MENU DOSTĘPNOŚCI
KONTRAST
ZWIĘKSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
POMNIEJSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
Biuletyn Informacji Publicznej

 

Opatówek, 20.09.2006 r.

 

ZPIn.341/18/06

 

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

 

Gmina Opatówku informuje, że w wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego poniżej 60.000 EURO na:

 

przebudowę nawierzchni drogi gminnej w m. Tłokinia Wielka, Tłokinia Mała gmina Opatówek

 

Komisja Przetargowa dokonała w dniu 20.09.2006 roku oceny złożonych ofert.

 

Wpłynęła jedna ważna oferta.

 

Oferta za cenę 61.756,40 zł.

 

Najkorzystniejsza oferta została złożona przez firmę Przedsiębiorstwo Drogowo-Inżynieryjne "KAREX" ul. Piwonicka 12, 62-800 Kalisz z/s Ociąż, ul. Torowa 16, 63-460 Nowe Skalmierzyce

 

Zamówienie będzie realizowane za cenę 61.756,40 zł.

Słownie: sześćdziesiąt jeden tysięcy siedemset pięćdziesiąt sześć złotych 40/100.

 

 

                                                                                                           Wójt Gminy Opatówek

 

                                                                                                                   /-/ Jan Wolf