MENU DOSTĘPNOŚCI
KONTRAST
ZWIĘKSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
POMNIEJSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenia - 2016 rok


Zarządzenie Nr 72/2016 Wójta Gminy Opatówek z dnia 13 grudnia 2016 roku
w sprawie ogłoszenia rozpoczęcia konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Opatówek z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017.
Pobierz

Zarządzenie Nr 69/2016 Wójta Gminy Opatówek z dnia 8 grudnia 2016 roku
w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego Gminy Opatówek.
Pobierz

Zarządzenie Nr 68/2016 Wójta Gminy Opatówek z dnia 8 grudnia 2016 roku
w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy ds. administracyjno - gospodarczych, kultury, sportu i promocji.
Pobierz

Zarządzenie Nr 66/2016 Wójta Gminy Opatówek z dnia 30 listopada 2016 roku
w sprawie scentralizowania zasad rozliczeń podatku VAT w Gminie Opatówek i jej jednostkach budżetowych.
Pobierz

Zarządzenie Nr 65/2016 Wójta Gminy Opatówek z dnia 29 listopada 2016 roku
w sprawie przeprowadzenia wyborów sołtysa sołectwa Tłokinia Wielka.
Pobierz

Zarządzenie Nr 56/2016 Wójta Gminy Opatówek z dnia 8 listopada 2016 roku
w sprawie przeprowadzenia wyborów sołtysa sołectwa Tłokinia Wielka.
Pobierz

Zarządzenie Nr 55/2016 Wójta Gminy Opatówek z dnia 31 października 2016 roku
w sprawie zmiany budżetu gminy Opatówek na 2016 rok.
Pobierz

Zarządzenie Nr 54/2016 Wójta Gminy Opatówek z dnia 28 października 2016 roku
w sprawie zmiany budżetu gminy Opatówek na 2016 rok.
Pobierz

Zarządzenie Nr 44/2016 Wójta Gminy Opatówek z dnia 29 lipca 2016 roku
w sprawie zmiany budżetu gminy Opatówek na 2016 rok.
Pobierz

Zarządzenie Nr 39/2016 Wójta Gminy Opatówek z dnia 29 czerwca 2016 roku
w sprawie zmiany budżetu gminy Opatówek na 2016 rok.
Pobierz

Zarządzenie Nr 31/2016 Wójta Gminy Opatówek z dnia 1 czerwca 2016 roku
w sprawie zasad udostępniania informacji publicznej oraz wysokości opłat.
Pobierz

Zarządzenie Nr 30/2016 Wójta Gminy Opatówek z dnia 31 maja 2016 roku
w sprawie zmiany budżetu gminy Opatówek na 2016 rok.
Pobierz

Zarządzenie Nr 29/2016 Wójta Gminy Opatówek z dnia 28 kwietnia 2016 roku
w sprawie zmiany budżetu gminy Opatówek na 2016 rok.
Pobierz

Zarządzenie Nr 27/2016 Wójta Gminy Opatówek z dnia 14 kwietnia 2016 roku
w sprawie zmiany budżetu gminy Opatówek na 2016 rok.
Pobierz

Zarządzenie Nr 25/2016 Wójta Gminy Opatówek z dnia 31 marca 2016 roku
w sprawie zmiany budżetu gminy Opatówek na 2016 rok.
Pobierz

Zarządzenie Nr 22/2016 Wójta Gminy Opatówek z dnia 7 marca 2016 roku
w sprawie rozstrzygnięcia konkursu i udzielenia dotacji na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2016 roku w gminie Opatówek.
Pobierz

Zarządzenie Nr 15/2016 Wójta Gminy Opatówek z dnia 29 lutego 2016 roku
w sprawie zmiany budżetu gminy Opatówek na 2016 rok.
Pobierz

Zarządzenie Nr 12/2016 Wójta Gminy Opatówek z dnia 16 lutego 2016 roku
w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Opatówek w zakresie wniosku o nadanie miejscowości Opatówek statusu miasta.
Pobierz

Zarządzenie Nr 8/2016 Wójta Gminy Opatówek z dnia 9 lutego 2016 roku
w sprawie powołania zespołu konkursowego do przeprowadzenia oceny ofert w otwartym konkursie na wykonanie zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie gminy w 2016 roku.
Pobierz

Zarządzenie Nr 6/2016 Wójta Gminy Opatówek z dnia 29 stycznia 2016 roku
w sprawie zmiany budżetu gminy Opatówek na 2016 rok.
Pobierz

Zarządzenie Nr 4/2016 Wójta Gminy Opatówek z dnia 20 stycznia 2016 roku
w sprawie ustalenia treści ogłoszenia dotyczącego otwartego konkursu ofert na realizację w 2016 roku zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu.
Pobierz