MENU DOSTĘPNOŚCI
KONTRAST
ZWIĘKSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
POMNIEJSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
Biuletyn Informacji Publicznej

Zamówienia Publiczne - 2014 rok


PRZETARG NIEOGRANICZONY - GMINA OPATÓWEK
Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Tłokinia Wielka.
Data wprowadzenia ogłoszenia: 31.12.2014

Treść ogłoszenia - Otwórz | Pobierz
SIWZ - Pobierz
Pytania i odpowiedzi (z dnia 14.01.2015) - Otwórz | Pobierz
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (z dnia 20.01.2015) - Otwórz | Pobierz
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (z dnia 03.02.2015) - Otwórz | PobierzPRZETARG NIEOGRANICZONY - GMINA OPATÓWEK
Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Tłokinia Wielka.
Data wprowadzenia ogłoszenia: 10.12.2014

Treść ogłoszenia - Otwórz | Pobierz
SIWZ - Pobierz
Pytania i odpowiedzi (z dnia 23.12.2014) - Otwórz | Pobierz
Przetarg został unieważniony.PRZETARG NIEOGRANICZONY - ZESPÓŁ EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNY SZKÓŁ GMINY OPATÓWEK
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług przewozu osób - uczniów do szkół w gminie Opatówek.
Część 1 - Trasa nr 1 - przewóz uczniów do Zespołu Szkół w Tłokini Wielkiej
Część 2 - Trasa nr 2 - przewóz uczniów do Zespołu Szkół w Rajsku
Część 3 - Trasa nr 3 - przewóz uczniów do szkoły podstawowej i gimnazjum w Opatówku

Data wprowadzenia ogłoszenia: 09.12.2014

Treść ogłoszenia - Otwórz | Pobierz
SIWZ - Pobierz
Część 1 - Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (z dnia 18.12.2014) - Otwórz | Pobierz
Część 2 - Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (z dnia 18.12.2014) - Otwórz | Pobierz
Część 3 - Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (z dnia 18.12.2014) - Otwórz | Pobierz
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (z dnia 31.12.2014) - Otwórz | PobierzPRZETARG NIEOGRANICZONY - ZESPÓŁ EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNY SZKÓŁ GMINY OPATÓWEK
Świadczenie usług przewozu osób - uczniów do: Szkoły Podstawowej w Opatówku, Gimnazjum w Opatówku, Zespołu Szkół w Rajsku i Zespołu Szkół w Tłokini Wielkiej w gminie Opatówek.
Data wprowadzenia ogłoszenia: 24.11.2014

Treść ogłoszenia - Otwórz | Pobierz
SIWZ - Pobierz
Przetarg został unieważniony.PRZETARG NIEOGRANICZONY - GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
Wykonanie usług w zakresie przygotowania, wydawania i dowozu posiłków do szkół na terenie Gminy Opatówek.
Data wprowadzenia ogłoszenia: 19.11.2014

Treść ogłoszenia - Otwórz | Pobierz
SIWZ - Pobierz
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (z dnia 11.12.2014) - Otwórz | Pobierz
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (z dnia 02.01.2015) - Otwórz | PobierzPRZETARG NIEOGRANICZONY - GMINA OPATÓWEK
Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Sierzchów, gmina Opatówek.
Data wprowadzenia ogłoszenia: 06.10.2014

Treść ogłoszenia - Otwórz | Pobierz
SIWZ - Pobierz
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (z dnia 27.10.2014) - Otwórz | Pobierz
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (z dnia 05.11.2014) - Otwórz | PobierzPRZETARG NIEOGRANICZONY - GMINA OPATÓWEK
Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Zawady, gmina Opatówek.
Data wprowadzenia ogłoszenia: 18.09.2014

Treść ogłoszenia - Otwórz | Pobierz
SIWZ - Pobierz
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (z dnia 27.10.2014) - Otwórz | Pobierz
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (z dnia 05.11.2014) - Otwórz | PobierzPRZETARG NIEOGRANICZONY - GMINA OPATÓWEK
Budowa Przedszkola Publicznego w Opatówku, gmina Opatówek.
Data wprowadzenia ogłoszenia: 16.09.2014

