MENU DOSTĘPNOŚCI
KONTRAST
ZWIĘKSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
POMNIEJSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenia - 2008 rok


Zarządzenie Nr 48/2008 Wójta Gminy Opatówek z dnia 31 grudnia 2008 roku
w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Opatówek na 2008 rok.
Pobierz

Zarządzenie Nr 45/2008 Wójta Gminy Opatówek z dnia 17 grudnia 2008 roku
w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Opatówek na 2008 rok.
Pobierz

Zarządzenie Nr 44/2008 Wójta Gminy Opatówek z dnia 28 listopada 2008 roku
w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Opatówek na 2008 rok.
Pobierz

Zarządzenie Nr 43/2008 Wójta Gminy Opatówek z dnia 14 listopada 2008 roku
w sprawie przyjęcia projektu budżetu Gminy Opatówek na 2009 rok.
Pobierz

Zarządzenie Nr 42/2008 Wójta Gminy Opatówek z dnia 6 listopada 2008 roku
w sprawie ustalenia stawek czynszu za lokale mieszkalne.
Pobierz

Zarządzenie Nr 41/2008 Wójta Gminy Opatówek z dnia 31 października 2008 roku
w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Opatówek na 2008 rok.
Pobierz

Zarządzenie Nr 39/2008 Wójta Gminy Opatówek z dnia 1 października 2008 roku
w sprawie postępowania na wypadek pogorszenia jakości wody w zakresie parametrów mikrobiologicznych i fizykochemicznych dostarczanej w ramach zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Opatówek.
Pobierz

Zarządzenie Nr 36/2008 Wójta Gminy Opatówek z dnia 29 sierpnia 2008 roku
w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Opatówek na 2008 rok.
Pobierz

Zarządzenie Nr 32/2008 Wójta Gminy Opatówek z dnia 14 lipca 2008 roku
w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Opatówek na 2008 rok.
Pobierz

Zarządzenie Nr 20/2008 Wójta Gminy Opatówek z dnia 30 maja 2008 roku
w sprawie likwidacji Gospodarstwa Pomocniczego przy Urzędzie Gminy w Opatówku.
Otwórz | Pobierz

Zarządzenie Nr 19/2008 Wójta Gminy Opatówek z dnia 30 maja 2008 roku
w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Opatówek na 2008 rok.
Pobierz

Zarządzenie Nr 17/2008 Wójta Gminy Opatówek z dnia 30 maja 2008 roku
w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Placu Zabaw KRAINA MARZEŃ przy Świetlicy Środowiskowej z elementami socjoterapii "Słoneczko" GOPS w Opatówku.
Otwórz | Pobierz

Zarządzenie Nr 12/2008 Wójta Gminy Opatówek z dnia 31 marca 2008 roku
w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Opatówek na 2008 rok.
Pobierz

Zarządzenie Nr 2/2008 Wójta Gminy Opatówek z dnia 11 stycznia 2008 roku
w sprawie Regulaminu przyznawania stypendium z Funduszu Stypendialnego Gminy Opatówek.
Otwórz | Pobierz
Regulamin przyznawania stypendiów z Funduszu Stypendialnego Gminy Opatówek
Załącznik do Zarządzenia Nr 2/2008 Wójta Gminy Opatówek z dnia 11 stycznia 2008 roku.
Pobierz
Wniosek o przyznanie stypendium z funduszu stypendialnego Gminy Opatówek
Pobierz