MENU DOSTĘPNOŚCI
KONTRAST
ZWIĘKSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
POMNIEJSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
Biuletyn Informacji Publicznej

Zamówienia Publiczne - 2011 rok


PRZETARG NIEOGRANICZONY - GMINA OPATÓWEK
Zakup i dostawa ciągnika rolniczego wraz z pługiem.
Data wprowadzenia ogłoszenia: 06.12.2011

Treść ogłoszenia - Otwórz | Pobierz
SIWZ - Pobierz
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (z dnia 29.12.2011) - Otwórz | Pobierz
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (z dnia 12.01.2012) - Otwórz | PobierzPRZETARG NIEOGRANICZONY - ZESPÓŁ EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNY SZKÓŁ GMINY OPATÓWEK
Świadczenie usług przewozu osób - uczniów do Szkoły Podstawowej w Opatówku, Zespołu Szkół w Rajsku i Tłokini Wielkiej, w gminie Opatówek.
Data wprowadzenia ogłoszenia: 12.12.2011

Treść ogłoszenia - Otwórz | Pobierz
SIWZ - Pobierz
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (z dnia 20.12.2011) - Otwórz | Pobierz
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (z dnia 30.12.2011) - Otwórz | PobierzPRZETARG NIEOGRANICZONY - GMINA OPATÓWEK
Usługi w zakresie wywozu odpadów stałych z budynków komunalnych i terenu Gminy Opatówek.
Data wprowadzenia ogłoszenia: 06.12.2011

Treść ogłoszenia - Otwórz | Pobierz
SIWZ - Pobierz
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (z dnia 16.12.2011) - Otwórz | Pobierz
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (z dnia 30.12.2011) - Otwórz | PobierzPRZETARG NIEOGRANICZONY - GMINA OPATÓWEK
Wykonanie usług w zakresie przygotowania, wydawania i dowozu posiłków do punktów przedszkolnych na terenie Gminy Opatówek.
Data wprowadzenia ogłoszenia: 28.11.2011

Treść ogłoszenia - Otwórz | Pobierz
SIWZ - Pobierz
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (z dnia 13.12.2011) - Otwórz | Pobierz
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (z dnia 30.12.2011) - Otwórz | PobierzPRZETARG NIEOGRANICZONY - ZESPÓŁ EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNY SZKÓŁ GMINY OPATÓWEK
Świadczenie usług przewozu osób - uczniów do Szkoły Podstawowej w Opatówku, Zespołu Szkół w Rajsku i Tłokini Wielkiej, w gminie Opatówek.
Data wprowadzenia ogłoszenia: 24.11.2011

Treść ogłoszenia - Otwórz | Pobierz
SIWZ - Pobierz
Przetarg został unieważniony.PRZETARG NIEOGRANICZONY - GMINA OPATÓWEK
Wykonanie bankowej obsługi budżetu Gminy Opatówek w latach 2012-2014.
Data wprowadzenia ogłoszenia: 23.11.2011

Treść ogłoszenia - Otwórz | Pobierz
SIWZ - Pobierz
Pytania i odpowiedzi (z dnia 02.12.2011) - Otwórz | Pobierz
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (z dnia 08.12.2011) - Otwórz | Pobierz
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (z dnia 02.01.2012) - Otwórz | PobierzPRZETARG NIEOGRANICZONY - GMINA OPATÓWEK
Udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego przeznaczonego na remonty i inwestycje w gminie Opatówek i jednostkach organizacyjnych podlegających gminie w wysokości 2.000.000,00 PLN w 2011 roku.
Data wprowadzenia ogłoszenia: 23.11.2011

Treść ogłoszenia - Otwórz | Pobierz
SIWZ - Pobierz
Pytania i odpowiedzi (z dnia 02.12.2011) - Otwórz | Pobierz
Załącznik do pytań i odpowiedzi - Pobierz
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (z dnia 08.12.2011) - Otwórz | Pobierz
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (z dnia 22.12.2011) - Otwórz | PobierzPRZETARG NIEOGRANICZONY - GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
Wykonanie usług w zakresie przygotowania, wydawania i dowozu posiłków do szkół na terenie Gminy Opatówek.
Data wprowadzenia ogłoszenia: 22.11.2011

