MENU DOSTĘPNOŚCI
KONTRAST
ZWIĘKSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
POMNIEJSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
Biuletyn Informacji Publicznej

Zamówienia Publiczne - 2012 rok


PRZETARG NIEOGRANICZONY - ZESPÓŁ EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNY SZKÓŁ GMINY OPATÓWEK
Dostawa pomocy dydaktycznych i wyposażenia do Szkoły Podstawowej w Opatówku w ramach realizacji Projektu systemowego: pt. Uczę się i bawię 2012 dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.
Część 1 - Dostawa Programów komputerowych i gier edukacyjnych (na nośnikach DVD/CD)
Część 2 - Dostawa zestawów edukacyjnych i gier planszowych dydaktycznych (układanki, plansze,
               zabawki edukacyjne), zeszytów ćwiczeń
Część 3 - Dostawa sprzętu rehabilitacyjno - sportowego
Część 4 - Dostawa sprzętu komputerowego i audiowizualnego

Data wprowadzenia ogłoszenia: 14.12.2012

Treść ogłoszenia - Otwórz | Pobierz
SIWZ - Pobierz
Część 1 - Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (z dnia 11.01.2013) - Otwórz | Pobierz
Część 2 - Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (z dnia 11.01.2013) - Otwórz | Pobierz
Część 3 - Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (z dnia 11.01.2013) - Otwórz | Pobierz
Część 4 - Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (z dnia 11.01.2013) - Otwórz | Pobierz
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (część 1, 2, 3, 4) (z dnia 28.01.2013) - Otwórz | PobierzPRZETARG NIEOGRANICZONY - ZESPÓŁ EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNY SZKÓŁ GMINY OPATÓWEK
Dostawa pomocy dydaktycznych i wyposażenia do Szkoły Podstawowej w Rajsku w ramach realizacji Projektu systemowego: pt. Uczę się i bawię 2012 dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.
Część 1 - Dostawa Programów komputerowych i gier edukacyjnych (na nośnikach DVD/CD)
Część 2 - Dostawa zestawów edukacyjnych i gier planszowych dydaktycznych (układanki, plansze,
               zabawki edukacyjne), zeszytów ćwiczeń
Część 3 - Dostawa sprzętu komputerowego i audiowizualnego

Data wprowadzenia ogłoszenia: 14.12.2012

Treść ogłoszenia - Otwórz | Pobierz
SIWZ - Pobierz
Część 1 - Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (z dnia 11.01.2013) - Otwórz | Pobierz
Część 2 - Przetarg w tej części został unieważniony.
Część 3 - Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (z dnia 11.01.2013) - Otwórz | Pobierz
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (część 1, 3) (z dnia 28.01.2013) - Otwórz | PobierzPRZETARG NIEOGRANICZONY - ZESPÓŁ EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNY SZKÓŁ GMINY OPATÓWEK
Dostawa pomocy dydaktycznych i wyposażenia do Szkoły Podstawowej w Tłokini Wielkiej w ramach realizacji Projektu systemowego: pt. Uczę się i bawię 2012 dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.
Część 1 - Dostawa Programów komputerowych i gier edukacyjnych (na nośnikach DVD/CD)
Część 2 - Dostawa zestawów edukacyjnych i gier planszowych dydaktycznych (układanki, plansze,
               zabawki edukacyjne), zeszytów ćwiczeń
Część 3 - Dostawa sprzętu komputerowego i audiowizualnego

