MENU DOSTĘPNOŚCI
KONTRAST
ZWIĘKSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
POMNIEJSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
Biuletyn Informacji Publicznej

 

 

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych

gminy Opatówek w roku szkolnym 2011/2012

 

Obowiązek sporządzenia i przedstawienia informacji o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy w roku szkolnym wynika z dyspozycji art. 5a ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572 z późn. zm.).

 

W imieniu Wójta Gminy Opatówek Sebastiana Wardęckiego szczegółową informację o stanie realizacji zadań oświatowych gminy Opatówek przedstawił Sekretarz Gminy Krzysztof Dziedzic (pełny tekst informacji znajduje się w pliku do pobrania poniżej).

 

Plik do pobrania: Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych gminy Opatówek w roku szkolnym 2011/2012

 

Wszystkim, którzy przyczynili się do dobrej realizacji zadań oświatowych w gminie Opatówek składamy podziękowania za ich trud, zaangażowanie i pracę na rzecz szkół i przedszkola.

Szczególne podziękowania składamy:

-          dyrekcji, nauczycielom, wychowawcom, wszystkim pracownikom szkół i przedszkola;

-          dyrekcji i pracownikom Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego Szkół;

-          rodzicom działającym w trójkach klasowych, w radzie rodziców i wszystkim wspierającym szkoły i przedszkole;

-          także różnym instytucjom i urzędom, organizacjom, stowarzyszeniom, grupom działającym na rzecz oświaty lub współpracującym ze szkołami i przedszkolem, a także wielu osobom - przyjaciołom oświaty, którzy w różny sposób wspierali placówki poprzez swoją działalność, pracę oraz przekazywanie środków finansowych.

 

Dzięki tej współpracy szkoły i przedszkole pełniły niejednokrotnie obok zadań oświatowych i wychowawczych także zadania kulturalne, środowiskowe, były miejscem spotkań, zabaw, rozrywki - były po prostu przyjazne dla uczniów i miejscowości, w których są położone.

 

Podziękowania składamy także Radzie Gminy Opatówek na czele z Przewodniczącym Pawłem Bąkowskim oraz Komisji Oświaty, Kultury Sportu i Zdrowia na czele z Przewodniczącą Marleną Kiermas-Gruszką.