MENU DOSTĘPNOŚCI
KONTRAST
ZWIĘKSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
POMNIEJSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
Biuletyn Informacji Publicznej

 

Opatówek, 08.08.2006 r.

 

ZPIn.341/13/06

 

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

 

Gmina Opatówku informuje, że w wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego poniżej 60.000 EURO na:

 

wykonanie przebudowy chodnika na osiedlu Kościuszki w Opatówku

 

Komisja Przetargowa dokonała w dniu 08.08.2006 roku oceny złożonych ofert.

 

Wpłynęły 4 oferty, wszystkie ważne.

 

Oferta najtańsza za cenę 99.496,21 zł.

Oferta najdroższa za cenę 119.993,45 zł.

 

Najkorzystniejsza oferta została złożona przez firmę "ROLBET" Spółka z o.o. Zakład Produkcyjno-Usługowy Oszczeklin z/s Warszew 19 62-860 Opatówek.

 

Zamówienie będzie realizowane za cenę 99.496,21 zł.

Słownie: dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt sześć złotych 21/100.

 

 

                                                                                                           Wójt Gminy Opatówek

                                                                                                                   /-/ Jan Wolf