MENU DOSTĘPNOŚCI
KONTRAST
ZWIĘKSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
POMNIEJSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
Biuletyn Informacji Publicznej

 

Opatówek, 2012-11-28

Przewodniczący

Rady Gminy Opatówek

 

 

ZAWIADOMIENIE

 

 

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) zwołuję XXX sesję Rady Gminy Opatówek na dzień 29 listopada 2012 r. godz. 8.00.

 

Miejsce obrad: Urząd Gminy w Opatówku, sala nr 15.

 

Porządek obrad:

 

   I.      Otwarcie sesji.

 II.      Uchwalenie porządku obrad.

 

1.       Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Opatówek na 2012 rok.

2.       Projekt uchwały w sprawie przyznania dotacji z budżetu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Opatówku.

3.       Projekt uchwały w sprawie przyznania dotacji z budżetu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Tłokini Wielkiej.

4.       Projekt uchwały w sprawie uznania za konieczną budowę dróg gminnych oraz potwierdzenie celowości przebudowy i efektywności projektowanego przedsięwzięcia.

 

III.      Wolne wnioski i informacje.

IV.      Zakończenie obrad.

 

 

                                                                                                           Przewodniczący Rady

                                                                                                                          

                                                                                                         mgr inż. Paweł Bąkowski