MENU DOSTĘPNOŚCI
KONTRAST
ZWIĘKSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
POMNIEJSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenia - 2017 rok


Zarządzenie Nr 54/2017 Burmistrza Gminy Opatówek z dnia 28 września 2017 roku
w sprawie ogłoszenia rozpoczęcia konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Opatówek z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018.
Pobierz

Zarządzenie Nr 47/2017 Burmistrza Gminy Opatówek z dnia 5 września 2017 roku
w sprawie Regulaminu Przyznawania Stypendium z Funduszu Stypendialnego Gminy Opatówek.
Pobierz

Zarządzenie Nr 29/2017 Burmistrza Gminy Opatówek z dnia 6 czerwca 2017 roku
w sprawie zmiany budżetu gminy Opatówek na 2017 rok.
Pobierz

Zarządzenie Nr 28/2017 Burmistrza Gminy Opatówek z dnia 31 maja 2017 roku
w sprawie zmiany budżetu gminy Opatówek na 2017 rok.
Pobierz

Zarządzenie Nr 22/2017 Burmistrza Gminy Opatówek z dnia 24 kwietnia 2017 roku
w sprawie zmiany budżetu gminy Opatówek na 2017 rok.
Pobierz

Zarządzenie Nr 19/2017 Burmistrza Gminy Opatówek z dnia 31 marca 2017 roku
w sprawie zmiany budżetu gminy Opatówek na 2017 rok.
Pobierz

Zarządzenie Nr 18/2017 Burmistrza Gminy Opatówek z dnia 7 marca 2017 roku
w sprawie rozstrzygnięcia konkursu i udzielenia dotacji na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2017 roku w gminie Opatówek.
Pobierz

Zarządzenie Nr 15/2017 Burmistrza Gminy Opatówek z dnia 1 marca 2017 roku
zmieniające Zarządzenie Nr 08/2007 Wójta Gminy Opatówek z dnia 9 lutego 2007 r.
Pobierz

Zarządzenie Nr 14/2017 Burmistrza Gminy Opatówek z dnia 1 marca 2017 roku
w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Urzędu Miejskiego Gminy Opatówek w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny.
Pobierz

Zarządzenie Nr 13/2017 Burmistrza Gminy Opatówek z dnia 1 marca 2017 roku
w sprawie kontroli wykonywania zadań obronnych na terenie Gminy Opatówek na rok 2017.
Pobierz

Zarządzenie Nr 12/2017 Burmistrza Gminy Opatówek z dnia 22 lutego 2017 roku
w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarzadzania Kryzysowego.
Pobierz

Zarządzenie Nr 11/2017 Burmistrza Gminy Opatówek z dnia 13 lutego 2017 roku
w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do klas I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Opatówek na rok szkolny 2017/2018.
Pobierz

Zarządzenie Nr 10/2017 Burmistrza Gminy Opatówek z dnia 13 lutego 2017 roku
w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do przedszkoli samorządowych prowadzonych przez Gminę Opatówek na rok szkolny 2017/2018.
Pobierz

Zarządzenie Nr 9/2017 Burmistrza Gminy Opatówek z dnia 31 stycznia 2017 roku
w sprawie uchylenia Zarządzenia nr 64/2014 Wójta Gminy Opatówek z dnia 4 grudnia 2014 r. w sprawie sposobu ustalania miesięcznej stawki kosztów wychowania przedszkolnego na jednego ucznia uczęszczającego do publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych na terenie Gminy Opatówek oraz rozliczania kosztów wychowania przedszkolnego uczniów uczęszczających do szkół i przedszkola na terenie Gminy Opatówek niebędących jej mieszkańcem.
Pobierz

Zarządzenie Nr 8/2017 Burmistrza Gminy Opatówek z dnia 30 stycznia 2017 roku
w sprawie zmiany budżetu gminy Opatówek na 2017 rok.
Pobierz

Zarządzenie Nr 7/2017 Burmistrza Gminy Opatówek z dnia 30 stycznia 2017 roku
w sprawie powołania zespołu konkursowego do przeprowadzenia oceny ofert w otwartym konkursie na wykonanie zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie gminy w 2017 roku.
Pobierz

Zarządzenie Nr 6/2017 Burmistrza Gminy Opatówek z dnia 30 stycznia 2017 roku
w sprawie ustalenia treści ogłoszenia dotyczącego otwartego konkursu ofert na realizację w 2017 roku zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu.
Pobierz

Zarządzenie Nr 4/2017 Burmistrza Gminy Opatówek z dnia 4 stycznia 2017 roku
w sprawie powołania Komisji Przetargowej.
Pobierz

Zarządzenie Nr 3/2017 Burmistrza Gminy Opatówek z dnia 4 stycznia 2017 roku
w sprawie przyjęcia planu wykorzystania zasobu nieruchomości gminnych.
Pobierz

Zarządzenie Nr 2/2017 Burmistrza Gminy Opatówek z dnia 2 stycznia 2017 roku
w sprawie udzielenia upoważnienia do wydawania decyzji, postanowień i zaświadczeń w imieniu Burmistrza Gminy Opatówek.
Pobierz

Zarządzenie Nr 1/2017 Burmistrza Gminy Opatówek z dnia 2 stycznia 2017 roku
w sprawie upoważnienia do podejmowania działań i prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń rodzinnych, ustalenia i wypłaty zasiłków dla opiekunów, świadczenia wynikającego z ustawy z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2016 r. poz. 1860) oraz wydawania w tych sprawach decyzji administracyjnych.
Pobierz