Data wprowadzenia ogłoszenia: 14.12.2012

Treść ogłoszenia - Otwórz | Pobierz
SIWZ - Pobierz
Część 1 - Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (z dnia 11.01.2013) - Otwórz | Pobierz
Część 2 - Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (z dnia 11.01.2013) - Otwórz | Pobierz
Część 3 - Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (z dnia 11.01.2013) - Otwórz | Pobierz
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (część 1, 2, 3) (z dnia 28.01.2013) - Otwórz | PobierzPRZETARG NIEOGRANICZONY - ZESPÓŁ EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNY SZKÓŁ GMINY OPATÓWEK
Dostawa pomocy dydaktycznych i wyposażenia do Szkoły Podstawowej w Chełmcach w ramach realizacji Projektu systemowego: pt. Uczę się i bawię 2012 dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.
Część 1 - Dostawa Programów komputerowych i gier edukacyjnych (na nośnikach DVD/CD)
Część 2 - Dostawa zestawów edukacyjnych i gier planszowych dydaktycznych (układanki, plansze,
               zabawki edukacyjne), zeszytów ćwiczeń
Część 3 - Dostawa sprzętu rehabilitacyjno - sportowego
Część 4 - Dostawa mebli

Data wprowadzenia ogłoszenia: 14.12.2012

Treść ogłoszenia - Otwórz | Pobierz
SIWZ - Pobierz
Część 1 - Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (z dnia 11.01.2013) - Otwórz | Pobierz
Część 2 - Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (z dnia 22.01.2013) - Otwórz | Pobierz
Część 3 - Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (z dnia 11.01.2013) - Otwórz | Pobierz
Część 4 - Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (z dnia 11.01.2013) - Otwórz | Pobierz
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (część 1, 3, 4) (z dnia 28.01.2013) - Otwórz | Pobierz
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (część 2) (z dnia 31.01.2013) - Otwórz | PobierzPRZETARG NIEOGRANICZONY - GMINA OPATÓWEK
Wykonanie usług w zakresie wywozu odpadów stałych z budynków komunalnych i terenu Gminy Opatówek.
Data wprowadzenia ogłoszenia: 03.12.2012

Treść ogłoszenia - Otwórz | Pobierz
SIWZ - Pobierz
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (z dnia 17.12.2012) - Otwórz | Pobierz
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (z dnia 03.01.2013) - Otwórz | PobierzPRZETARG NIEOGRANICZONY - ZESPÓŁ EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNY SZKÓŁ GMINY OPATÓWEK
Świadczenie usług przewozu osób - uczniów do Szkoły Podstawowej w Opatówku, Zespołu Szkół w Rajsku i Zespołu Szkół w Tłokini Wielkiej, w gminie Opatówek.
Data wprowadzenia ogłoszenia: 29.11.2012

Treść ogłoszenia - Otwórz | Pobierz
SIWZ - Pobierz
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (z dnia 14.12.2012) - Otwórz | Pobierz
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (z dnia 02.01.2013) - Otwórz | PobierzPRZETARG NIEOGRANICZONY - GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
Wykonanie usług w zakresie przygotowania, wydawania i dowozu posiłków do szkół na terenie Gminy Opatówek.
Data wprowadzenia ogłoszenia: 16.11.2012

Treść ogłoszenia - Otwórz | Pobierz
SIWZ - Pobierz
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (z dnia 05.12.2012) - Otwórz | Pobierz
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (z dnia 02.01.2013) - Otwórz | PobierzPRZETARG NIEOGRANICZONY - GMINA OPATÓWEK
Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Gminy Opatówek: Szkoły Podstawowej, Gminnego Ośrodka Zdrowia w Opatówku oraz Zespołu Szkół w Tłokini Wielkiej. Zadanie IV: Termomodernizacja budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w Opatówku - modernizacja wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania.
Data wprowadzenia ogłoszenia: 06.09.2012

Treść ogłoszenia - Otwórz | Pobierz
SIWZ - Pobierz
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (z dnia 30.10.2012) - Otwórz | Pobierz
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (z dnia 09.11.2012) - Otwórz | PobierzPRZETARG NIEOGRANICZONY - GMINA OPATÓWEK
Wykonanie usługi polegającej na opracowaniu pełnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę Przedszkola Publicznego w miejscowości Opatówek.
Data wprowadzenia ogłoszenia: 06.09.2012

