MENU DOSTĘPNOŚCI
KONTRAST
ZWIĘKSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
POMNIEJSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
Biuletyn Informacji Publicznej

Zamówienia Publiczne - 2010 rok


ZAPYTANIE O CENĘ - GMINA OPATÓWEK
Wykonanie usług w zakresie przygotowania, wydawania i dowozu posiłków do punktów przedszkolnych na terenie Gminy Opatówek.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (z dnia 11.01.2011) - Otwórz | Pobierz
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (z dnia 01.02.2011) - Otwórz | PobierzZAPYTANIE O CENĘ - GMINA OPATÓWEK
Wykonanie usług w zakresie przygotowania, wydawania i dowozu posiłków do punktów przedszkolnych na terenie gminy Opatówek.

Postępowanie w trybie zapytania o cenę zostało unieważnione.PRZETARG NIEOGRANICZONY - ZESPÓŁ EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNY SZKÓŁ GMINY OPATÓWEK
Świadczenie usług przewozu osób - uczniów do Szkoły Podstawowej w Opatówku, Zespołu Szkół w Rajsku i Tłokini Wielkiej w gminie Opatówek.
Data wprowadzenia ogłoszenia: 15.12.2010

Treść ogłoszenia - Otwórz | Pobierz
SIWZ - Pobierz
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (z dnia 23.12.2010) - Otwórz | Pobierz
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (z dnia 03.01.2011) - Otwórz | PobierzZAPYTANIE O CENĘ - GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
Wykonanie usług w zakresie przygotowania, wydawania i dowozu posiłków do szkół na terenie gminy Opatówek.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (z dnia 13.12.2010) - Otwórz | Pobierz
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (z dnia 03.01.2011) - Otwórz | PobierzPRZETARG NIEOGRANICZONY - GMINA OPATÓWEK
Usługi w zakresie wywozu odpadów stałych z budynków komunalnych i terenu Gminy Opatówek.
Data wprowadzenia ogłoszenia: 01.12.2010

Treść ogłoszenia - Otwórz | Pobierz
SIWZ - Pobierz
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (z dnia 14.12.2010) - Otwórz | Pobierz
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (z dnia 03.01.2011) - Otwórz | PobierzPRZETARG NIEOGRANICZONY - ZESPÓŁ EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNY SZKÓŁ GMINY OPATÓWEK
Świadczenie usług przewozu osób - uczniów do Szkoły Podstawowej w Opatówku, Zespołu Szkół w Rajsku i Tłokini Wielkiej w gminie Opatówek.
Data wprowadzenia ogłoszenia: 29.11.2010

Treść ogłoszenia - Otwórz | Pobierz
SIWZ - Pobierz
Pytania i odpowiedzi (z dnia 06.12.2010) - Otwórz | Pobierz
Przetarg został unieważniony.PRZETARG NIEOGRANICZONY - GMINA OPATÓWEK
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego przeznaczonego na remonty i inwestycje w gminie Opatówek i jednostkach organizacyjnych podlegających gminie w wysokości 2.000.000,00 PLN w 2010 roku.
Data wprowadzenia ogłoszenia: 15.11.2010

Treść ogłoszenia - Otwórz | Pobierz
SIWZ - Pobierz
Uzupełnienie do SIWZ (z dnia 25.11.2010) - Otwórz | Pobierz
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (z dnia 25.11.2010) - Otwórz | Pobierz
Pytania i odpowiedzi (z dnia 25.11.2010) - Otwórz | Pobierz
Pytania i odpowiedzi (z dnia 03.12.2010) - Otwórz | Pobierz
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (z dnia 07.12.2010) - Otwórz | Pobierz
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (z dnia 17.12.2010) - Otwórz | PobierzPRZETARG NIEOGRANICZONY - GMINA OPATÓWEK
Budowa linii oświetlenia drogowego w m. Szałe ul. Wiśniowa, Jagodowa, Zielona, gmina Opatówek.
Data wprowadzenia ogłoszenia: 18.10.2010

