MENU DOSTĘPNOŚCI
KONTRAST
ZWIĘKSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
POMNIEJSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
Biuletyn Informacji Publicznej

 

Opatówek, 07.08.2006 r.

 

ZPIn.341/11/06

 

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

 

Gmina Opatówku informuje, że Komisja Przetargowa w wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego poniżej 60.000 EURO na:

 

wymianę pokrycia dachu wraz z robotami towarzyszącymi budynku mieszkalnego w Opatówku, ul. Kościelna 17

 

dokonała w dniu 07.08.2006 roku oceny złożonych ofert.

 

Wpłynęły 2 oferty, jedna oferta ważna.

 

Oferta najtańsza za cenę 97.502,43 zł.

 

Najkorzystniejsza oferta została złożona przez firmę PPUH "DACHPOL" Leszek Szypuła, 63-410 Ostrów Wlkp. 2, Młynów Nr 7.

Zamówienie będzie realizowane za cenę 97.502,43 zł.

Słownie: dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset dwa złote 43/100.

 

 

                                                                                                           Wójt Gminy Opatówek

                                                                                                                   /-/ Jan Wolf