opatówek o wydanym w dniu 10.02.2011 postanowieniu -
Otwórz | Pobierz

Obwieszczenie Wójta Gminy Opatówek z dnia 01.03.2011 o zawieszeniu postępowania -
Otwórz | Pobierz

Obwieszczenie Wójta Gminy Opatówek o wydanym w dniu 06.06.2011 postanowieniu -
Otwórz | Pobierz

Opinia sanitarna Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kaliszu z dnia 12.07.2011 - Pobierz

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu o wydanym w dniu 25.11.2011 postanowieniu uzgadniającym - Pobierz

Obwieszczenie Wójta Gminy Opatówek z dnia 04.01.2012 zgodnie z art. 10 Kpa -
Otwórz | Pobierz

Obwieszczenie Wójta Gminy Opatówek o wydaniu w dniu 30.05.2012 decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (zamieszczono w BIP w dniu 30.05.2012) - Otwórz | PobierzPrzedsięwzięcie polegające na budowie warsztatu samochodowego i wulkanizacji położonego na działce o nr ew. 61/2 w m. Opatówek ul. Rogatka 3 (obręb Opatówek) gmina Opatówek.

Obwieszczenie Wójta Gminy Opatówek z dnia 13.08.2010 o wszczęciu postępowania administracyjnego -
Otwórz | Pobierz

Opinia sanitarna Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kaliszu z dnia 02.09.2010 - Pobierz

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu o wydanym w dniu 02.09.2010 postanowieniu - Pobierz

Obwieszczenie Wójta Gminy Opatówek o wydanym w dniu 17.09.2010 postanowieniu -
Otwórz | Pobierz

Obwieszczenie Wójta Gminy Opatówek z dnia 29.09.2010 o wydaniu decyzji środowiskowej -
Otwórz | PobierzPrzedsięwzięcie polegające na przebudowie i rozbudowie warsztatu samochodowego (stacja obsługi pojazdów) na terenie działki o nr ew. 1512/3 w m. Józefów obręb Opatówek gmina Opatówek.

Obwieszczenie Wójta Gminy Opatówek z dnia 23.07.2010 o wydaniu decyzji środowiskowej -
Otwórz | PobierzPrzedsięwzięcie polegające na zwiększeniu obsady w istniejącym kurniku z 9000 sztuk do 39000 sztuk w cyklu hodowlanym na istniejącej fermie drobiu położonej w m. Sierzchów działka o nr ewid. 166 obręb Sierzchów gmina Opatówek.

Obwieszczenie Wójta Gminy Opatówek z dnia 16.06.2010 o wszczęciu postępowania administracyjnego -
Otwórz | Pobierz

Obwieszczenie Wójta Gminy Opatówek z dnia 29.10.2010 o wydaniu decyzji środowiskowej -
Otwórz | PobierzPrzedsięwzięcie polegające na "budowie fermy indyków wraz z infrastrukturą niezbędną do prawidłowego funkcjonowania" położonego w m. Dębe Kolonia gm. Opatówek działka nr ew. 203 (obręb Dębe Kolonia).

Obwieszczenie Wójta Gminy Opatówek z dnia 15.03.2010 o wszczęciu postępowania administracyjnego -
Otwórz | Pobierz

Obwieszczenie Wójta Gminy Opatówek z dnia 24.01.2011 o wydaniu decyzji środowiskowej -
Otwórz | PobierzPrzedsięwzięcie polegające na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w m. Zduny gmina Opatówek położonego na działkach o nr ew. 23/21, 23/22 23/23, 23/24, 23/25, 27/ 21, 27/11, 27/51, 23/8, 23/9, 23/10, 23/11, 11/1, 11/2, 12/3, 13/1, 13/2, 14, 15, 16, 17/1, 17/2, 17/3, 18, 19/2, 19/3, 20, 21/1, 21/2, 22, 24/12, 24/13, 24/14, 25/3, 34, 42, 57, 58, 97, 26/2, 75/1, 60/5, 62/3, 63/10, 30, 90/2, 64/13, 64/38, 242, 95/3, 96/21, 96/20, 96/19, 96/18, 95/22, 95/23, 89/7, 88/21, 88/22, 87/24 obręb Zduny gmina Opatówek oraz nr ew. 444, 940/2, 950/4, 951/3, 952 obręb 152 Winiary miasto Kalisz.

