MENU DOSTĘPNOŚCI
KONTRAST
ZWIĘKSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
POMNIEJSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
Biuletyn Informacji Publicznej

Zamówienia Publiczne - 2007 rok


PRZETARG NIEOGRANICZONY - GMINA OPATÓWEK
Udzielenie i obsługa kredytu na sfinansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach w budżecie Gminy Opatówek w roku 2007 w wysokości 800.000,00 PLN.
Data wprowadzenia ogłoszenia: 12.12.2007

Treść ogłoszenia - Otwórz | Pobierz
SIWZ - Pobierz
Pytania i odpowiedź - Pobierz
Przetarg został unieważniony.PRZETARG NIEOGRANICZONY - ZESPÓŁ EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNY SZKÓŁ
Świadczenie usług przewozu uczniów do Zespołu Szkół w Rajsku i Tłokini Wielkiej w gminie Opatówek.
Data wprowadzenia ogłoszenia: 08.11.2007

Treść ogłoszenia - Otwórz | Pobierz
SIWZ - Pobierz
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (z dnia 28.11.2007) - Otwórz | Pobierz
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (z dnia 18.12.2007) - Otwórz | PobierzPRZETARG NIEOGRANICZONY - GMINA OPATÓWEK
Wykonanie przebudowy nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Sierzchów - Borów, gmina Opatówek o długości 920 mb.
Data wprowadzenia ogłoszenia: 23.10.2007

Treść ogłoszenia - Otwórz | Pobierz
SIWZ - Pobierz
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (z dnia 15.11.2007) - Otwórz | Pobierz
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (z dnia 23.11.2007) - Otwórz | PobierzPRZETARG NIEOGRANICZONY - GMINA OPATÓWEK
Wykonanie przebudowy nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Kobierno, gmina Opatówek o długości 1370 mb - I etap.
Data wprowadzenia ogłoszenia: 17.10.2007

Treść ogłoszenia - Otwórz | Pobierz
SIWZ - Pobierz
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (z dnia 09.11.2007) - Otwórz | Pobierz
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (z dnia 20.11.2007) - Otwórz | PobierzZAPYTANIE O CENĘ - ZESPÓŁ SZKÓŁ W RAJSKU
Świadczenie usługi sprzedaży i dostawy oleju opałowego lekkiego o wartości kalorycznej minimum 42,6 MJ/kg w ilości 12.000 litrów do kotłowni Zespołu Szkół w Rajsku, Rajsko 4 gmina Opatówek, powiat kaliski, woj. wielkopolskie. Wspólny Słownik Zamówień CPV Nr 23122100-9.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (z dnia 08.10.2007) - Otwórz | Pobierz
Ogłoszenie o zawarciu umowy (z dnia 29.10.2007) - Otwórz | PobierzPRZETARG NIEOGRANICZONY - GMINA OPATÓWEK
Dostawa kostki brukowej.
Data wprowadzenia ogłoszenia: 22.08.2007

Treść ogłoszenia - Otwórz | Pobierz
SIWZ - Pobierz
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (z dnia 03.09.2007) - Otwórz | Pobierz
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (z dnia 11.09.2007) - Otwórz | PobierzPRZETARG NIEOGRANICZONY - GMINA OPATÓWEK
Wykonanie przebudowy nawierzchni ul. Ludowej odcinek C - C w miejscowości Opatówek, gmina Opatówek o długości 620 mb.
Data wprowadzenia ogłoszenia: 22.08.2007

Treść ogłoszenia - Otwórz | Pobierz
SIWZ - Pobierz
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (z dnia 27.09.2007) - Otwórz | Pobierz
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (z dnia 12.10.2007) - Otwórz | PobierzPRZETARG NIEOGRANICZONY - GMINA OPATÓWEK
Wykonanie przebudowy nawierzchni drogi gminnej na zaporze w m. Szałe, gmina Opatówek o długości 680 mb.
Data wprowadzenia ogłoszenia: 10.08.2007

Treść ogłoszenia - Otwórz | Pobierz
SIWZ - Pobierz
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (z dnia 06.09.2007) - Otwórz | Pobierz
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (z dnia 14.09.2007) - Otwórz | PobierzPRZETARG NIEOGRANICZONY - GMINA OPATÓWEK
Wykonanie przebudowy nawierzchni drogi gminnej w miejscowościach Cienia Pierwsza - Cienia Folwark, gmina Opatówek o długości 780 mb.
Data wprowadzenia ogłoszenia: 04.07.2007

