MENU DOSTĘPNOŚCI
KONTRAST
ZWIĘKSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
POMNIEJSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
Biuletyn Informacji Publicznej

 

Opatówek, 04.09.2006 r.

 

 

 

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

 

Zespół Szkół w Rajsku informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania o zamówienie publiczne w trybie zapytania o cenę na:

 

świadczenie usługi sprzedaży i dostawy oleju opałowego lekkiego

 

Komisja Przetargowa dokonała w dniu 04.09.2006 roku oceny złożonych ofert.

 

Wpłynęły 2 oferty - wszystkie ważne.

 

Oferta najtańsza za cenę 29.894,88 zł.

 

Oferta najdroższa za cenę 30.343,30 zł.

 

Najkorzystniejsza oferta została złożona przez firmę Przedsiębiorstwo Ochman, 63-700 Krotoszyn,
ul. Rolnicza 3

 

Zamówienie będzie realizowane za cenę 29.894,88 zł.

Słownie: dwadzieścia dziewięć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt cztery złote 88/100.

 

 

                                                                                                                 p.o. Dyrektora

                                                                                                          Zespołu Szkół w Rajsku

 

                                                                                                            /-/ Ryszarda Gwóźdź