MENU DOSTĘPNOŚCI
KONTRAST
ZWIĘKSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
POMNIEJSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenia - 2015 rok


Zarządzenie Nr 69/2015 Wójta Gminy Opatówek z dnia 24 listopada 2015 roku
w sprawie ustalenia dnia wolnego za dzień 26 grudnia 2015 roku.
Pobierz

Zarządzenie Nr 46/2015 Wójta Gminy Opatówek z dnia 17 sierpnia 2015 roku
w sprawie powołania obwodowych komisji do spraw referendum.
Pobierz

Zarządzenie Nr 45/2015 Wójta Gminy Opatówek z dnia 11 sierpnia 2015 roku
w sprawie zmiany czasu pracy Urzędu Gminy w Opatówku.
Pobierz

Zarządzenie Nr 24/2015 Wójta Gminy Opatówek z dnia 25 maja 2015 roku
w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej im. Braci Gillerów w Opatówku.
Pobierz

Zarządzenie Nr 9/2015 Wójta Gminy Opatówek z dnia 6 marca 2015 roku
w sprawie rozstrzygnięcia konkursu i udzielenia dotacji na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2015 roku w gminie Opatówek.
Pobierz

Zarządzenie Nr 8/2015 Wójta Gminy Opatówek z dnia 19 lutego 2015 roku
w sprawie powołania zespołu konkursowego do przeprowadzenia oceny ofert w otwartym konkursie na wykonanie zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie gminy w 2015 roku.
Pobierz

Zarządzenie Nr 5/2015 Wójta Gminy Opatówek z dnia 30 stycznia 2015 roku
w sprawie ustalenia treści ogłoszenia dotyczącego otwartego konkursu ofert na realizację w 2015 roku zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu.
Pobierz

Zarządzenie Nr 4/2015 Wójta Gminy Opatówek z dnia 30 stycznia 2015 roku
w sprawie zmiany budżetu gminy Opatówek na 2015 rok.
Pobierz

Zarządzenie Nr 1/2015 Wójta Gminy Opatówek z dnia 7 stycznia 2015 roku
w sprawie przeprowadzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich w związku z upływem kadencji.
Pobierz