MENU DOSTĘPNOŚCI
KONTRAST
ZWIĘKSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
POMNIEJSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenia - 2014 rok


Zarządzenie Nr 66/2014 Wójta Gminy Opatówek z dnia 31 grudnia 2014 roku
w sprawie zmiany budżetu gminy Opatówek na 2014 rok.
Pobierz

Zarządzenie Nr 60/2014 Wójta Gminy Opatówek z dnia 24 listopada 2014 roku
w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Gminy w Opatówku.
Pobierz

Zarządzenie Nr 57/2014 Wójta Gminy Opatówek z dnia 14 listopada 2014 roku
w sprawie ustalenia stawek czynszu za lokale mieszkalne.
Pobierz

Zarządzenie Nr 50/2014 Wójta Gminy Opatówek z dnia 8 października 2014 roku
w sprawie ustalenia dnia wolnego za dzień 1 listopada 2014 roku.
Pobierz

Zarządzenie Nr 24/2014 Wójta Gminy Opatówek z dnia 19 maja 2014 roku
w sprawie zmiany budżetu gminy Opatówek na 2014 rok.
Pobierz

Zarządzenie Nr 21/2014 Wójta Gminy Opatówek z dnia 5 maja 2014 roku
w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych.
Pobierz

Zarządzenie Nr 20/2014 Wójta Gminy Opatówek z dnia 30 kwietnia 2014 roku
w sprawie zmiany budżetu gminy Opatówek na 2014 rok.
Pobierz

Zarządzenie Nr 18/2014 Wójta Gminy Opatówek z dnia 14 kwietnia 2014 roku
w sprawie zmiany budżetu gminy Opatówek na 2014 rok.
Pobierz

Zarządzenie Nr 17/2014 Wójta Gminy Opatówek z dnia 2 kwietnia 2014 roku
w sprawie wyznaczenia dnia wolnego od pracy w zamian za święto przypadające w dniu 03 maja 2014 r.
Pobierz

Zarządzenie Nr 15/2014 Wójta Gminy Opatówek z dnia 31 marca 2014 roku
w sprawie zmiany budżetu gminy Opatówek na 2014 rok.
Pobierz

Zarządzenie Nr 11/2014 Wójta Gminy Opatówek z dnia 14 marca 2014 roku
w sprawie wprowadzenia Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy w Opatówku oraz na wolne urzędnicze stanowiska kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Opatówek.
Pobierz

Zarządzenie Nr 7/2014 Wójta Gminy Opatówek z dnia 5 marca 2014 roku
w sprawie rozstrzygnięcia konkursu i udzielenia dotacji na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2014 roku w gminie Opatówek.
Pobierz

Zarządzenie Nr 3/2014 Wójta Gminy Opatówek z dnia 12 lutego 2014 roku
w sprawie powołania zespołu konkursowego do przeprowadzenia oceny ofert w otwartym konkursie na wykonanie zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie gminy w 2014 roku.
Pobierz

Zarządzenie Nr 2/2014 Wójta Gminy Opatówek z dnia 29 stycznia 2014 roku
w sprawie ustalenia treści ogłoszenia dotyczącego otwartego konkursu ofert na realizację w 2014 roku zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu.
Pobierz

Zarządzenie Nr 1/2014 Wójta Gminy Opatówek z dnia 7 stycznia 2014 roku
w sprawie zmiany budżetu gminy Opatówek na 2014 rok.
Pobierz