MENU DOSTĘPNOŚCI
KONTRAST
ZWIĘKSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
POMNIEJSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
Biuletyn Informacji Publicznej

Zamówienia Publiczne - 2021 rok


ZAMÓWIENIE PUBLICZNE - ZESPÓŁ EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNY SZKÓŁ GMINY OPATÓWEK
Świadczenie usług przewozu osób - dzieci i uczniów do: Szkoły Podstawowej im. Janusza Kusocińskiego w Opatówku, Publicznego Przedszkola "Wesoły Smyk" w Opatówku, Szkoły Podstawowej w Rajsku i Szkoły Podstawowej im. Władysława Broniewskiego w Tłokini Wielkiej w gminie Opatówek.
Data publikacji: 25.11.2021

Publikacja na platformie e-ProPublico - Więcej...ZAMÓWIENIE PUBLICZNE - GMINA OPATÓWEK
Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb Gminy Opatówek i jednostek organizacyjnych Gminy Opatówek w okresie 01.01.2022 r. - 31.12.2022 r.
Data publikacji: 10.11.2021

Publikacja na platformie e-ProPublico - Więcej...ZAMÓWIENIE PUBLICZNE - GMINA OPATÓWEK
Przebudowa drogi gminnej w m. Michałów Trzeci.
Data publikacji: 03.11.2021

Publikacja na platformie e-ProPublico - Więcej...ZAMÓWIENIE PUBLICZNE - GMINA OPATÓWEK
Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Opatówek - ul. T. Kościuszki (675576P), ul. Braci Gillerów (675580P) oraz w miejscowości Cienia Trzecia (675527P).
Data publikacji: 29.10.2021

Publikacja na platformie e-ProPublico - Więcej...ZAMÓWIENIE PUBLICZNE - GMINA OPATÓWEK
Przebudowa nawierzchni drogi ul. Sosnowa w m. Szałe.
Data publikacji: 27.10.2021

Publikacja na platformie e-ProPublico - Więcej...ZAMÓWIENIE PUBLICZNE - GMINA OPATÓWEK
Adaptacja pomieszczenia wraz z zakupem wyposażenia na cele małego kina społecznościowego.
Data publikacji: 22.10.2021

Publikacja na platformie e-ProPublico - Więcej...ZAMÓWIENIE PUBLICZNE - GMINA OPATÓWEK
Przebudowa nawierzchni drogi ul. Sosnowa w m. Szałe.
Data publikacji: 06.10.2021

Publikacja na platformie e-ProPublico - Więcej...ZAMÓWIENIE PUBLICZNE - GMINA OPATÓWEK
Adaptacja pomieszczenia wraz z zakupem wyposażenia na cele małego kina społecznościowego.
Data publikacji: 16.08.2021

Publikacja na platformie e-ProPublico - Więcej...ZAMÓWIENIE PUBLICZNE - GMINA OPATÓWEK
Wykonanie robót budowlanych, usług i dostaw w zakresie napraw i konserwacji na drogach gminnych na terenie gminy Opatówek w 2021 roku.
Data publikacji: 11.08.2021

Publikacja na platformie e-ProPublico - Więcej...ZAMÓWIENIE PUBLICZNE - GMINA OPATÓWEK
Przebudowa ulicy Miłej w m. Zduny.
Data publikacji: 06.08.2021

Publikacja na platformie e-ProPublico - Więcej...ZAMÓWIENIE PUBLICZNE - GMINA OPATÓWEK
Przebudowa drogi gminnej w m. Sierzchów.
Data publikacji: 03.08.2021

Publikacja na platformie e-ProPublico - Więcej...ZAMÓWIENIE PUBLICZNE - GMINA OPATÓWEK
Adaptacja pomieszczenia wraz z zakupem wyposażenia na cele małego kina społecznościowego.
Data publikacji: 23.07.2021

Publikacja na platformie e-ProPublico - Więcej...ZAMÓWIENIE PUBLICZNE - GMINA OPATÓWEK
Odbiór, transport i zagospodarowanie lub unieszkodliwienie odpadów pochodzących z Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Opatówku o kodach: Część I -190805 - ustabilizowane komunalne osady ściekowe, Część II - 190801 - skratki, Część III - 190802 - zawartość piaskowników.
Data publikacji: 16.07.2021

Publikacja na platformie e-ProPublico - Więcej...ZAMÓWIENIE PUBLICZNE - GMINA OPATÓWEK
Adaptacja pomieszczenia wraz z zakupem wyposażenia na cele małego kina społecznościowego.
Data publikacji: 07.07.2021

Publikacja na platformie e-ProPublico - Więcej...ZAMÓWIENIE PUBLICZNE - GMINA OPATÓWEK
Przebudowa drogi w miejscowości Warszew.
Data publikacji: 22.06.2021

Publikacja na platformie e-ProPublico - Więcej...ZAMÓWIENIE PUBLICZNE - GMINA OPATÓWEK
Budowa bieżni lekkoatletycznej o nawierzchni syntetycznej przy Szkole Podstawowej w Opatówku.
Data publikacji: 02.06.2021

Publikacja na platformie e-ProPublico - Więcej...ZAMÓWIENIE PUBLICZNE - GMINA OPATÓWEK
Przebudowa dachu budynku mieszkalnego ul. Kościelna 1B w Opatówku.
Data publikacji: 26.05.2021

Publikacja na platformie e-ProPublico - Więcej...ZAMÓWIENIE PUBLICZNE - GMINA OPATÓWEK
Przebudowa drogi gminnej nr 675500P Rożdżały - Kobierno.
Data publikacji: 17.05.2021

Publikacja na platformie e-ProPublico - Więcej...ZAMÓWIENIE PUBLICZNE - GMINA OPATÓWEK
Budowa bieżni lekkoatletycznej o nawierzchni syntetycznej przy Szkole Podstawowej w Opatówku.
Data publikacji: 14.05.2021

Publikacja na platformie e-ProPublico - Więcej...ZAMÓWIENIE PUBLICZNE - GMINA OPATÓWEK
Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Szałe ul. Jagodowa i ul. Wiśniowa.
Data publikacji: 05.05.2021

Publikacja na platformie e-ProPublico - Więcej...ZAMÓWIENIE PUBLICZNE - GMINA OPATÓWEK
Zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Opatówek w okresie od dnia 11 października 2021 r. do dnia 15 grudnia 2021 r.
Data publikacji: 20.04.2021

Publikacja na platformie e-ProPublico - Więcej...ZAMÓWIENIE PUBLICZNE - GMINA OPATÓWEK
Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Rajsko, gmina Opatówek.
Data publikacji: 11.03.2021

Publikacja na platformie e-ProPublico - Więcej...ZAMÓWIENIE PUBLICZNE - GMINA OPATÓWEK
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tłokinia Nowa.
Data publikacji: 02.03.2021

Publikacja na platformie e-ProPublico - Więcej...ZAMÓWIENIE PUBLICZNE - GMINA OPATÓWEK
Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Szałe ul. Słoneczna i ul. Południowa z odgałęzieniami.
Data publikacji: 25.02.2021

Publikacja na platformie e-ProPublico - Więcej...ZAMÓWIENIE PUBLICZNE - GMINA OPATÓWEK
Remont drogi w miejscowości Zduny ul. Polna.
Data publikacji: 16.02.2021

Publikacja na platformie e-ProPublico - Więcej...