Obwieszczenie Wójta Gminy Opatówek z dnia 09.02.2010 o wszczęciu postępowania administracyjnego -
Otwórz | Pobierz

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 22.02.2010 o wydaniu postanowienia - Pobierz

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu o wydanym w dniu 23.02.2010 postanowieniu - Pobierz

Obwieszczenie Wójta Gminy Opatówek o wydanym w dniu 28.04.2010 postanowieniu -
Otwórz | Pobierz

Obwieszczenie Wójta Gminy Opatówek z dnia 30.04.2010 o wydaniu decyzji środowiskowej -
Otwórz | PobierzPrzedsięwzięcie polegające na budowie budynku hotelowego z restauracją i salami konferencyjnymi (o pobycie poniżej 100 osób) zlokalizowanego na terenie m. Opatówek
na działce o nr ew. 54/1 (obręb Opatówek).


Obwieszczenie Wójta Gminy Opatówek z dnia 11.01.2010 o wydaniu decyzji środowiskowej -
Otwórz | PobierzPrzedsięwzięcie polegające na przebudowie drogi Opatówek-Chełmce-Saczyn.

Obwieszczenie Wójta Gminy Opatówek z dnia 30.10.2009 o wszczęciu postępowania administracyjnego -
Otwórz | Pobierz

Obwieszczenie Wójta Gminy Opatówek z dnia 25.11.2009 o wydaniu decyzji środowiskowej -
Otwórz | PobierzPrzedsięwzięcie polegające na "budowie fermy drobiu wraz z infrastrukturą niezbędną do prawidłowego funkcjonowania" położone w m. Sierzchów gm. Opatówek działka nr ew. 148/1 (obręb Sierzchów).

Obwieszczenie Wójta Gminy Opatówek z dnia 18.11.2009 o wszczęciu postępowania administracyjnego -
Otwórz | Pobierz

Obwieszczenie Wójta Gminy Opatówek z dnia 12.03.2010 o wydaniu decyzji środowiskowej -
Otwórz | PobierzPrzedsięwzięcie w m. Rajsko dz. nr ewid. 218 (obręb Rajsko) polegające na budowie budynku magazynowo - logistycznego z chłodnią, sortownią oraz częścią biurowo socjalną.

Obwieszczenie Wójta Gminy Opatówek z dnia 27.07.2009 - Otwórz | Pobierz

Obwieszczenie Wójta Gminy Opatówek z dnia 30.12.2009 o wydaniu decyzji środowiskowej -
Otwórz | PobierzPrzedsięwzięcie w m. Szulec, dz. nr ewid. 144/2 (obręb Szulec) polegające na zbiórce odpadów tworzyw sztucznych, folii i butelek PET, sortowaniu ich, belowaniu i wysyłce do firm recyklingowych.

Obwieszczenie Wójta Gminy Opatówek z dnia 17.07.2009 - Otwórz | Pobierz

Obwieszczenie Wójta Gminy Opatówek z dnia 19.02.2010 w sprawie przeprowadzenia rozprawy administracyjnej - Otwórz | PobierzRealizacja przedsięwzięcia w m. Opatówek ul. Kaliska 20 dz. nr ewid. 171/12, 171/13, 172, 173, 175, 1661 (obręb Opatówek) polegającego na zmianie sposobu użytkowania istniejących obiektów na:
1. Warsztat mechaniki samochodowej, wulkanizacja, myjnia samochodowa, usługi handlowe
    import-export.
2. Zakład produkcji spożywczej, garmażeryjnej, piekarniczo - cukierniczej, catering,
    gastronomia.


Obwieszczenie Wójta Gminy Opatówek z dnia 06.04.2009 - Otwórz | Pobierz

Obwieszczenie Wójta Gminy Opatówek z dnia 05.05.2009 - Otwórz | Pobierz

Obwieszczenie Wójta Gminy Opatówek z dnia 01.06.2009 - Otwórz | Pobierz

Obwieszczenie Wójta Gminy Opatówek z dnia 10.07.2009 - Otwórz | PobierzRozbudowa istniejącej fermy tuczu indyków o halę tuczu indyków (działka nr ew. 175/3 - obręb Rajsko).

Obwieszczenie Wójta Gminy Opatówek z dnia 16.06.2008 - Otwórz | Pobierz

Obwieszczenie Wójta Gminy Opatówek z dnia 30.06.2009 - Otwórz | Pobierz

Zawiadomienie Wójta Gminy Opatówek z dnia 23.09.2013 - Otwórz | Pobierz

Obwieszczenie Wójta Gminy Opatówek z dnia 18.12.2013 - Otwórz | Pobierz

Postanowienie Wójta Gminy Opatówek z dnia 01.04.2014 o zawieszeniu postępowania - Pobierz

Zawiadomienie Wójta Gminy Opatówek z dnia 21.01.2015 o decyzji wydanej przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Kaliszu - Pobierz