MENU DOSTĘPNOŚCI
KONTRAST
ZWIĘKSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
POMNIEJSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
Biuletyn Informacji Publicznej

Wnioski - Oświata


OŚWIATA
(składanie wniosków: pok. 22, II piętro)

Wniosek o zwrot kosztów przejazdu dziecka / ucznia niepełnosprawnego
do przedszkola / szkoły / ośrodka