MENU DOSTĘPNOŚCI
KONTRAST
ZWIĘKSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
POMNIEJSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
Biuletyn Informacji Publicznej

 

Opatówek, 2010.12.01

 

Przewodniczący

Rady Gminy Opatówek

 

 

ZAWIADOMIENIE

 

 

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) zwołuję II sesję Rady Gminy Opatówek na dzień 6 grudnia 2010 r, godz. 10:00.

 

Miejsce obrad: Urząd Gminy w Opatówku, sala nr 15.

 

Porządek obrad:

 

   I.      Otwarcie sesji.

 II.      Ślubowanie Wójta Gminy Opatówek.

III.      Uchwalenie porządku obrad.

1.       Projekt uchwały w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy.

2.       Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na 2011 rok.

3.       Projekt uchwały w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości i zwolnień w podatku od nieruchomości na 2011 rok.

4.       Informacja o podatku rolnym na 2011 rok dla Gminy Opatówek.

5.       Informacja o podatku leśnym na 2011 rok dla Gminy Opatówek.

IV.      Wolne wnioski i informacje.

V.      Zakończenie obrad.

 

 

                                                                                                           Przewodniczący Rady

                                                                                                                          

                                                                                                             /-/ Paweł Bąkowski