MENU DOSTĘPNOŚCI
KONTRAST
ZWIĘKSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
POMNIEJSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
Biuletyn Informacji Publicznej

 

Opatówek, 24.08.2006 r.

 

ZPI.341/3/06

 

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

 

Gmina Opatówku informuje, że w wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego  powyżej 60.000 EURO na:

 

wykonanie przebudowy nawierzchni drogi gminnej w m. Rożdżały etap I i II

 

Komisja Przetargowa dokonała w dniu 24.08.2006 roku oceny złożonych ofert.

 

Wpłynęły 3 oferty, dwie oferty ważne.

 

Oferta najtańsza za cenę 316.341,12 zł.

Oferta najdroższa za cenę 325.081,20 zł.

 

Najkorzystniejsza oferta została złożona przez firmę SKANSKA S.A., ul. Gen. J. Zajączka 9, 01-518 Warszawa

 

Zamówienie będzie realizowane za cenę 316.341,12 zł.

Słownie: trzysta szesnaście tysięcy trzysta czterdzieści jeden złotych 12/100.

 

 

                                                                                                           Wójt Gminy Opatówek

                                                                                                                     Jan Wolf

 

                                                                                                       w.z. /-/ Tomasz Rogoziński