MENU DOSTĘPNOŚCI
KONTRAST
ZWIĘKSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
POMNIEJSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
Biuletyn Informacji Publicznej

Zamówienia Publiczne - 2009 rok


PRZETARG NIEOGRANICZONY - ZESPÓŁ EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNY SZKÓŁ
Świadczenie usług przewozu osób - uczniów do Zespołu Szkół w Rajsku i Tłokini Wielkiej w gminie Opatówek.
Data wprowadzenia ogłoszenia: 16.12.2009

Treść ogłoszenia - Otwórz | Pobierz
SIWZ - Pobierz
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (z dnia 24.12.2009) - Otwórz | Pobierz
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (z dnia 05.01.2010) - Otwórz | PobierzZAPYTANIE O CENĘ - GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
Wykonanie usług w zakresie przygotowania, wydawania i dowozu posiłków do szkół na terenie gminy Opatówek.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (z dnia 11.12.2009) - Otwórz | Pobierz
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (z dnia 29.12.2009) - Otwórz | PobierzPRZETARG NIEOGRANICZONY - GMINA OPATÓWEK
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego przeznaczonego na remonty i inwestycje w gminie Opatówek i jednostkach organizacyjnych podlegających gminie w wysokości 1.100.000,00 PLN w 2009 roku.
Data wprowadzenia ogłoszenia: 20.11.2009

Treść ogłoszenia - Otwórz | Pobierz
SIWZ - Pobierz
Pytania i odpowiedzi - Otwórz | Pobierz
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (z dnia 10.12.2009) - Otwórz | Pobierz
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (z dnia 28.12.2009) - Otwórz | PobierzPRZETARG NIEOGRANICZONY - ZESPÓŁ EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNY SZKÓŁ
Świadczenie usług przewozu osób - uczniów do Zespołu Szkół w Rajsku i Tłokini Wielkiej w gminie Opatówek.
Data wprowadzenia ogłoszenia: 17.11.2009

Treść ogłoszenia - Otwórz | Pobierz
SIWZ - Pobierz
Przetarg został unieważniony.PRZETARG NIEOGRANICZONY - GMINA OPATÓWEK
Przebudowa ul. Gen. Zajączka o długości 100 mb oraz budowa kanalizacji deszczowej na odcinku od ul. Gen. Zajączka do ul. Kościuszki w m. Opatówek, gmina Opatówek.
Data wprowadzenia ogłoszenia: 13.10.2009

Treść ogłoszenia - Otwórz | Pobierz
SIWZ - Pobierz
Przetarg został unieważniony.PRZETARG NIEOGRANICZONY - GMINA OPATÓWEK
Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Sierzchów, gmina Opatówek o długości 350 mb.
Data wprowadzenia ogłoszenia: 08.09.2009

Treść ogłoszenia - Otwórz | Pobierz
SIWZ - Pobierz
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (z dnia 01.10.2009) - Otwórz | Pobierz
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (z dnia 19.10.2009) - Otwórz | PobierzPRZETARG NIEOGRANICZONY - GMINA OPATÓWEK
Przebudowa ul. Piaskowej wraz z budową kanalizacji deszczowej w m. Opatówek, gmina Opatówek.
Data wprowadzenia ogłoszenia: 24.08.2009

Treść ogłoszenia - Otwórz | Pobierz
SIWZ - Pobierz
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (z dnia 16.09.2009) - Otwórz | Pobierz
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (z dnia 22.09.2009) - Otwórz | PobierzPRZETARG NIEOGRANICZONY - GMINA OPATÓWEK
Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Józefów, gmina Opatówek o długości 660 m.
Data wprowadzenia ogłoszenia: 11.08.2009

Treść ogłoszenia - Otwórz | Pobierz
SIWZ - Pobierz
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (z dnia 29.09.2009) - Otwórz | Pobierz
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (z dnia 08.10.2009) - Otwórz | PobierzPRZETARG NIEOGRANICZONY - GMINA OPATÓWEK
Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Cienia Trzecia - Cienia Druga, gmina Opatówek.
Data wprowadzenia ogłoszenia: 06.08.2009

