MENU DOSTĘPNOŚCI
KONTRAST
ZWIĘKSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
POMNIEJSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
Biuletyn Informacji Publicznej O Biuletynie Strona gіуwna Strona www.opatowek.pl

Gospodarka Komunalna i Mieszkaniowa


UWAGA - Informacja dotycząca korzystania z sieci wodociągowej i kanalizacyjnej - PobierzHarmonogram dyżurów konserwatorów sieci wodno - kanalizacyjnej

PobierzTaryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązujące na terenie Gminy Opatówek od dnia 09.09.2021 na okres 3 lat

PobierzSprawozdania z badań jakości wody

Sprawozdanie z badania jakości wody na terenie Gminy Opatówek - PobierzInformacje dla zarządców lokali

Informacja dla zarządców lokali nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego na terenie Gminy Opatówek
Pobierz

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie określenia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego, położonych na obszarze gminy lub jego części
Pobierz


Kontakt: bip@opatowek.pl Data ostatniej aktualizacji: 11.08.2022 13:28:05