MENU DOSTĘPNOŚCI
KONTRAST
ZWIĘKSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
POMNIEJSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
Biuletyn Informacji Publicznej

Wnioski - Pomoc Społeczna


POMOC SPOŁECZNA
Uwaga: Wnioski zawierające więcej niż jedną stronę należy drukować dwustronnie na papierze formatu A4

Wniosek o wypłatę dodatku osłonowego
(składanie wniosków: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Pl. Wolności 18, 62-860 Opatówek)

Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego (Rodzina 500+)
(składanie wniosków: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Pl. Wolności 18, 62-860 Opatówek)

Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia "Dobry Start" (300+)
(składanie wniosków: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Pl. Wolności 18, 62-860 Opatówek)

Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia rodzicielskiego
(składanie wniosków: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Pl. Wolności 18, 62-860 Opatówek)

Wniosek o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka
(składanie wniosków: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Pl. Wolności 18, 62-860 Opatówek)

Wniosek o ustalenie prawa do jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia się dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu
(składanie wniosków: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Pl. Wolności 18, 62-860 Opatówek)

Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego
(składanie wniosków: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Pl. Wolności 18, 62-860 Opatówek)

Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego
(składanie wniosków: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Pl. Wolności 18, 62-860 Opatówek)

Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego
(składanie wniosków: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Pl. Wolności 18, 62-860 Opatówek)

Wniosek o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego
(składanie wniosków: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Pl. Wolności 18, 62-860 Opatówek)

Wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego
(składanie wniosków: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Pl. Wolności 18, 62-860 Opatówek)

Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego
(składanie wniosków: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Pl. Wolności 18, 62-860 Opatówek)

Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Opatówek

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego dla ucznia zamieszkałego na terenie Gminy Opatówek
(składanie wniosków: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Pl. Wolności 18, 62-860 Opatówek)

Wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego dla ucznia zamieszkałego na terenie Gminy Opatówek
(składanie wniosków: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Pl. Wolności 18, 62-860 Opatówek)

Wniosek o przyznanie karty dużej rodziny
(składanie wniosków: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Pl. Wolności 18, 62-860 Opatówek)

Wniosek o przyznanie wielkopolskiej karty rodziny
(składanie wniosków: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Pl. Wolności 18, 62-860 Opatówek)

Wniosek o wypłatę dodatku energetycznego
(składanie wniosków: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Pl. Wolności 18, 62-860 Opatówek)