MENU DOSTĘPNOŚCI
KONTRAST
ZWIĘKSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
POMNIEJSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
Biuletyn Informacji Publicznej

 

Opatówek, 02.11.2006 r.

 

ZPI.341/4/06

 

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

 

Gmina Opatówku informuje, że w wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego powyżej 60.000 EURO na:

 

budowę sali sportowej z zapleczem przy Zespole Szkół w m. Chełmce

 

Komisja Przetargowa dokonała w dniu 02.11.2006 roku oceny złożonych ofert.

 

Wpłynęły 3 oferty, dwie oferty ważne.

 

Oferta najtańsza za cenę 1.600.277,68 zł.

Oferta najdroższa za cenę 1.775.876,00 zł.

 

Najkorzystniejsza oferta została złożona przez firmę Zakład Budowlany Józef Tomaszewski 62-511 Kramsk, Borki 31.

 

Zamówienie będzie realizowane za cenę 1.600.277,68 zł.

Słownie: jeden milion sześćset tysięcy dwieście siedemdziesiąt siedem złotych 68/100.

 

 

                                                                                                           Wójt Gminy Opatówek

 

                                                                                                                   /-/ Jan Wolf