MENU DOSTĘPNOŚCI
KONTRAST
ZWIĘKSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
POMNIEJSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
Biuletyn Informacji Publicznej

Wnioski - Stypendia naukowe


STYPENDIA NAUKOWE
(składanie wniosków: pok. 22, II piętro)

Zarządzenie Nr 28/2020 Burmistrza Gminy Opatówek z dnia 23 kwietnia 2020 roku
w sprawie Regulaminu Przyznawania Stypendium z Funduszu Stypendialnego Gminy Opatówek.

Regulamin przyznawania stypendium z Funduszu Stypendialnego Gminy Opatówek

Wniosek o przyznanie stypendium z funduszu stypendialnego Gminy Opatówek