MENU DOSTĘPNOŚCI
KONTRAST
ZWIĘKSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
POMNIEJSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
Biuletyn Informacji Publicznej

Zamówienia Publiczne - 2015 rok


ZAMÓWIENIE Z WOLNEJ RĘKI - GMINA OPATÓWEK
Usługi oświetlania ulic, placów i dróg publicznych za pomocą infrastruktury oświetleniowej stanowiącej własność Wykonawcy oraz infrastruktury oświetleniowej będącej w posiadaniu Wykonawcy w obrębie administracyjnym Gminy Opatówek na rok 2016.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (z dnia 16.12.2015) - Otwórz | PobierzPRZETARG NIEOGRANICZONY - GMINA OPATÓWEK
Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Tłokinia Kościelna ul. Wiosenna, gmina Opatówek.
Data wprowadzenia ogłoszenia: 02.12.2015

Treść ogłoszenia - Otwórz | Pobierz
SIWZ - Pobierz
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (z dnia 17.12.2015) - Otwórz | Pobierz
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (z dnia 22.12.2015) - Otwórz | PobierzPRZETARG NIEOGRANICZONY - ZESPÓŁ EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNY SZKÓŁ GMINY OPATÓWEK
Świadczenie usług przewozu osób - uczniów do: Szkoły Podstawowej w Opatówku, Gimnazjum w Opatówku, Zespołu Szkół w Rajsku i Zespołu Szkół w Tłokini Wielkiej w gminie Opatówek.
Data wprowadzenia ogłoszenia: 18.11.2015

Treść ogłoszenia - Otwórz | Pobierz
SIWZ - Pobierz
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (z dnia 09.12.2015) - Otwórz | Pobierz
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (z dnia 21.12.2015) - Otwórz | PobierzPRZETARG NIEOGRANICZONY - GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
Wykonanie usług w zakresie przygotowania, wydawania i dowozu posiłków do szkół na terenie Gminy Opatówek.
Data wprowadzenia ogłoszenia: 12.11.2015

Treść ogłoszenia - Otwórz | Pobierz
SIWZ - Pobierz
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (z dnia 08.12.2015) - Otwórz | Pobierz
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (z dnia 04.01.2016) - Otwórz | PobierzPRZETARG NIEOGRANICZONY - GMINA OPATÓWEK
Przebudowa nawierzchni dróg gminnych na terenie gminy Opatówek w miejscowościach: Tłokinia Kościelna ul. Wiosenna oraz Tłokinia Kościelna ul. Wiosenna dz. nr ew. 276.
Data wprowadzenia ogłoszenia: 30.10.2015

Treść ogłoszenia - Otwórz | Pobierz
SIWZ - Pobierz
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (z dnia 17.11.2015) - Otwórz | Pobierz
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (z dnia 24.11.2015) - Otwórz | PobierzPRZETARG NIEOGRANICZONY - GMINA OPATÓWEK
Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb Gminy Opatówek oraz jednostek organizacyjnych Gminy Opatówek w okresie 01.01.2016r. - 31.12.2017r.
Data wprowadzenia ogłoszenia: 15.10.2015

Treść ogłoszenia - Otwórz | Pobierz
SIWZ - Pobierz
Pytania i odpowiedzi (z dnia 22.10.2015) - Otwórz | Pobierz
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (z dnia 03.11.2015) - Otwórz | Pobierz
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (z dnia 26.11.2015) - Otwórz | PobierzPRZETARG NIEOGRANICZONY - GMINA OPATÓWEK
Przebudowa nawierzchni dróg gminnych na terenie gminy Opatówek w miejscowościach: Opatówek ul. Leśna, Rożdżały ul. Słoneczna.
Data wprowadzenia ogłoszenia: 06.10.2015

Treść ogłoszenia - Otwórz | Pobierz
SIWZ - Pobierz
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (z dnia 26.10.2015) - Otwórz | Pobierz
Sprostowanie do informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty (z dnia 03.11.2015) - Otwórz | Pobierz
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (z dnia 04.11.2015) - Otwórz | PobierzPRZETARG NIEOGRANICZONY - GMINA OPATÓWEK
Zakup średniego samochodu pożarniczego dla realizacji zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej na terenie gminy Opatówek dla OSP Tłokinia Wielka.
Data wprowadzenia ogłoszenia: 05.08.2015

Treść ogłoszenia - Otwórz | Pobierz
SIWZ - Pobierz
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (z dnia 17.08.2015) - Otwórz | Pobierz
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (z dnia 25.08.2015) - Otwórz | PobierzPRZETARG NIEOGRANICZONY - GMINA OPATÓWEK
Przebudowa drogi gminnej nr 675810P Rajsko - Sierzchów - Borów.
Data wprowadzenia ogłoszenia: 29.07.2015

Treść ogłoszenia - Otwórz | Pobierz
SIWZ - Pobierz
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (z dnia 17.08.2015) - Otwórz | Pobierz
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (z dnia 25.08.2015) - Otwórz | PobierzPRZETARG NIEOGRANICZONY - GMINA OPATÓWEK
Dostawa wraz z montażem stacji odwadniania osadów ściekowych na Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Opatówku.
Data wprowadzenia ogłoszenia: 09.06.2015

