MENU DOSTĘPNOŚCI
KONTRAST
ZWIĘKSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
POMNIEJSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
Biuletyn Informacji Publicznej

Zamówienia Publiczne - 2008 rok


PRZETARG NIEOGRANICZONY - GMINA OPATÓWEK
Wykonanie bankowej obsługi budżetu Gminy Opatówek w latach 2009 - 2011.
Data wprowadzenia ogłoszenia: 10.12.2008

Treść ogłoszenia - Otwórz | Pobierz
SIWZ - Pobierz
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (z dnia 29.12.2008) - Otwórz | Pobierz
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (z dnia 13.01.2009) - Otwórz | PobierzZAPYTANIE O CENĘ - GMINA OPATÓWEK
Wykonanie usług w zakresie przygotowania, wydawania i dowozu posiłków do szkół na terenie gminy Opatówek.

Postępowanie w trybie zapytania o cenę zostało unieważnione.PRZETARG NIEOGRANICZONY - GMINA OPATÓWEK
Wykonanie usług w zakresie wywozu odpadów stałych z budynków komunalnych i terenu Gminy Opatówek.
Data wprowadzenia ogłoszenia: 02.12.2008

Treść ogłoszenia - Otwórz | Pobierz
SIWZ - Pobierz
Pytania i odpowiedzi - Pobierz
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (z dnia 11.12.2008) - Otwórz | Pobierz
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (z dnia 17.12.2008) - Otwórz | Pobierz
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (z dnia 30.12.2008) - Otwórz | PobierzZAMÓWIENIE Z WOLNEJ RĘKI - GMINA OPATÓWEK
Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu na sfinansowanie inwestycji realizowanej przez Gminę Opatówek pn. "Budowa obiektu sportowego pn. Moje Boisko - ORLIK 2012".

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (z dnia 12.11.2008) - Otwórz | Pobierz
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (z dnia 24.12.2008) - Otwórz | PobierzPRZETARG NIEOGRANICZONY - ZESPÓŁ EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNY SZKÓŁ
Świadczenie usług przewozu uczniów do Zespołu Szkół w Rajsku i Tłokini Wielkiej w Gminie Opatówek.
Data wprowadzenia ogłoszenia: 05.11.2008

Treść ogłoszenia - Otwórz | Pobierz
SIWZ - Pobierz
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (z dnia 28.11.2008) - Otwórz | Pobierz
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (z dnia 18.12.2008) - Otwórz | PobierzZAMÓWIENIE Z WOLNEJ RĘKI - GMINA OPATÓWEK
Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu na sfinansowanie inwestycji realizowanej przez Gminę Opatówek pn. "Budowa sali sportowej z zapleczem w miejscowości Chełmce".

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (z dnia 14.08.2008) - Otwórz | Pobierz
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (z dnia 28.08.2008) - Otwórz | PobierzZAMÓWIENIE Z WOLNEJ RĘKI - GMINA OPATÓWEK
Wykonanie robót dodatkowych przy sali sportowej z zapleczem w miejscowości Chełmce.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (z dnia 24.07.2008) - Otwórz | Pobierz
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (z dnia 01.08.2008) - Otwórz | PobierzPRZETARG NIEOGRANICZONY - GMINA OPATÓWEK
Wykonanie obiektu sportowego pn. Moje boisko - Orlik 2012.
Data wprowadzenia ogłoszenia: 22.07.2008

Treść ogłoszenia - Otwórz | Pobierz
SIWZ - Pobierz
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (z dnia 29.08.2008) - Otwórz | Pobierz
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (z dnia 15.09.2008) - Otwórz | PobierzPRZETARG NIEOGRANICZONY - GMINA OPATÓWEK
Przebudowa nawierzchni ul. Ludowej - odcinek B-B w miejscowości Opatówek o długości
450 mb - I Etap.

Data wprowadzenia ogłoszenia: 20.06.2008

Treść ogłoszenia - Otwórz | Pobierz
SIWZ - Pobierz
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (z dnia 23.07.2008) - Otwórz | Pobierz
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (z dnia 07.08.2008) - Otwórz | PobierzPRZETARG NIEOGRANICZONY - GMINA OPATÓWEK
Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Cienia Druga - Porwity, gmina Opatówek o długości 700 mb - I Etap.
Data wprowadzenia ogłoszenia: 28.05.2008

Treść ogłoszenia - Otwórz | Pobierz
SIWZ - Pobierz
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (z dnia 20.06.2008) - Otwórz | Pobierz
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (z dnia 10.07.2008) - Otwórz | PobierzPRZETARG NIEOGRANICZONY - GMINA OPATÓWEK
Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Michałów Trzeci, gmina Opatówek
o długości 1020 mb.

Data wprowadzenia ogłoszenia: 15.04.2008

Treść ogłoszenia - Otwórz | Pobierz
SIWZ - Pobierz
Pytanie i odpowiedź - Otwórz | Pobierz
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (z dnia 21.05.2008) - Otwórz | Pobierz
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (z dnia 09.06.2008) - Otwórz | PobierzPRZETARG NIEOGRANICZONY - GMINA OPATÓWEK
Wykonanie przebudowy nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Szulec, gmina Opatówek
o długości 620 mb.

Data wprowadzenia ogłoszenia: 17.03.2008

Treść ogłoszenia - Otwórz | Pobierz
SIWZ - Pobierz
Pytania i odpowiedzi - Otwórz | Pobierz
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (z dnia 23.04.2008) - Otwórz | Pobierz
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (z dnia 08.05.2008) - Otwórz | PobierzPRZETARG NIEOGRANICZONY - GMINA OPATÓWEK
Wykonanie robót budowlanych, usług i dostaw w zakresie napraw i konserwacji dróg gminnych w 2008 roku.
Data wprowadzenia ogłoszenia: 31.01.2008

Treść ogłoszenia - Otwórz | Pobierz
SIWZ - Pobierz
Uzupełnienie do SIWZ - Pobierz
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (z dnia 28.02.2008) - Otwórz | Pobierz
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (z dnia 11.03.2008) - Otwórz | PobierzPRZETARG NIEOGRANICZONY - GMINA OPATÓWEK
Usługi w zakresie wykonania projektów decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego
i projektów decyzji o warunkach zabudowy na terenie gminy Opatówek.

Data wprowadzenia ogłoszenia: 15.01.2008

Treść ogłoszenia - Otwórz | Pobierz
SIWZ - Pobierz
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (z dnia 29.01.2008) - Otwórz | Pobierz
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (z dnia 06.02.2008) - Otwórz | Pobierz