Treść ogłoszenia - Otwórz | Pobierz
SIWZ - Pobierz
Pytania i odpowiedzi (z dnia 13.09.2012) - Otwórz | Pobierz
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (z dnia 08.10.2012) - Otwórz | Pobierz
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (z dnia 19.10.2012) - Otwórz | PobierzPRZETARG NIEOGRANICZONY - GMINA OPATÓWEK
Wykonanie ujęcia wód podziemnych z utworów jurajskich i kredowych oraz ustalenie zasobów eksploatacyjnych ujęcia w miejscowości Rajsko, gmina Opatówek.
Data wprowadzenia ogłoszenia: 23.08.2012

Treść ogłoszenia - Otwórz | Pobierz
SIWZ - Pobierz
Pytania i odpowiedzi (z dnia 04.09.2012) - Otwórz | Pobierz
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (z dnia 18.09.2012) - Otwórz | Pobierz
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (z dnia 01.10.2012) - Otwórz | PobierzPRZETARG NIEOGRANICZONY - GMINA OPATÓWEK
Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Gminy Opatówek: Szkoły Podstawowej, Gminnego Ośrodka Zdrowia w Opatówku oraz Zespołu Szkół w Tłokini Wielkiej. Zadanie III: Termomodernizacja budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w Opatówku wraz z remontem kotłowni grzewczej.
Data wprowadzenia ogłoszenia: 20.08.2012

Treść ogłoszenia - Otwórz | Pobierz
SIWZ - Pobierz
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (z dnia 11.09.2012) - Otwórz | Pobierz
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (z dnia 01.10.2012) - Otwórz | PobierzPRZETARG NIEOGRANICZONY - GMINA OPATÓWEK
Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Tłokinia Kościelna ul. Poduchowna, gmina Opatówek.
Data wprowadzenia ogłoszenia: 24.07.2012

Treść ogłoszenia - Otwórz | Pobierz
SIWZ - Pobierz
Pytania i odpowiedzi (z dnia 07.08.2012) - Otwórz | Pobierz
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (z dnia 21.08.2012) - Otwórz | Pobierz
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (z dnia 06.09.2012) - Otwórz | PobierzPRZETARG NIEOGRANICZONY - GMINA OPATÓWEK
Przebudowa drogi powiatowej nr 4619P Rajsko (Modła) - Warszew w zakresie odnowy nawierzchni.
Data wprowadzenia ogłoszenia: 24.07.2012

Treść ogłoszenia - Otwórz | Pobierz
SIWZ - Pobierz
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (z dnia 13.08.2012) - Otwórz | Pobierz
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (z dnia 10.09.2012) - Otwórz | PobierzPRZETARG NIEOGRANICZONY - GMINA OPATÓWEK
Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Gminy Opatówek: Szkoły Podstawowej, Gminnego Ośrodka Zdrowia w Opatówku oraz Zespołu Szkół w Tłokini Wielkiej. Zadanie I: Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Opatówku.
Data wprowadzenia ogłoszenia: 19.07.2012

Treść ogłoszenia - Otwórz | Pobierz
SIWZ - Pobierz
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (z dnia 09.08.2012) - Otwórz | Pobierz
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (z dnia 21.08.2012) - Otwórz | PobierzPRZETARG NIEOGRANICZONY - GMINA OPATÓWEK
Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Gminy Opatówek: Szkoły Podstawowej, Gminnego Ośrodka Zdrowia w Opatówku oraz Zespołu Szkół w Tłokini Wielkiej. Zadanie II: Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Tłokini Wielkiej.
Data wprowadzenia ogłoszenia: 19.07.2012

Treść ogłoszenia - Otwórz | Pobierz
SIWZ - Pobierz
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (z dnia 13.08.2012) - Otwórz | Pobierz
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (z dnia 29.08.2012) - Otwórz | PobierzPRZETARG NIEOGRANICZONY - GMINA OPATÓWEK
Przebudowa ul. Jana Pawła II obejmująca remont nawierzchni wraz z wymianą krawężników w miejscowości Zduny, gmina Opatówek.
Data wprowadzenia ogłoszenia: 22.06.2012

