MENU DOSTĘPNOŚCI
KONTRAST
ZWIĘKSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
POMNIEJSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
Biuletyn Informacji Publicznej

Wnioski - Podatki


PODATKI
Uwaga: Wnioski, Deklaracje i Informacje zawierające więcej niż jedną stronę należy drukować dwustronnie na papierze formatu A4

Obowiązujące w 2022 roku uchwały:

Uchwała nr 260/21 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 10 listopada 2021 roku
w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości i zwolnień w podatku od nieruchomości.
Pobierz (format DOC)  |  Pobierz (format PDF)

Uchwała nr 261/21 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 10 listopada 2021 roku
w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę obliczania podatku rolnego na 2022 rok.
Pobierz (format DOC)  |  Pobierz (format PDF)

Klauzula informacyjna
Pobierz (PDF)

Uchwała nr 108/19 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 14 listopada 2019 roku
w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych.
Pobierz (format DOC)  |  Pobierz (format PDF)Wzory informacji i deklaracji podatkowych dla zobowiązań podatkowych powstałych od 01.07.2019

Uwaga: Druki interaktywne PDF wymagają programu Adobe Reader w wersji 11 lub wyższej.

Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych IN-1 (z załącznikami)
(składanie wniosków: pok. nr 23, II piętro)

Deklaracja na podatek od nieruchomości DN-1 (z załącznikami)
(składanie wniosków: pok. nr 17, II piętro)

Informacja o gruntach IR-1 (z załącznikami)
(składanie wniosków: pok. nr 23, II piętro)

Deklaracja na podatek rolny DR-1 (z załącznikami)
(składanie wniosków: pok. nr 23, II piętro)

Informacja o lasach IL-1 (z załącznikami)
(składanie wniosków: pok. nr 23, II piętro)

Deklaracja na podatek leśny DL-1 (z załącznikami)
(składanie wniosków: pok. nr 23, II piętro)Informacja w sprawie podatku od nieruchomości IN-1 na 2016, 2017, 2018 i 2019 rok
(składanie wniosków: pok. nr 23, II piętro)

Deklaracja na podatek od nieruchomości DN-1 na 2016, 2017, 2018 i 2019 rok
(składanie wniosków: pok. 17, II piętro)

Dane o nieruchomościach ZN-1A na 2016, 2017, 2018 i 2019 rok
(składanie wniosków: pok. 17, 23, II piętro)

Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości ZN-1B na 2018 i 2019 rok
(druk obowiązuje od 01.01.2018)

(składanie wniosków: pok. 17, 23, II piętro)

Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości ZN-1B na 2016 i 2017 rok
(druk obowiązuje do 31.12.2017)

(składanie wniosków: pok. 17, 23, II piętro)

Informacja o gruntach IR-1 na 2016, 2017, 2018 i 2019 rok
(składanie wniosków: pok. 23, II piętro)

Deklaracja na podatek rolny DR-1 na 2016, 2017, 2018 i 2019 rok
(składanie wniosków: pok. 23, II piętro)

Dane o nieruchomościach rolnych ZR-1A na 2016, 2017, 2018 i 2019 rok
(składanie wniosków: pok. 23, II piętro)

Dane o zwolnieniach i ulgach podatkowych w podatku rolnym ZR-1B na 2017, 2018 i 2019 rok
(druk obowiązuje od 29.11.2017)

(składanie wniosków: pok. 23, II piętro)

Dane o zwolnieniach i ulgach podatkowych w podatku rolnym ZR-1B na 2016 i 2017 rok
(druk obowiązuje do 28.11.2017)

(składanie wniosków: pok. 23, II piętro)

Informacja o lasach IL-1 na 2016, 2017, 2018 i 2019 rok
(składanie wniosków: pok. 23, II piętro)

Deklaracja na podatek leśny DL-1 na 2016, 2017, 2018 i 2019 rok
(składanie wniosków: pok. 23, II piętro)

Dane o nieruchomościach leśnych ZL-1A na 2016, 2017, 2018 i 2019 rok
(składanie wniosków: pok. 23, II piętro)

Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku leśnym ZL-1B na 2017, 2018 i 2019 rok
(druk obowiązuje od 29.11.2017)

(składanie wniosków: pok. 23, II piętro)

Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku leśnym ZL-1B na 2016 i 2017 rok
(druk obowiązuje do 28.11.2017)

(składanie wniosków: pok. 23, II piętro)

Informacja w sprawie podatku od nieruchomości IN-1 na 2012, 2013, 2014 i 2015 rok
(składanie wniosków: pok. nr 23, II piętro)

Deklaracja na podatek od nieruchomości DN-1 na 2012, 2013, 2014 i 2015 rok
(składanie wniosków: pok. 17, II piętro)

Informacja w sprawie podatku rolnego IR-1 na 2012, 2013, 2014 i 2015 rok
(składanie wniosków: pok. 23, II piętro)

Deklaracja na podatek rolny DR-1 na 2012, 2013, 2014 i 2015 rok
(składanie wniosków: pok. 23, II piętro)

Informacja w sprawie podatku leśnego IL-1 na 2012, 2013, 2014 i 2015 rok
(składanie wniosków: pok. 23, II piętro)

Deklaracja na podatek leśny DL-1 na 2012, 2013, 2014 i 2015 rok
(składanie wniosków: pok. 23, II piętro)

Deklaracja na podatek od środków transportowych DT-1 na 2019, 2020, 2021 i 2022 rok (z załącznikiem)
(składanie wniosków: pok. 18, II piętro)

Deklaracja na podatek od środków transportowych DT-1 na 2016, 2017 i 2018 rok (z załącznikiem)
(składanie wniosków: pok. 18, II piętro)

Deklaracja na podatek od środków transportowych DT-1 na 2012, 2013, 2014 i 2015 rok (z załącznikiem)
(składanie wniosków: pok. 18, II piętro)

Deklaracja na podatek od środków transportowych DT-1 na 2008, 2009, 2010 i 2011 rok
Załącznik do deklaracji na podatek od środków transportowych DT-1/A na 2008, 2009, 2010 i 2011 rok
(składanie wniosków: pok. 18, II piętro)

Deklaracja na podatek od środków transportowych DT-1 na 2007 rok (z załącznikiem)
(składanie wniosków: pok. 18, II piętro)

Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego (z załącznikami)
(składanie wniosków: pok. 23, II piętro)

Wniosek o wydanie zaświadczenia o stanie majątkowym
(w przypadku posiadania nieruchomości lub gruntów rolnych)
(składanie wniosków: pok. 23, II piętro)

Wniosek o wydanie informacji o stanie majątkowym
(w przypadku nie posiadania nieruchomości ani gruntów rolnych)
(składanie wniosków: pok. 23, II piętro)

Wniosek o przyznanie ulgi inwestycyjnej
(składanie wniosków: pok. 23, II piętro)

Wniosek o zwolnienie i ulgi w podatku rolnym z tytułu nabycia gruntów
(składanie wniosków: pok. 23, II piętro)

Podanie o umorzenie zaległości podatkowej
(składanie wniosków: pok. 23, II piętro)

Podanie o odroczenie/rozłożenie na raty zaległości podatkowych lub o odroczenie terminu płatności podatku/rozłożenie na raty zapłaty podatku
(składanie wniosków: pok. 23, II piętro)

Wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości
(składanie wniosków: pok. 17, II piętro)

Druki do potwierdzenia umowy dzierżawy