MENU DOSTĘPNOŚCI
KONTRAST
ZWIĘKSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
POMNIEJSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenia - 2013 rok


Zarządzenie Nr 57/2013 Wójta Gminy Opatówek z dnia 31 grudnia 2013 roku
w sprawie zmiany budżetu gminy Opatówek na 2013 rok.
Pobierz

Zarządzenie Nr 56/2013 Wójta Gminy Opatówek z dnia 17 grudnia 2013 roku
w sprawie zmiany budżetu gminy Opatówek na 2013 rok.
Pobierz

Zarządzenie Nr 52/2013 Wójta Gminy Opatówek z dnia 27 listopada 2013 roku
w sprawie zmiany budżetu gminy Opatówek na 2013 rok.
Pobierz

Zarządzenie Nr 51/2013 Wójta Gminy Opatówek z dnia 15 listopada 2013 roku
w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Gminy w Opatówku.
Pobierz

Zarządzenie Nr 44/2013 Wójta Gminy Opatówek z dnia 30 października 2013 roku
w sprawie zmiany budżetu gminy Opatówek na 2013 rok.
Pobierz

Zarządzenie Nr 41/2013 Wójta Gminy Opatówek z dnia 30 września 2013 roku
w sprawie zmiany budżetu gminy Opatówek na 2013 rok.
Pobierz

Zarządzenie Nr 36/2013 Wójta Gminy Opatówek z dnia 19 sierpnia 2013 roku
w sprawie zmiany budżetu gminy Opatówek na 2013 rok.
Pobierz

Zarządzenie Nr 35/2013 Wójta Gminy Opatówek z dnia 14 sierpnia 2013 roku
w sprawie zmiany budżetu gminy Opatówek na 2013 rok.
Pobierz

Zarządzenie Nr 26/2013 Wójta Gminy Opatówek z dnia 31 maja 2013 roku
w sprawie zmiany budżetu gminy Opatówek na 2013 rok.
Pobierz

Zarządzenie Nr 19/2013 Wójta Gminy Opatówek z dnia 25 kwietnia 2013 roku
w sprawie zmiany budżetu gminy Opatówek na 2013 rok.
Pobierz

Zarządzenie Nr 17/2013 Wójta Gminy Opatówek z dnia 16 kwietnia 2013 roku
w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowiska dyrektorów: Szkoły Podstawowej im. Janusza Kusocińskiego w Opatówku, Zespołu Szkół w Tłokini Wielkiej oraz Publicznego Przedszkola w Opatówku.
Pobierz

Zarządzenie Nr 15/2013 Wójta Gminy Opatówek z dnia 15 kwietnia 2013 roku
w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Gminy w Opatówku.
Pobierz

Zarządzenie Nr 13/2013 Wójta Gminy Opatówek z dnia 29 marca 2013 roku
w sprawie zmiany budżetu gminy Opatówek na 2013 rok.
Pobierz

Zarządzenie Nr 12/2013 Wójta Gminy Opatówek z dnia 29 marca 2013 roku
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatówek na lata 2013-2023.
Pobierz

Zarządzenie Nr 10/2013 Wójta Gminy Opatówek z dnia 20 lutego 2013 roku
w sprawie zmiany budżetu gminy Opatówek na 2013 rok.
Pobierz

Zarządzenie Nr 7/2013 Wójta Gminy Opatówek z dnia 11 lutego 2013 roku
w sprawie rozstrzygnięcia konkursu i udzielenia dotacji na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2013 roku w Gminie Opatówek.
Pobierz

Zarządzenie Nr 6/2013 Wójta Gminy Opatówek z dnia 1 lutego 2013 roku
w sprawie zmiany budżetu gminy Opatówek na 2013 rok.
Pobierz

Zarządzenie Nr 3/2013 Wójta Gminy Opatówek z dnia 15 stycznia 2013 roku
w sprawie powołania zespołu konkursowego do przeprowadzenia oceny ofert w otwartym konkursie na wykonanie zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sporu na terenie Gminy w 2013 roku.
Pobierz

Zarządzenie Nr 1/2013 Wójta Gminy Opatówek z dnia 3 stycznia 2013 roku
w sprawie ustalenia treści ogłoszenia dotyczącego otwartego konkursu ofert na realizację w 2013 roku zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu.
Pobierz