MENU DOSTĘPNOŚCI
KONTRAST
ZWIĘKSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
POMNIEJSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
Biuletyn Informacji Publicznej

Zamówienia Publiczne - 2020 rok


PRZETARG NIEOGRANICZONY - GMINA OPATÓWEK
Wykonanie robót budowlanych, usług i dostaw w zakresie napraw i konserwacji na drogach gminnych na terenie gminy Opatówek w 2021 roku.
Data wprowadzenia ogłoszenia: 29.12.2020

Treść ogłoszenia - Pobierz
SIWZ - Pobierz
Informacja z otwarcia ofert (z dnia 13.01.2021) - Pobierz
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (z dnia 22.01.2021) - Pobierz
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (z dnia 05.02.2021) - PobierzPRZETARG NIEOGRANICZONY - ZESPÓŁ EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNY SZKÓŁ GMINY OPATÓWEK
Świadczenie usług przewozu osób - dzieci i uczniów do: Szkoły Podstawowej im. Janusza Kusocińskiego w Opatówku, Publicznego Przedszkola "Wesoły Smyk" w Opatówku, Szkoły Podstawowej w Rajsku i Szkoły Podstawowej im. Władysława Broniewskiego w Tłokini Wielkiej w gminie Opatówek.
Data wprowadzenia ogłoszenia: 02.12.2020

Treść ogłoszenia - Pobierz
SIWZ - Pobierz
Informacja z otwarcia ofert (z dnia 16.12.2020) - Pobierz
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (z dnia 21.12.2020) - Pobierz
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (z dnia 04.01.2021) - PobierzPRZETARG NIEOGRANICZONY - GMINA OPATÓWEK
Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Opatówek oraz z terenów niezamieszkałych administrowanych przez Gminę Opatówek.
Data wprowadzenia ogłoszenia: 24.11.2020

Przetarg opublikowany na platformie e-ProPublico - Więcej...PRZETARG NIEOGRANICZONY - GMINA OPATÓWEK
Kompleksowa dostawa paliwa gazowego dla potrzeb Gminy Opatówek i jednostek organizacyjnych Gminy Opatówek w okresie 01.01.2021 r. - 31.12.2022 r.
Data wprowadzenia ogłoszenia: 23.11.2020

Treść ogłoszenia - Pobierz
SIWZ - Pobierz
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (z dnia 27.11.2020) - Pobierz
Uzupełnienie do SIWZ (z dnia 27.11.2020) - Pobierz
Pytania i odpowiedzi (z dnia 27.11.2020) - Pobierz
Informacja z otwarcia ofert (z dnia 02.12.2020) - Pobierz
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (z dnia 08.12.2020) - Pobierz
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (z dnia 31.12.2020) - PobierzPRZETARG NIEOGRANICZONY - GMINA OPATÓWEK
Remont drogi w miejscowości Zduny ul. Polna.
Data wprowadzenia ogłoszenia: 17.11.2020

Treść ogłoszenia - Pobierz
SIWZ - Pobierz
Informacja z otwarcia ofert (z dnia 02.12.2020) - Pobierz
Informacja o unieważnieniu postępowania (z dnia 02.12.2020) - PobierzPRZETARG NIEOGRANICZONY - GMINA OPATÓWEK
Przebudowa drogi Tłokinia Mała - Tłokinia Wielka.
Data wprowadzenia ogłoszenia: 20.10.2020

Treść ogłoszenia - Pobierz
SIWZ - Pobierz
Informacja z otwarcia ofert (z dnia 04.11.2020) - Pobierz
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (z dnia 05.11.2020) - Pobierz
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (z dnia 12.11.2020) - PobierzPRZETARG NIEOGRANICZONY - GMINA OPATÓWEK
Wykonanie robót budowlanych, usług i dostaw w zakresie napraw i konserwacji na drogach gminnych na terenie gminy Opatówek w 2020 roku.
Data wprowadzenia ogłoszenia: 13.10.2020

Treść ogłoszenia - Pobierz
SIWZ - Pobierz
Informacja z otwarcia ofert (z dnia 29.10.2020) - Pobierz
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (z dnia 06.11.2020) - Pobierz
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (z dnia 19.11.2020) - PobierzPRZETARG NIEOGRANICZONY - GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ OPATÓWEK
Remont pomieszczeń Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej po Bibliotece Publicznej.
Data wprowadzenia ogłoszenia: 12.10.2020