Treść ogłoszenia - Otwórz | Pobierz
SIWZ - Pobierz
Pytania i odpowiedzi (z dnia 29.09.2014) - Pobierz
Przetarg został unieważniony.PRZETARG NIEOGRANICZONY - GMINA OPATÓWEK
Zagospodarowania terenów wokół stawów w miejscowości Opatówek.
Data wprowadzenia ogłoszenia: 02.09.2014

Treść ogłoszenia - Otwórz | Pobierz
SIWZ - Pobierz
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (z dnia 25.09.2014) - Otwórz | Pobierz
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (z dnia 02.10.2014) - Otwórz | PobierzPRZETARG NIEOGRANICZONY - GMINA OPATÓWEK
Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Tłokinia Kościelna - Nędzerzew, gmina Opatówek.
Data wprowadzenia ogłoszenia: 25.08.2014

Treść ogłoszenia - Otwórz | Pobierz
SIWZ - Pobierz
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (z dnia 19.09.2014) - Otwórz | Pobierz
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (z dnia 02.10.2014) - Otwórz | PobierzPRZETARG NIEOGRANICZONY - GMINA OPATÓWEK
Przebudowa nawierzchni oraz budowa kanalizacji deszczowej w ulicach Piotra Szadkowskiego i Braci Gillerów na Osiedlu Kościuszki w miejscowości Opatówek.
Data wprowadzenia ogłoszenia: 14.08.2014

Treść ogłoszenia - Otwórz | Pobierz
SIWZ - Pobierz
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (z dnia 08.09.2014) - Otwórz | Pobierz
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (z dnia 16.09.2014) - Otwórz | PobierzPRZETARG NIEOGRANICZONY - GMINA OPATÓWEK
Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Cienia Pierwsza - Cienia Trzecia, gmina Opatówek.
Data wprowadzenia ogłoszenia: 08.08.2014

Treść ogłoszenia - Otwórz | Pobierz
SIWZ - Pobierz
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (z dnia 08.09.2014) - Otwórz | Pobierz
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (z dnia 15.09.2014) - Otwórz | PobierzPRZETARG NIEOGRANICZONY - GMINA OPATÓWEK
Budowa Przedszkola Publicznego w Opatówku, gmina Opatówek.
Data wprowadzenia ogłoszenia: 31.07.2014

Treść ogłoszenia - Otwórz | Pobierz
SIWZ (część 1) - Pobierz
SIWZ (część 2) - Pobierz
SIWZ (część 3) - Pobierz
SIWZ (część 4) - Pobierz
SIWZ (część 5) - Pobierz
Pytania i odpowiedzi (z dnia 14.08.2014) - Otwórz | Pobierz
Przetarg został unieważniony.PRZETARG NIEOGRANICZONY - GMINA OPATÓWEK
Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Chełmce, gmina Opatówek.
Data wprowadzenia ogłoszenia: 03.07.2014

Treść ogłoszenia - Otwórz | Pobierz
SIWZ - Pobierz
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (z dnia 24.07.2014) - Otwórz | Pobierz
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (z dnia 04.08.2014) - Otwórz | PobierzPRZETARG NIEOGRANICZONY - GMINA OPATÓWEK
Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Cienia Druga - Cienia Trzecia, gmina Opatówek.
Data wprowadzenia ogłoszenia: 02.07.2014

Treść ogłoszenia - Otwórz | Pobierz
SIWZ - Pobierz
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (z dnia 24.07.2014) - Otwórz | Pobierz
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (z dnia 04.08.2014) - Otwórz | PobierzPRZETARG NIEOGRANICZONY - GMINA OPATÓWEK
Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Cienia Druga - Cienia Trzecia, gmina Opatówek.
Data wprowadzenia ogłoszenia: 03.06.2014

