MENU DOSTĘPNOŚCI
KONTRAST
ZWIĘKSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
POMNIEJSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
Biuletyn Informacji Publicznej

 

Opatówek, 26.10.2006 r.

 

ZPIn.341/19/06

 

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

 

Gmina Opatówku informuje, że w wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego poniżej 60.000 EURO na:

 

przebudowę nawierzchni drogi gminnej w m. Chełmce, gmina Opatówek

o długości 130 m + 970 m etap I i etap II

 

Komisja Przetargowa dokonała w dniu 26.10.2006 roku oceny złożonych ofert.

 

Wpłynęły trzy oferty - wszystkie ważne.

 

Oferta najtańsza za cenę 224.991,06 zł.

Oferta najdroższa za cenę 319.396,73 zł.

 

Najkorzystniejsza oferta została złożona przez firmę Przedsiębiorstwo Drogowo-Inżynieryjne "KAREX" ul. Piwonicka 12, 62-800 Kalisz z/s Ociąż, ul. Torowa 16, 63-460 Nowe Skalmierzyce

 

Zamówienie będzie realizowane za cenę 224.991,06 zł.

Słownie: dwieście dwadzieścia cztery tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt jeden złotych 06/100.

 

 

                                                                                                           Wójt Gminy Opatówek

 

                                                                                                                   /-/ Jan Wolf