MENU DOSTĘPNOŚCI
KONTRAST
ZWIĘKSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
POMNIEJSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
Biuletyn Informacji Publicznej O Biuletynie Strona gіуwna Strona www.opatowek.pl

Ochrona Środowiska


Obwieszczenia o inwestycjach mogących mieć wpływ na środowisko - Więcej...Wykaz kart informacyjnych o środowisku (Urząd Gminy w Opatówku) - Więcej...

Wykaz kart informacyjnych o środowisku (Urząd Miejski Gminy Opatówek) - Więcej...Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Opatówek - PobierzPlan Gospodarki Niskoemisyjnej - Więcej...Ewidencja udzielonych i cofniętych zezwoleń na prowadzenie na terenie gminy Opatówek działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami - PobierzEwidencja udzielonych i cofniętych zezwoleń na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych z terenu Gminy Opatówek - PobierzRejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości - PobierzKontakt: bip@opatowek.pl Data ostatniej aktualizacji: 11.08.2022 13:28:05