MENU DOSTĘPNOŚCI
KONTRAST
ZWIĘKSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
POMNIEJSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
Biuletyn Informacji Publicznej

 

 

Zarządzenie nr 2/2008

Wójta Gminy Opatówek

z dnia 11 stycznia 2008

 

w sprawie regulaminu przyznawania stypendium z Funduszu Stypendialnego Gminy Opatówek

 

Na podstawie § 2 pkt. 1) uwały nr103/99 Rady Gminy Opatówek z dnia 3 grudnia 1999 r. w sprawie utworzenia Funduszu Stypendialnego Rady (zm. Uchwała Rady Gminy nr 44/03 z dnia 29 kwietnia 2003r., Uchwała Rady Gminy nr 79/07 z dnia 27 listopada 2007 r.)

zarządzam co następuje:

 

§ 1

 

Wydaję Regulamin przyznawania stypendium Gminy Opatówek, określający kryteria, warunki i procedurę przyznawania stypendiów z Funduszu Stypendialnego Gminy Opatówek, w brzmieniu stanowiącym załącznik do Zarządzenia.

 

§ 2

 

Tracą moc:

1)       Uchwała nr 40/00 Zarządu Gminy Opatówek z dnia 23 maja 2000 roku w sprawie uchwalenia regulaminu przyznawania stypendiów za wyniki w nauce dla uczniów i studentów - mieszkańców na stałe zameldowanych w gminie Opatówek.

2)       Uchwała nr 98/02 Zarządu Gminy Opatówek z dnia 20 marca 2002 roku zmieniająca Uchwałę nr 40/00 Zarządu Gminy Opatówek z dnia 23 maja 2000 roku w sprawie uchwalenia regulaminu przyznawania stypendiów za wyniki w nauce dla uczniów i studentów - mieszkańców na stałe zameldowanych w gminie Opatówek.

3)       Zarządzenie nr 5/2003 Wójta Gminy Opatówek z dnia 5 lutego 2003 roku zmieniająca uchwałę nr 40/00 Zarządu z dnia 23 maja 2000 r. w sprawie uchwalenia regulaminu przyznawania stypendiów za wyniki w nauce dla uczniów i studentów - mieszkańców na stałe zameldowanych w gminie Opatówek.

4)       Zarządzenie nr 22/2003 Wójta Gminy Opatówek z dnia 20 maja 2003 r. zmieniające uchwałę nr 40/00 Zarządu z dnia 23 maja 2000 r. w sprawie uchwalenia regulaminu przyznawania stypendiów za wyniki w nauce dla uczniów i studentów - mieszkańców na stałe zameldowanych w gminie Opatówek.

5)       Zarządzenie nr 1/2004 Wójta Gminy Opatówek z dnia 6 stycznia 2004 r. zmieniające uchwałę nr 40/00 Zarządu z dnia 23 maja 2000 r. w sprawie uchwalenia regulaminu przyznawania stypendiów za wyniki w nauce dla uczniów i studentów - mieszkańców na stałe zameldowanych w gminie Opatówek.

6)       Zarządzenie nr 12/2006 Wójta Gminy Opatówek z dnia 12 kwietnia 2006 r. zmieniające uchwałę nr 40/00 Zarządu z dnia 23 maja 2000 r. w sprawie uchwalenia regulaminu przyznawania stypendiów za wyniki w nauce dla uczniów i studentów - mieszkańców na stałe zameldowanych w gminie Opatówek.

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

                                                                                                           Wójt Gminy Opatówek

                                                                                                                          

                                                                                                          /-/ Sebastian Wardęcki