MENU DOSTĘPNOŚCI
KONTRAST
ZWIĘKSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
POMNIEJSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
Biuletyn Informacji Publicznej

 

Opatówek, 07.08.2006 r.

 

 

 

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatówku informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania o zamówienie publiczne w trybie zapytania o cenę na:

 

zakup posiłków (obiadów dwudaniowych) wraz z dostawą i z codziennym udostępnieniem

talerzy i sztućców dla dzieci ze szkół z terenu Gminy Opatówek

w okresie od 04.09.2006 r. do 31.12.2006 r.

 

Komisja Przetargowa dokonała w dniu 07.08.2006 roku oceny złożonych ofert.

 

Wpłynęły 4 oferty - wszystkie ważne.

 

Oferta najtańsza za cenę 51.112,00 zł.

 

Oferta najdroższa za cenę 64.737,57 zł.

 

Najkorzystniejsza oferta została złożona przez firmę Mikołaj Litwin "APETITOS" Stołówka Szkolna,
62-860 Opatówek, ul. Szkolna 3

 

Zamówienie będzie realizowane za cenę 51.112,00 zł.

Słownie: pięćdziesiąt jeden tysięcy sto dwanaście złotych 00/100.

 

 

                                                                                                     Kierownik Gminnego Ośrodka

                                                                                                            Pomocy Społecznej

 

                                                                                                              /-/ Violetta Galant