Treść ogłoszenia - Pobierz
SIWZ - Pobierz
Informacja z otwarcia ofert (z dnia 27.10.2020) - Pobierz
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (z dnia 09.11.2020) - Pobierz
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (z dnia 20.11.2020) - PobierzPRZETARG NIEOGRANICZONY - GMINA OPATÓWEK
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Michałów Trzeci.
Data wprowadzenia ogłoszenia: 29.09.2020

Treść ogłoszenia - Pobierz
SIWZ - Pobierz
Informacja z otwarcia ofert (z dnia 14.10.2020) - Pobierz
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (z dnia 19.10.2020) - Pobierz
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (z dnia 26.10.2020) - PobierzPRZETARG NIEOGRANICZONY - GMINA OPATÓWEK
Modernizacja pokrycia dachu budynku przy ul. Szkolnej 2A w miejscowości Opatówek.
Data wprowadzenia ogłoszenia: 15.09.2020

Treść ogłoszenia - Pobierz
SIWZ - Pobierz
Informacja z otwarcia ofert (z dnia 30.09.2020) - Pobierz
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (z dnia 15.10.2020) - Pobierz
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (z dnia 22.10.2020) - PobierzPRZETARG NIEOGRANICZONY - GMINA OPATÓWEK
Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Opatówek oraz z terenów niezamieszkałych administrowanych przez Gminę Opatówek.
Data wprowadzenia ogłoszenia: 08.09.2020

Przetarg opublikowany na platformie e-ProPublico - Więcej...PRZETARG NIEOGRANICZONY - GMINA OPATÓWEK
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Janików. gmina Opatówek.
Data wprowadzenia ogłoszenia: 26.08.2020

Treść ogłoszenia - Pobierz
SIWZ - Pobierz
Informacja z otwarcia ofert (z dnia 14.09.2020) - Pobierz
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (z dnia 29.09.2020) - Pobierz
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (z dnia 13.10.2020) - PobierzPRZETARG NIEOGRANICZONY - GMINA OPATÓWEK
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zawady. gmina Opatówek.
Data wprowadzenia ogłoszenia: 24.08.2020

Treść ogłoszenia - Pobierz
SIWZ - Pobierz
Informacja z otwarcia ofert (z dnia 08.09.2020) - Pobierz
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (z dnia 15.09.2020) - Pobierz
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (z dnia 24.09.2020) - PobierzPRZETARG NIEOGRANICZONY - GMINA OPATÓWEK
Przebudowa drogi gminnej Opatówek - Borów gmina Opatówek.
Data wprowadzenia ogłoszenia: 17.08.2020

Treść ogłoszenia - Pobierz
SIWZ - Pobierz
Uzupełnienie do SIWZ (z dnia 26.08.2020) - Pobierz
Informacja z otwarcia ofert (z dnia 01.09.2020) - Pobierz
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (z dnia 15.09.2020) - Pobierz
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (z dnia 29.09.2020) - PobierzPRZETARG NIEOGRANICZONY - GMINA OPATÓWEK
Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 675535P w miejscowości Rajsko.
Data wprowadzenia ogłoszenia: 24.06.2020

Treść ogłoszenia - Pobierz
SIWZ - Pobierz
Pytania i odpowiedzi (z dnia 06.07.2020) - Pobierz
Informacja z otwarcia ofert (z dnia 09.07.2020) - Pobierz
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (z dnia 20.07.2020) - Pobierz
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (z dnia 05.08.2020) - PobierzPRZETARG NIEOGRANICZONY - GMINA OPATÓWEK
Przebudowa dróg w miejscowości Szałe ul. Różana, Jagodowa, Zielona, Wiśniowa, Brzoskwiniowa.
Data wprowadzenia ogłoszenia: 18.06.2020

Treść ogłoszenia - Pobierz
SIWZ - Pobierz
Uzupełnienie do SIWZ (z dnia 23.06.2020) - Pobierz
Pytania i odpowiedzi (z dnia 30.06.2020) - Pobierz
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (z dnia 01.07.2020) - Pobierz
Uzupełnienie do SIWZ (z dnia 01.07.2020) - Pobierz
Informacja z otwarcia ofert (z dnia 09.07.2020) - Pobierz
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (z dnia 07.08.2020) - Pobierz
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (z dnia 24.08.2020) - PobierzPRZETARG NIEOGRANICZONY - GMINA OPATÓWEK
I. Świadczenie usług odbierania i transportu odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Opatówek do: - Zakładu Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. w Jarocinie, Witaszyczki 1A, 63-200 Jarocin; - Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych "Orli Staw", Orli Staw 2, 62-834 Ceków. II. Świadczenie usług odbierania i transportu odpadów komunalnych z terenów niezamieszkałych administrowanych przez gminę Opatówek do: - Zakładu Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. w Jarocinie, Witaszyczki 1A, 63-200 Jarocin; - Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych "Orli Staw", Orli Staw 2, 62-834 Ceków.
Data wprowadzenia ogłoszenia: 01.06.2020

