MENU DOSTĘPNOŚCI
KONTRAST
ZWIĘKSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
POMNIEJSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
Biuletyn Informacji Publicznej

 

Opatówek, 07.08.2006 r.

 

ZPIn.341/12/06

 

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

 

Gmina Opatówku informuje, że w wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego  poniżej 60.000 EURO na:

 

wykonanie wymiany okien i drzwi w budynkach komunalnych w Opatówku, Tłokini Kościelnej i Rożdżałach wraz z remontem klatki schodowej w Opatówku przy ul. 3 Maja

 

Komisja Przetargowa dokonała w dniu 07.08.2006 roku oceny złożonych ofert.

 

Wpłynęły 2 oferty, jedna oferta ważna.

 

Oferta najtańsza za cenę 49.626,31 zł.

 

Najkorzystniejsza oferta została złożona przez firmę Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowo - Usługowe "CALBUD" Tomasz Ficner, 62-812 Zagorzyn 81 A.

Zamówienie będzie realizowane za cenę 49.626,31 zł.

Słownie: czterdzieści dziewięć tysięcy sześćset dwadzieścia sześć złotych 31/100.

 

 

                                                                                                           Wójt Gminy Opatówek

                                                                                                                   /-/ Jan Wolf