Treść ogłoszenia - Otwórz | Pobierz
SIWZ - Pobierz
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (z dnia 12.12.2011) - Otwórz | Pobierz
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (z dnia 02.01.2012) - Otwórz | PobierzPRZETARG NIEOGRANICZONY - GMINA OPATÓWEK
Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Sierzchów, gmina Opatówek.
Data wprowadzenia ogłoszenia: 07.10.2011

Treść ogłoszenia - Otwórz | Pobierz
SIWZ - Pobierz
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (z dnia 25.10.2011) - Otwórz | Pobierz
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (z dnia 10.11.2011) - Otwórz | PobierzPRZETARG NIEOGRANICZONY - GMINA OPATÓWEK
Zakup energii elektrycznej.
Data wprowadzenia ogłoszenia: 19.09.2011

Treść ogłoszenia - Otwórz | Pobierz
SIWZ - Pobierz
Pytania i odpowiedzi (z dnia 26.09.2011) - Otwórz | Pobierz
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (z dnia 30.09.2011) - Otwórz | Pobierz
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (z dnia 18.10.2011) - Otwórz | PobierzPRZETARG NIEOGRANICZONY - GMINA OPATÓWEK
Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w Kobiernie, gmina Opatówek.
Data wprowadzenia ogłoszenia: 05.09.2011

Treść ogłoszenia - Otwórz | Pobierz
SIWZ - Pobierz
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (z dnia 26.09.2011) - Otwórz | Pobierz
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (z dnia 11.10.2011) - Otwórz | PobierzPRZETARG NIEOGRANICZONY - GMINA OPATÓWEK
Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Janików, gmina Opatówek.
Data wprowadzenia ogłoszenia: 23.08.2011

Treść ogłoszenia - Otwórz | Pobierz
SIWZ - Pobierz
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (z dnia 13.09.2011) - Otwórz | Pobierz
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (z dnia 29.09.2011) - Otwórz | PobierzPRZETARG NIEOGRANICZONY - GMINA OPATÓWEK
Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Porwity - Cienia Druga, gmina Opatówek.
Data wprowadzenia ogłoszenia: 22.08.2011

Treść ogłoszenia - Otwórz | Pobierz
SIWZ - Pobierz
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (z dnia 09.09.2011) - Otwórz | Pobierz
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (z dnia 27.09.2011) - Otwórz | PobierzPRZETARG NIEOGRANICZONY - GMINA OPATÓWEK
Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Michałów Pierwszy - Michałów Drugi, gmina Opatówek.
Data wprowadzenia ogłoszenia: 06.07.2011

Treść ogłoszenia - Otwórz | Pobierz
SIWZ - Pobierz
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (z dnia 05.08.2011) - Otwórz | Pobierz
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (z dnia 24.08.2011) - Otwórz | PobierzPRZETARG NIEOGRANICZONY - ZESPÓŁ EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNY SZKÓŁ GMINY OPATÓWEK
Świadczenie usług przewozu osób - uczniów do Szkoły Podstawowej w Opatówku w Gminie Opatówek.
Data wprowadzenia ogłoszenia: 04.07.2011

Treść ogłoszenia - Otwórz | Pobierz
SIWZ - Pobierz
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (z dnia 20.07.2011) - Otwórz | Pobierz
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (z dnia 17.08.2011) - Otwórz | PobierzPRZETARG NIEOGRANICZONY - GMINA OPATÓWEK
Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół w Rajsku.
Data wprowadzenia ogłoszenia: 14.06.2011

Treść ogłoszenia - Otwórz | Pobierz
SIWZ - Pobierz
Pytania i odpowiedzi (z dnia 27.06.2011) - Otwórz | Pobierz
Załącznik do pytań i odpowiedzi - Pobierz
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (z dnia 05.07.2011) - Otwórz | Pobierz
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (z dnia 29.07.2011) - Otwórz | PobierzPRZETARG NIEOGRANICZONY - GMINA OPATÓWEK
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zduny, gmina Opatówek.
Data wprowadzenia ogłoszenia: 05.05.2011

Treść ogłoszenia - Otwórz | Pobierz
SIWZ - Pobierz
Uzupełnienie do SIWZ (z dnia 20.05.2011) - Pobierz
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (z dnia 08.06.2011) - Otwórz | Pobierz
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (z dnia 24.06.2011) - Otwórz | PobierzPRZETARG NIEOGRANICZONY - GMINA OPATÓWEK
Wykonanie robót budowlanych, usług i dostaw w zakresie napraw i konserwacji dróg gminnych w 2011 roku.
Data wprowadzenia ogłoszenia: 10.03.2011

