MENU DOSTĘPNOŚCI
KONTRAST
ZWIĘKSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
POMNIEJSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
Biuletyn Informacji Publicznej

 

Opatówek, 12.12.2006 r.

 

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatówku informuje, że w wyniku przeprowadzonego zapytania o cenę poniżej 60.000 EURO na:

 

zakup posiłków dla dzieci w szkole w okresie nauki - dożywianie

(zakup obiadów dwudaniowych) wraz z codziennym udostępnieniem talerzy i sztućców

w okresie 02.01.2007 r - 31.12.2007 r do szkół:

SP Sierzchów, SP Cienia Druga, ZS Chełmce, ZS Tłokinia Wielka.

 

Komisja Przetargowa dokonała w dniu 12.12.2006 roku oceny złożonych ofert.

 

Wpłynęły 3 oferty, wszystkie ważne.

 

Oferta najtańsza za cenę 51.509,80 zł.

Oferta najdroższa za cenę 62.000,00 zł.

 

Najkorzystniejsza oferta została złożona przez firmę Mikołaja Litwina "APETITOS" Stołówka Szkolna, ul. Szkolna 3, 62-860 Opatówek.

 

Zamówienie będzie realizowane za cenę 51.509,80 zł.

Słownie: pięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset dziewięć złotych 80/100.

 

 

                                                                                                     Kierownik Gminnego Ośrodka

                                                                                                            Pomocy Społecznej

 

                                                                                                              /-/ Violetta Galant