MENU DOSTĘPNOŚCI
KONTRAST
ZWIĘKSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
POMNIEJSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
Biuletyn Informacji Publicznej

 

Opatówek, 2013-08-02

Przewodniczący

Rady Gminy Opatówek

 

 

ZAWIADOMIENIE

 

 

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594) zwołuję XLI sesję Rady Gminy Opatówek na dzień 2 sierpnia 2013 r. godz. 8.00.

 

Miejsce obrad: Urząd Gminy w Opatówku, sala nr 15.

 

Porządek obrad:

 

   I.      Otwarcie sesji.

 II.      Uchwalenie porządku obrad.

 

1.       Przyjęcie protokołu nr XXXVII i nr XXXVIII.

2.       Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Opatówek.

3.       Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Opatówek na 2013 rok.

4.       Projekt uchwały w sprawie przejęcia przez Gminę Opatówek zadania publicznego w zakresie dróg powiatowych.

 

III.      Wolne wnioski i informacje.

IV.      Zakończenie obrad.

 

 

                                                                                                           Przewodniczący Rady

                                                                                                                          

                                                                                                         mgr inż. Paweł Bąkowski