Treść ogłoszenia - Otwórz | Pobierz
SIWZ - Pobierz
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (z dnia 29.03.2011) - Otwórz | Pobierz
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (z dnia 14.04.2011) - Otwórz | PobierzPRZETARG NIEOGRANICZONY - ZESPÓŁ EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNY SZKÓŁ GMINY OPATÓWEK
Dostawa pomocy dydaktycznych i wyposażenia w ramach realizacji Projektu systemowego: Uczę się i bawię dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.
Część 1 - Dostawa zestawów edukacyjnych i gier planszowych dydaktycznych (układanki, plansze,
               zabawki edukacyjne), zeszytów ćwiczeń, materiałów pomocniczych (biurowe)
Część 2 - Dostawa sprzętu rehabilitacyjno-sportowego
Część 3 - Dostawa mebli
Część 4 - Dostawa Programów komputerowych i gier edukacyjnych (na nośnikach DVD/CD)

Data wprowadzenia ogłoszenia: 10.03.2011

Treść ogłoszenia - Otwórz | Pobierz
SIWZ - Pobierz
Pytania i odpowiedzi (z dnia 16.03.2011) - Otwórz | Pobierz
Część 1 - Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (z dnia 29.03.2011) - Otwórz | Pobierz
Część 2 - Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (z dnia 29.03.2011) - Otwórz | Pobierz
Część 3 - Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (z dnia 29.03.2011) - Otwórz | Pobierz
Część 4 - Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (z dnia 29.03.2011) - Otwórz | Pobierz
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (część 1, 2, 3, 4) (z dnia 15.04.2011) - Otwórz | PobierzPRZETARG NIEOGRANICZONY - GMINA OPATÓWEK
Przebudowa ciągu drogowego Saczyn - Chełmce - Opatówek.
Data wprowadzenia ogłoszenia: 03.03.2011

Treść ogłoszenia - Otwórz | Pobierz
SIWZ - Pobierz
Pytania i odpowiedzi (z dnia 15.03.2011) - Otwórz | Pobierz
Załącznik do pytań i odpowiedzi (z dnia 15.03.2011) - Pobierz
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (z dnia 27.04.2011) - Otwórz | Pobierz
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (z dnia 17.05.2011) - Otwórz | PobierzPRZETARG NIEOGRANICZONY - GMINA OPATÓWEK
Wykonanie robót budowlanych, usług i dostaw w zakresie napraw i konserwacji dróg gminnych w 2011 roku.
Data wprowadzenia ogłoszenia: 17.02.2011

Treść ogłoszenia - Otwórz | Pobierz
SIWZ - Pobierz
Przetarg został unieważniony.PRZETARG NIEOGRANICZONY - ZESPÓŁ EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNY SZKÓŁ GMINY OPATÓWEK
Dostawa pomocy dydaktycznych i wyposażenia w ramach realizacji Projektu systemowego: Uczę się i bawię dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.
Część 1 - Dostawa sprzętu komputerowego i audiowizualnego
Część 2 - Dostawa sprzętu rehabilitacyjno-sportowego
Część 3 - Dostawa mebli
Część 4 - Dostawa Programów komputerowych i gier edukacyjnych (na nośnikach DVD/CD)
Część 5 - Dostawa zestawów edukacyjnych i gier planszowych dydaktycznych (układanki, plansze,
               zabawki edukacyjne), zeszytów ćwiczeń, materiałów pomocniczych (biurowe)

Data wprowadzenia ogłoszenia: 03.02.2011

Treść ogłoszenia - Otwórz | Pobierz
SIWZ - Pobierz
Pytania i odpowiedzi (z dnia 10.02.2011) - Otwórz | Pobierz
Część 1 - Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (z dnia 17.02.2011) - Otwórz | Pobierz
Część 1 - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (z dnia 10.03.2011) - Otwórz | Pobierz
Część 2 - Przetarg został unieważniony.
Część 3 - Przetarg został unieważniony.
Część 4 - Przetarg został unieważniony.
Część 5 - Przetarg został unieważniony.