MENU DOSTĘPNOŚCI
KONTRAST
ZWIĘKSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
POMNIEJSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
Biuletyn Informacji Publicznej

 

Opatówek, 25.07.2006 r.

 

 

 

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

 

Gospodarstwo Pomocnicze przy Urzędzie Gminy w Opatówku informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania o zamówienie publiczne w trybie zapytania o cenę na:

 

dostawę materiałów: obrzeża, krawężników i kostki typu Holand.

 

Wpłynęły 2 oferty - wszystkie ważne.

 

Oferta najtańsza za cenę 40.031,18 zł.

 

Oferta najdroższa za cenę 40.378,34 zł.

 

Najkorzystniejsza oferta została złożona przez firmę PPHU DROG-BRUK s.c. 98-235 Błaszki,
ul. Polna 29

 

Zamówienie będzie realizowane za cenę 40.031,18 zł.

Słownie: czterdzieści tysięcy trzydzieści jeden złotych 18/100.

 

 

                                                                                                                    Kierownik

                                                                                                     Gospodarstwa Pomocniczego

 

                                                                                                           /-/ Eugeniusz Wisiecki