MENU DOSTĘPNOŚCI
KONTRAST
ZWIĘKSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
POMNIEJSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
Biuletyn Informacji Publicznej

 

Opatówek, 24.11.2006 r.

 

ZEAS.ZP.341/1/06

 

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

 

Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół Gminy Opatówek informuje, że w wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego  powyżej 60.000 EURO na:

 

świadczenie usług przewozu osób - uczniów do Zespołu Szkół w Rajsku i Tłokini Wielkiej

 

Komisja Przetargowa dokonała w dniu 24.11.2006 roku oceny złożonych ofert.

 

Wpłynęły 2 oferty, wszystkie ważne.

 

Oferta najtańsza za cenę 259.777,60 zł.

Oferta najdroższa za cenę 264.212,96 zł.

 

Najkorzystniejsza oferta została złożona przez firmę Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Usługowo - Handlowe REMICO Piotr Kaźmierczak, 62-860 Opatówek, ul. Rogatka 6A.

 

Zamówienie będzie realizowane za cenę 259.777,60 zł.

Słownie: dwieście pięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt siedem złotych 60/100.

 

 

                                                                                                                     Dyrektor

                                                                                                          Zespołu Ekonomiczno -

                                                                                                         Administracyjnego Szkół

 

                                                                                                           /-/ Arkadiusz Łańduch