Treść ogłoszenia - Otwórz | Pobierz
SIWZ - Pobierz
Pytanie i odpowiedź (z dnia 28.10.2010) - Otwórz | Pobierz
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (z dnia 04.11.2010) - Otwórz | Pobierz
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (z dnia 09.11.2010) - Otwórz | PobierzPRZETARG NIEOGRANICZONY - GMINA OPATÓWEK
Wykonanie robót budowlanych, usług i dostaw w zakresie napraw i konserwacji dróg gminnych w 2010 roku.
Data wprowadzenia ogłoszenia: 03.08.2010

Treść ogłoszenia - Otwórz | Pobierz
SIWZ - Pobierz
Uzupełnienie do SIWZ (z dnia 10.08.2010) - Otwórz | Pobierz
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (z dnia 10.08.2010) - Otwórz | Pobierz
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (z dnia 20.08.2010) - Otwórz | Pobierz
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (z dnia 10.09.2010) - Otwórz | PobierzPRZETARG NIEOGRANICZONY - GMINA OPATÓWEK
Budowa sali sportowej z zapleczem towarzyszącym przy Zespole Szkół w Tłokini Wielkiej, gmina Opatówek.
Data wprowadzenia ogłoszenia: 23.06.2010

Treść ogłoszenia - Otwórz | Pobierz
SIWZ - Pobierz
Pytania i odpowiedzi (z dnia 06.07.2010) - Otwórz | Pobierz
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (z dnia 14.07.2010) - Otwórz | Pobierz
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (z dnia 03.08.2010) - Otwórz | PobierzPRZETARG NIEOGRANICZONY - GMINA OPATÓWEK
Wykonanie przebudowy nawierzchni ul. Ludowej - odcinek B - B w m. Opatówek, gmina Opatówek.
Data wprowadzenia ogłoszenia: 17.06.2010

Treść ogłoszenia - Otwórz | Pobierz
SIWZ - Pobierz
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (z dnia 08.07.2010) - Otwórz | Pobierz
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (z dnia 27.07.2010) - Otwórz | PobierzPRZETARG NIEOGRANICZONY - GMINA OPATÓWEK
Wykonanie przebudowy ul. Działkowej wraz z budową kanalizacji deszczowej w m. Opatówek, gmina Opatówek.
Data wprowadzenia ogłoszenia: 15.06.2010

Treść ogłoszenia - Otwórz | Pobierz
SIWZ - Pobierz
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (z dnia 02.07.2010) - Otwórz | Pobierz
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (z dnia 12.07.2010) - Otwórz | PobierzPRZETARG NIEOGRANICZONY - GMINA OPATÓWEK
Wykonanie remontu podłogi w budynku sali gimnastycznej Zespołu Szkół w Rajsku, gmina Opatówek.
Data wprowadzenia ogłoszenia: 11.06.2010

Treść ogłoszenia - Otwórz | Pobierz
SIWZ - Pobierz
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (z dnia 24.06.2010) - Otwórz | Pobierz
Pytania i odpowiedzi (z dnia 24.06.2010) - Otwórz | Pobierz
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (z dnia 06.07.2010) - Otwórz | Pobierz
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (z dnia 27.07.2010) - Otwórz | PobierzPRZETARG NIEOGRANICZONY - GMINA OPATÓWEK
Wykonanie wymiany pokrycia dachu w Szkole Podstawowej w Opatówku, gmina Opatówek.
Data wprowadzenia ogłoszenia: 28.04.2010

Treść ogłoszenia - Otwórz | Pobierz
SIWZ - Pobierz
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (z dnia 20.05.2010) - Otwórz | Pobierz
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (z dnia 11.06.2010) - Otwórz | PobierzPRZETARG NIEOGRANICZONY - GMINA OPATÓWEK
Wykonanie robót budowlanych, usług i dostaw w zakresie napraw i konserwacji dróg gminnych w 2010 roku.
Data wprowadzenia ogłoszenia: 26.02.2010

Treść ogłoszenia - Otwórz | Pobierz
SIWZ - Pobierz
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (z dnia 18.03.2010) - Otwórz | Pobierz
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (z dnia 30.03.2010) - Otwórz | Pobierz