MENU DOSTĘPNOŚCI
KONTRAST
ZWIĘKSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
POMNIEJSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
Biuletyn Informacji Publicznej

 

Opatówek, 24.08.2006 r.

 

ZPIn.341/15/06

 

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

 

Gmina Opatówku informuje, że w wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego poniżej 60.000 EURO na:

 

przebudowę nawierzchni drogi gminnej w m. Cienia Pierwsza, gmina Opatówek, powiat Kalisz

 

Komisja Przetargowa dokonała w dniu 24.08.2006 roku oceny złożonych ofert.

 

Wpłynęła jedna ważna oferta.

 

Oferta za cenę 123.488,40 zł.

 

Najkorzystniejsza oferta została złożona przez firmę Przedsiębiorstwo Drogowo-Inżynieryjne "KAREX" ul. Piwonicka 12, 62-800 Kalisz z/s Ociąż, ul. Torowa 16, 63-460 Nowe Skalmierzyce

 

Zamówienie będzie realizowane za cenę 123.488,40 zł.

Słownie: sto dwadzieścia trzy tysiące czterysta osiemdziesiąt osiem złotych 48/100.

 

 

                                                                                                           Wójt Gminy Opatówek

                                                                                                                     Jan Wolf

 

                                                                                                       w.z. /-/ Tomasz Rogoziński