MENU DOSTĘPNOŚCI
KONTRAST
ZWIĘKSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
POMNIEJSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
Biuletyn Informacji Publicznej

Wnioski - Urząd Stanu Cywilnego


URZĄD STANU CYWILNEGO
(składanie wniosków: pok. 9, parter)

Wniosek o wydanie dowodu osobistego

Formularz zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego

Wniosek o wydanie zaświadczenia o stanie cywilnym

Wniosek o wydanie odpisu skróconego/zupełnego/wielojęzycznego aktu urodzenia/małżeństwa/zgonu

Wniosek o przekazanie danych do rejestru danych kontaktowych / o aktualizację danych w rejestrze danych kontaktowych / o usunięcie danych z rejestru danych kontaktowychKlauzula informacyjna dot. ochrony danych osobowych - dowody osobiste