MENU DOSTĘPNOŚCI
KONTRAST
ZWIĘKSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
POMNIEJSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
Biuletyn Informacji Publicznej

Wnioski - Gospodarka Nieruchomościami


GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI
(składanie wniosków: pok. 3, parter)

Wniosek o dokonanie podziału nieruchomości

Wniosek o rozgraniczenie nieruchomości

Wniosek o ustalenie numeru porządkowego

Wniosek o wydanie zaświadczenia o rewitalizacji