Treść ogłoszenia - Pobierz
SIWZ - Pobierz
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (z dnia 05.06.2020) - Pobierz
Uzupełnienie do SIWZ (z dnia 05.06.2020) - Pobierz
Pytania i odpowiedzi (z dnia 05.06.2020) - Pobierz
Informacja z otwarcia ofert (z dnia 10.06.2020) - Pobierz
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (z dnia 17.06.2020) - Pobierz
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (z dnia 30.06.2020) - PobierzPRZETARG NIEOGRANICZONY - GMINA OPATÓWEK
Przebudowa drogi gminnej nr 675566P w miejscowości Opatówek ul. Dworcowa.
Data wprowadzenia ogłoszenia: 05.05.2020

Treść ogłoszenia - Pobierz
SIWZ - Pobierz
Pytania i odpowiedzi (z dnia 18.05.2020) - Pobierz
Informacja z otwarcia ofert (z dnia 21.05.2020) - Pobierz
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (z dnia 17.06.2020) - Pobierz
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (z dnia 03.07.2020) - PobierzPRZETARG NIEOGRANICZONY - GMINA OPATÓWEK
Budowa studni głębinowej (podstawowej) nr 1J na ujęciu wód podziemnych w miejscowości Tłokinia Wielka.
Data wprowadzenia ogłoszenia: 27.03.2020

Treść ogłoszenia - Pobierz
SIWZ - Pobierz
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (z dnia 31.03.2020) - Pobierz
Uzupełnienie do SIWZ (z dnia 31.03.2020) - Pobierz
Informacja z otwarcia ofert (z dnia 17.04.2020) - Pobierz
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (z dnia 29.04.2020) - Pobierz
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (z dnia 13.05.2020) - PobierzPRZETARG NIEOGRANICZONY - GMINA OPATÓWEK
Zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Opatówek w okresie od 01.07.2020r. do 31.10.2020r., z możliwością przedłużenia do 31 grudnia 2020r., na tych samych warunkach.
Data wprowadzenia ogłoszenia: 23.03.2020

Treść ogłoszenia - Pobierz
SIWZ - Pobierz
Informacja z otwarcia ofert (z dnia 31.03.2020) - Pobierz
Informacja o unieważnieniu postępowania (z dnia 02.04.2020) - PobierzPRZETARG NIEOGRANICZONY - GMINA OPATÓWEK
I. Świadczenie usług odbierania i transportu odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Opatówek do Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych "Orli Staw", Orli Staw 2, 62-834 Ceków. II. Odbiór i transport odpadów komunalnych z terenów niezamieszkałych administrowanych przez gminę Opatówek do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych "Orli Staw", Orli Staw 2, 62-834 Ceków.
Data wprowadzenia ogłoszenia: 10.03.2020

Treść ogłoszenia - Pobierz
SIWZ - Pobierz
Informacja z otwarcia ofert (z dnia 18.03.2020) - Pobierz
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (z dnia 20.03.2020) - Pobierz
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (z dnia 31.03.2020) - PobierzPRZETARG NIEOGRANICZONY - GMINA OPATÓWEK
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Opatówek oraz z terenów niezamieszkałych administrowanych przez Gminę Opatówek.
Data wprowadzenia ogłoszenia: 24.01.2020

Przetarg opublikowany na platformie e-ProPublico - Więcej...PRZETARG NIEOGRANICZONY - GMINA OPATÓWEK
Wykonanie robót budowlanych, usług i dostaw w zakresie napraw i konserwacji na drogach gminnych na terenie gminy Opatówek w 2020 roku.
Data wprowadzenia ogłoszenia: 16.01.2020

Treść ogłoszenia - Pobierz
SIWZ - Pobierz
Uzupełnienie do SIWZ (z dnia 23.01.2020) - Pobierz
Informacja z otwarcia ofert (z dnia 31.01.2020) - Pobierz
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (z dnia 17.02.2020) - Pobierz
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (z dnia 11.03.2020) - Pobierz