Treść ogłoszenia - Otwórz | Pobierz
SIWZ - Pobierz
Pytania i odpowiedzi (z dnia 05.07.2012) - Otwórz | Pobierz
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (z dnia 13.07.2012) - Otwórz | Pobierz
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (z dnia 31.07.2012) - Otwórz | PobierzPRZETARG NIEOGRANICZONY - GMINA OPATÓWEK
Remont ul. Jana Pawła II w miejscowości Zduny, gmina Opatówek.
Data wprowadzenia ogłoszenia: 24.05.2012

Treść ogłoszenia - Otwórz | Pobierz
SIWZ - Pobierz
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (z dnia 06.06.2012) - Otwórz | Pobierz
Pytania i odpowiedzi (z dnia 06.06.2012) - Otwórz | Pobierz
Przetarg został unieważniony.PRZETARG NIEOGRANICZONY - GMINA OPATÓWEK
Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Sierzchów, gmina Opatówek.
Data wprowadzenia ogłoszenia: 21.05.2012

Treść ogłoszenia - Otwórz | Pobierz
SIWZ - Pobierz
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (z dnia 12.06.2012) - Otwórz | Pobierz
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (z dnia 27.06.2012) - Otwórz | PobierzPRZETARG NIEOGRANICZONY - GMINA OPATÓWEK
Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Rożdżały, gmina Opatówek.
Data wprowadzenia ogłoszenia: 19.04.2012

Treść ogłoszenia - Otwórz | Pobierz
SIWZ - Pobierz
Pytania i odpowiedzi (z dnia 02.05.2012) - Otwórz | Pobierz
Załącznik do pytań i odpowiedzi - Pobierz
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (z dnia 14.05.2012) - Otwórz | Pobierz
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (z dnia 31.05.2012) - Otwórz | PobierzPRZETARG NIEOGRANICZONY - GMINA OPATÓWEK
Rewaloryzacja zabytkowego parku w Opatówku - wykonanie alejek parkowych - Dzika promenada.
Data wprowadzenia ogłoszenia: 02.04.2012

Treść ogłoszenia - Otwórz | Pobierz
SIWZ - Pobierz
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (z dnia 25.04.2012) - Otwórz | Pobierz
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (z dnia 10.05.2012) - Otwórz | PobierzPRZETARG NIEOGRANICZONY - GMINA OPATÓWEK
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zduny, gmina Opatówek. Włączenie do sieci kanalizacyjnej miasta Kalisza ul. Kołobrzeska, ul. Łomżyńska, ul. Legnicka, ul. Nałęczowska.
Data wprowadzenia ogłoszenia: 19.03.2012

Treść ogłoszenia - Otwórz | Pobierz
SIWZ - Pobierz
Pytania i odpowiedzi (z dnia 30.03.2012) - Otwórz | Pobierz
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (z dnia 06.04.2012) - Otwórz | Pobierz
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (z dnia 12.04.2012) - Otwórz | PobierzZAMÓWIENIE Z WOLNEJ RĘKI - GMINA OPATÓWEK
Dystrybucja energii elektrycznej do obiektów Gminy Opatówek.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (z dnia 17.02.2012) - Otwórz | PobierzPRZETARG NIEOGRANICZONY - GMINA OPATÓWEK
Wykonanie robót budowlanych, usług i dostaw w zakresie napraw i konserwacji dróg gminnych na terenie gminy Opatówek w 2012 roku.
Data wprowadzenia ogłoszenia: 16.01.2012

Treść ogłoszenia - Otwórz | Pobierz
SIWZ - Pobierz
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (z dnia 06.02.2012) - Otwórz | Pobierz
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (z dnia 17.02.2012) - Otwórz | Pobierz