Treść ogłoszenia - Otwórz | Pobierz
SIWZ - Pobierz
Pytania i odpowiedzi (z dnia 15.06.2015) - Otwórz | Pobierz
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (z dnia 19.06.2015) - Otwórz | Pobierz
Sprostowanie do informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty (z dnia 01.07.2015) - Otwórz | Pobierz
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (z dnia 03.07.2015) - Otwórz | PobierzPRZETARG NIEOGRANICZONY - GMINA OPATÓWEK
Przebudowa nawierzchni dróg gminnych na terenie gminy Opatówek w miejscowościach: Porwity, Opatówek ul. Parkowa, Porwity - Takomyśle.
Data wprowadzenia ogłoszenia: 22.05.2015

Treść ogłoszenia - Otwórz | Pobierz
SIWZ - Pobierz
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (z dnia 22.06.2015) - Otwórz | Pobierz
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (z dnia 06.07.2015) - Otwórz | PobierzPRZETARG NIEOGRANICZONY - GMINA OPATÓWEK
Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Cienia Pierwsza - Cienia Trzecia gmina Opatówek.
Data wprowadzenia ogłoszenia: 05.05.2015

Treść ogłoszenia - Otwórz | Pobierz
SIWZ - Pobierz
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (z dnia 07.05.2015) - Otwórz | Pobierz
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (z dnia 08.05.2015) - Otwórz | Pobierz
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (z dnia 22.05.2015) - Otwórz | Pobierz
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (z dnia 02.06.2015) - Otwórz | PobierzPRZETARG NIEOGRANICZONY - GMINA OPATÓWEK
Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Michałów Trzeci, gmina Opatówek.
Data wprowadzenia ogłoszenia: 28.04.2015

Treść ogłoszenia - Otwórz | Pobierz
SIWZ - Pobierz
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (z dnia 07.05.2015) - Otwórz | Pobierz
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (z dnia 08.05.2015) - Otwórz | Pobierz
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (z dnia 21.05.2015) - Otwórz | Pobierz
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (z dnia 02.06.2015) - Otwórz | PobierzPRZETARG NIEOGRANICZONY - GMINA OPATÓWEK
Modernizacja bazy rekreacyjno - turystycznej w miejscowości Szałe, gmina Opatówek.
Data wprowadzenia ogłoszenia: 14.04.2015

Treść ogłoszenia - Otwórz | Pobierz
SIWZ - Pobierz
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (z dnia 06.05.2015) - Otwórz | Pobierz
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (z dnia 27.05.2015) - Otwórz | PobierzPRZETARG NIEOGRANICZONY - GMINA OPATÓWEK
I. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Opatówek.
II. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych (stałych odpadów miejskich) odpadów zielonych oraz odpadów wyselekcjonowanych z gniazd do selektywnej zbiórki z terenów niezamieszkałych administrowanych przez Gminę Opatówek.

Data wprowadzenia ogłoszenia: 10.04.2015

Treść ogłoszenia - Pobierz
SIWZ - Pobierz
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - ogłoszenie dodatkowych informacji, sprostowanie (z dnia 14.05.2015, opublikowane 19.05.2015) - Pobierz
Pytania i odpowiedzi (z dnia 14.05.2015) - Otwórz | Pobierz
Pytania i odpowiedzi (załącznik) - Pobierz
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (z dnia 09.06.2015) - Otwórz | Pobierz
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (z dnia 01.07.2015) - PobierzPRZETARG NIEOGRANICZONY - GMINA OPATÓWEK
Dostawa w formie leasingu fabrycznie nowej koparko - ładowarki.
Data wprowadzenia ogłoszenia: 02.04.2015

Treść ogłoszenia - Otwórz | Pobierz
SIWZ - Pobierz
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (z dnia 09.04.2015) - Otwórz | Pobierz
Pytania i odpowiedzi (z dnia 17.04.2015) - Otwórz | Pobierz
Pytania i odpowiedzi (załącznik) - Pobierz
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (z dnia 12.06.2015) - Otwórz | Pobierz
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (z dnia 15.06.2015) - Otwórz | PobierzPRZETARG NIEOGRANICZONY - GMINA OPATÓWEK
Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej w miejscowości Chełmce.
Data wprowadzenia ogłoszenia: 19.02.2015

Treść ogłoszenia - Otwórz | Pobierz
SIWZ - Pobierz
Pytania i odpowiedzi (z dnia 03.03.2015) - Pobierz
Pytania i odpowiedzi (z dnia 05.03.2015) - Pobierz
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (z dnia 05.03.2015) - Otwórz | Pobierz
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (z dnia 10.04.2015) - Otwórz | Pobierz
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (z dnia 28.04.2015) - Otwórz | PobierzZAMÓWIENIE Z WOLNEJ RĘKI - GMINA OPATÓWEK
Usługi oświetlania ulic, placów i dróg publicznych za pomocą infrastruktury oświetleniowej stanowiącej własność Wykonawcy oraz infrastruktury oświetleniowej będącej w posiadaniu Wykonawcy w obrębie administracyjnym Gminy Opatówek na rok 2015.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (z dnia 09.02.2015) - Otwórz | Pobierz