MENU DOSTĘPNOŚCI
KONTRAST
ZWIĘKSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
POMNIEJSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
Biuletyn Informacji Publicznej

Wnioski - Gospodarka Komunalna i Mieszkaniowa


GOSPODARKA KOMUNALNA I MIESZKANIOWA
(składanie wniosków: pok. 1, parter)

Wniosek o podłączenie się do sieci wodociągowej / kanalizacyjnej oraz zawarcie umowy na dostawę wody i odprowadzenie ścieków

Wniosek o określenie warunków technicznych montażu podlicznika do rozliczenia wody zużytej bezpowrotnie

Wniosek o określenie warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej

Wniosek o wydanie potwierdzenia odbioru wykonanego przyłącza wodociągowego / kanalizacyjnego

Wniosek o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków bytowych / przemysłowych

Wniosek o rozwiązanie umowy o dostarczanie wody i/lub odprowadzanie ścieków

Wniosek o zmianę adresu korespondencyjnego w umowie na zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ściekówDokumenty do pobrania dla Wspólnot Mieszkaniowych

Druk do wypełnienia - dane dotyczące czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego - I półrocze
Pobierz

Druk do wypełnienia - dane dotyczące czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego - II półrocze
Pobierz