Treść ogłoszenia - Otwórz | Pobierz
SIWZ - Pobierz
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (z dnia 08.09.2009) - Otwórz | Pobierz
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (z dnia 21.09.2009) - Otwórz | PobierzPRZETARG NIEOGRANICZONY - GMINA OPATÓWEK
Przebudowa ulicy Kościuszki ciąg pieszo - jezdny w m. Opatówek o długości 283 mb, gmina Opatówek.
Data wprowadzenia ogłoszenia: 10.07.2009

Treść ogłoszenia - Otwórz | Pobierz
SIWZ - Pobierz
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (z dnia 06.08.2009) - Otwórz | Pobierz
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (z dnia 19.08.2009) - Otwórz | PobierzZAMÓWIENIE Z WOLNEJ RĘKI - GMINA OPATÓWEK
Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu na sfinansowanie inwestycji drogowych realizowanych przez Gminę Opatówek w 2009 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (z dnia 22.06.2009) - Otwórz | Pobierz
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (z dnia 06.07.2009) - Otwórz | PobierzPRZETARG NIEOGRANICZONY - ZESPÓŁ SZKÓŁ W TŁOKINI WIELKIEJ
Wykonanie modernizacji instalacji elektrycznej wewnętrznej oraz robót malarskich w Zespole Szkół w Tłokini Wielkiej, gmina Opatówek.
Data wprowadzenia ogłoszenia: 28.05.2009

Treść ogłoszenia - Otwórz | Pobierz
SIWZ - Pobierz
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (z dnia 29.06.2009) - Otwórz | Pobierz
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (z dnia 10.07.2009) - Otwórz | PobierzPRZETARG NIEOGRANICZONY - GMINA OPATÓWEK
Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Sierzchów, gmina Opatówek o długości 760 mb.
Data wprowadzenia ogłoszenia: 29.04.2009

Treść ogłoszenia - Otwórz | Pobierz
SIWZ - Pobierz
Pytanie i odpowiedź - Otwórz | Pobierz
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (z dnia 10.06.2009) - Otwórz | Pobierz
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (z dnia 19.06.2009) - Otwórz | PobierzPRZETARG NIEOGRANICZONY - GMINA OPATÓWEK
Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Tłokinia Kościelna, gmina Opatówek o długości 1200 mb.
Data wprowadzenia ogłoszenia: 25.03.2009

Treść ogłoszenia - Otwórz | Pobierz
SIWZ - Pobierz
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (z dnia 30.04.2009) - Otwórz | Pobierz
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (z dnia 18.05.2009) - Otwórz | PobierzPRZETARG NIEOGRANICZONY - GMINA OPATÓWEK
Przebudowa nawierzchni ul. Parkowej w Opatówku, gmina Opatówek o długości 440 mb.
Data wprowadzenia ogłoszenia: 17.03.2009

Treść ogłoszenia - Otwórz | Pobierz
SIWZ - Pobierz
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (z dnia 08.04.2009) - Otwórz | Pobierz
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (z dnia 16.04.2009) - Otwórz | PobierzPRZETARG NIEOGRANICZONY - GMINA OPATÓWEK
Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Rożdżały - Kobierno, gmina Opatówek o długości 1000 mb.
Data wprowadzenia ogłoszenia: 06.03.2009

Treść ogłoszenia - Otwórz | Pobierz
SIWZ - Pobierz
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (z dnia 08.04.2009) - Otwórz | Pobierz
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (z dnia 24.04.2009) - Otwórz | PobierzZAPYTANIE O CENĘ - GMINA OPATÓWEK
Wykonanie usług w zakresie przygotowania, wydawania i dowozu posiłków do szkół na terenie gminy Opatówek.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (z dnia 22.01.2009) - Otwórz | Pobierz
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (z dnia 04.02.2009) - Otwórz | PobierzPRZETARG NIEOGRANICZONY - GMINA OPATÓWEK
Wykonanie robót budowlanych, usług i dostaw w zakresie napraw i konserwacji dróg gminnych w 2009 roku.
Data wprowadzenia ogłoszenia: 19.01.2009

Treść ogłoszenia - Otwórz | Pobierz
SIWZ - Pobierz
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (z dnia 11.02.2009) - Otwórz | Pobierz
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (z dnia 03.03.2009) - Otwórz | Pobierz