Treść ogłoszenia - Otwórz | Pobierz
SIWZ - Pobierz
Uzupełnienie do SIWZ - Pobierz
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (z dnia 16.08.2007) - Otwórz | Pobierz
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (z dnia 31.08.2007) - Otwórz | PobierzPRZETARG NIEOGRANICZONY - ZESPÓŁ SZKÓŁ W TŁOKINI WIELKIEJ
Wykonanie remontu dachu budynku Zespołu Szkół w Tłokini Wielkiej.
Data wprowadzenia ogłoszenia: 01.06.2007

Treść ogłoszenia - Otwórz | Pobierz
SIWZ - Pobierz
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (z dnia 14.06.2007) - Otwórz | Pobierz
Ogłoszenie o zawarciu umowy (z dnia 02.07.2007) - Otwórz | PobierzPRZETARG NIEOGRANICZONY - GMINA OPATÓWEK
Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Janików, gmina Opatówek o długości 555 mb. (Wykonanie nawierzchni z masy mineralno-asfaltowej).
Data wprowadzenia ogłoszenia: 07.05.2007

Treść ogłoszenia - Otwórz | Pobierz
SIWZ - Pobierz
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (z dnia 30.05.2007) - Otwórz | Pobierz
Ogłoszenie o zawarciu umowy (z dnia 14.06.2007) - Otwórz | PobierzPRZETARG NIEOGRANICZONY - GMINA OPATÓWEK
Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Nędzerzew, gmina Opatówek o długości 1100 mb. (Wykonanie nawierzchni z kruszywa łamanego).
Data wprowadzenia ogłoszenia: 19.04.2007

Treść ogłoszenia - Otwórz | Pobierz
SIWZ - Pobierz
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (z dnia 18.05.2007) - Otwórz | Pobierz
Ogłoszenie o zawarciu umowy (z dnia 06.06.2007) - Otwórz | PobierzPRZETARG NIEOGRANICZONY - GMINA OPATÓWEK
Przebudowa ulicy Kościelnej w m. Opatówek o długości 428 mb.
Data wprowadzenia ogłoszenia: 10.04.2007

Treść ogłoszenia - Otwórz | Pobierz
SIWZ - Pobierz
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (z dnia 14.05.2007) - Otwórz | Pobierz
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (z dnia 06.06.2007) - Otwórz | PobierzZAMÓWIENIE Z WOLNEJ RĘKI - GMINA OPATÓWEK
Wykonanie robót dodatkowych na budowie sali sportowej z zapleczem w m. Chełmce.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (z dnia 26.03.2007) - Otwórz | Pobierz
Ogłoszenie o zawarciu umowy (z dnia 05.04.2007) - Otwórz | PobierzPRZETARG NIEOGRANICZONY - GMINA OPATÓWEK
Wykonanie modernizacji z rozbudową stacji uzdatniania wody SUW Tłokinia Wielka, gmina Opatówek.
Data wprowadzenia ogłoszenia: 21.03.2007

Treść ogłoszenia - Otwórz | Pobierz
SIWZ - Pobierz
Pytania i odpowiedzi - Pobierz
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (z dnia 25.05.2007) - Otwórz | Pobierz
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (z dnia 14.06.2007) - Otwórz | PobierzPRZETARG NIEOGRANICZONY - GMINA OPATÓWEK
Wykonanie robót budowlanych, usług i dostaw w zakresie napraw i konserwacji dróg gminnych w 2007 roku.
Data wprowadzenia ogłoszenia: 07.03.2007

Treść ogłoszenia - Otwórz | Pobierz
SIWZ - Pobierz
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (z dnia 21.03.2007) - Otwórz | Pobierz
Ogłoszenie o zawarciu umowy (z dnia 29.03.2007) - Otwórz | PobierzZAPYTANIE O CENĘ - GMINA OPATÓWEK
Usługi w zakresie wykonania projektów decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego
i projektów decyzji o warunkach zabudowy na terenie gminy Opatówek w 2007 roku.


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (z dnia 01.03.2007) - Otwórz | Pobierz
Ogłoszenie o zawarciu umowy (z dnia 14.03.2007) - Otwórz | Pobierz