Treść ogłoszenia - Otwórz | Pobierz
SIWZ - Pobierz
Przetarg został unieważniony.PRZETARG NIEOGRANICZONY - GMINA OPATÓWEK
Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Kobierno, gmina Opatówek.
Data wprowadzenia ogłoszenia: 28.05.2014

Treść ogłoszenia - Otwórz | Pobierz
SIWZ - Pobierz
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (z dnia 18.06.2014) - Otwórz | Pobierz
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (z dnia 02.07.2014) - Otwórz | PobierzZAMÓWIENIE Z WOLNEJ RĘKI - GMINA OPATÓWEK
Usługi oświetlania ulic, placów i dróg publicznych za pomocą infrastruktury oświetleniowej stanowiącej własność Wykonawcy oraz infrastruktury oświetleniowej będącej w posiadaniu Wykonawcy w obrębie administracyjnym Gminy Opatówek na rok 2014.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (z dnia 14.04.2014) - Otwórz | PobierzPRZETARG NIEOGRANICZONY - GMINA OPATÓWEK
Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Szulec, gmina Opatówek.
Data wprowadzenia ogłoszenia: 09.04.2014

Treść ogłoszenia - Otwórz | Pobierz
SIWZ - Pobierz
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (z dnia 16.05.2014) - Otwórz | Pobierz
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (z dnia 27.05.2014) - Otwórz | PobierzPRZETARG NIEOGRANICZONY - GMINA OPATÓWEK
Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Trojanów, gmina Opatówek.
Data wprowadzenia ogłoszenia: 09.04.2014

Treść ogłoszenia - Otwórz | Pobierz
SIWZ - Pobierz
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (z dnia 16.05.2014) - Otwórz | Pobierz
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (z dnia 27.05.2014) - Otwórz | PobierzPRZETARG NIEOGRANICZONY - GMINA OPATÓWEK
Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Michałów Trzeci, gmina Opatówek.
Data wprowadzenia ogłoszenia: 07.04.2014

Treść ogłoszenia - Otwórz | Pobierz
SIWZ - Pobierz
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (z dnia 25.04.2014) - Otwórz | Pobierz
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (z dnia 07.05.2014) - Otwórz | PobierzPRZETARG NIEOGRANICZONY - GMINA OPATÓWEK
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Szałe etap I, gmina Opatówek.
Data wprowadzenia ogłoszenia: 04.03.2014

Treść ogłoszenia - Otwórz | Pobierz
SIWZ - Pobierz
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (z dnia 14.03.2014) - Otwórz | Pobierz
Uzupełnienie do SIWZ (z dnia 14.03.2014) - Otwórz | Pobierz
Pytania i odpowiedzi (z dnia 14.03.2014) - Otwórz | Pobierz
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (z dnia 03.04.2014) - Otwórz | Pobierz
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (z dnia 22.04.2014) - Otwórz | PobierzPRZETARG NIEOGRANICZONY - GMINA OPATÓWEK
Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Michałów Pierwszy - Michałów Drugi, gmina Opatówek.
Data wprowadzenia ogłoszenia: 13.02.2014

Treść ogłoszenia - Otwórz | Pobierz
SIWZ - Pobierz
Uzupełnienie do SIWZ (z dnia 25.02.2014) - Pobierz
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (z dnia 25.02.2014) - Otwórz | Pobierz
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (z dnia 04.03.2014) - Otwórz | Pobierz
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (z dnia 18.03.2014) - Otwórz | PobierzPRZETARG NIEOGRANICZONY - GMINA OPATÓWEK
Wykonanie robót budowlanych, usług i dostaw w zakresie napraw i konserwacji na drogach gminnych na terenie gminy Opatówek w 2014 roku.
Data wprowadzenia ogłoszenia: 14.01.2014

Treść ogłoszenia - Otwórz | Pobierz
SIWZ - Pobierz
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (z dnia 31.01.2014) - Otwórz | Pobierz
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (z dnia 11.02.2014) - Otwórz | Pobierz