MENU DOSTĘPNOŚCI
KONTRAST
ZWIĘKSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
POMNIEJSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
Biuletyn Informacji Publicznej

 

Opatówek, dnia 07września 2016 r.

Przewodniczący

Rady Gminy Opatówek

 

 

ZAWIADOMIENIE

 

 

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446) zwołuję XXVII sesję Rady Gminy Opatówek na dzień 13 września 2016 r. godz. 9.00.

 

Miejsce obrad: Urząd Gminy w Opatówku, sala nr 15.

 

Porządek obrad:

 

   I.      Otwarcie sesji.

 II.      Uchwalenie porządku obrad.

 

1.       Przyjęcie protokołów (XXII, XXV).

2.       Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Opatówek na 2016 rok.

3.       Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kaliskiemu na realizację zadania pod nazwą "Przebudowa dróg powiatowych: drogi powiatowej nr 4630P w miejscowościach: Żydów, Borek, Chełmce i Porwity, drogi powiatowej nr 4627P w m. Wolica, tworzących ciąg komunikacyjny" w ramach "Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019".

4.       Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kaliskiemu na realizację zadania pod nazwą "Przebudowa dróg powiatowych: drogi powiatowej nr 4621P w miejscowościach: Opatówek, Michałów Drugi, Marchwacz, Krowica Zawodnia, Cieszyków, Staw i Lipka (granica powiatu), drogi powiatowej nr 4617P na odcinku od km 10+675 do km 13+930 w miejscowościach Cieszyków i Szczytniki, tworzących ciąg komunikacyjny" w ramach "Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019".

5.       Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajem na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym nieruchomości - pomieszczenia gospodarczego położonego w Opatówku przy ul. Kościelnej 2.

6.       Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajem na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym, części działki nr 729/7 położonej w Szałem przy ul. Kaliskiej 80.

7.       Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajem na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym, części działki nr 196/12 położonej w Szałem przy ul. Kaliskiej 80.

 

III.      Wolne wnioski i informacje.

IV.      Zakończenie obrad.

 

 

                                                                                                           Przewodniczący Rady

                                                                                                                          

                                                                                                         mgr inż. Paweł Bąkowski