MENU DOSTĘPNOŚCI
KONTRAST
ZWIĘKSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
POMNIEJSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
Biuletyn Informacji Publicznej

Zamówienia Publiczne - 2019 rok


PRZETARG NIEOGRANICZONY - ZESPÓŁ EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNY SZKÓŁ GMINY OPATÓWEK
Świadczenie usług przewozu osób - dzieci i uczniów do: Szkoły Podstawowej im. Janusza Kusocińskiego w Opatówku, Publicznego Przedszkola "Wesoły Smyk" w Opatówku, Szkoły Podstawowej w Rajsku i Szkoły Podstawowej im. Władysława Broniewskiego w Tłokini Wielkiej w gminie Opatówek.
Data wprowadzenia ogłoszenia: 02.12.2019

Treść ogłoszenia - Pobierz
SIWZ - Pobierz
Informacja z otwarcia ofert (z dnia 16.12.2019) - Pobierz
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (z dnia 18.12.2019) - Pobierz
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (z dnia 31.12.2019) - PobierzPRZETARG NIEOGRANICZONY - GMINA OPATÓWEK
Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb Gminy Opatówek i jednostek organizacyjnych Gminy Opatówek w okresie 01.01.2020 r. - 31.12.2021 r.
Data wprowadzenia ogłoszenia: 27.11.2019

Treść ogłoszenia - Pobierz
SIWZ - Pobierz
Informacja z otwarcia ofert (z dnia 06.12.2019) - Pobierz
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (z dnia 13.12.2019) - Pobierz
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (z dnia 24.12.2019) - PobierzPRZETARG NIEOGRANICZONY - GMINA OPATÓWEK
Termomodernizacja budynków na terenie gminy Opatówek - Świetlica wiejska Trojanów.
Data wprowadzenia ogłoszenia: 29.10.2019

Treść ogłoszenia - Pobierz
SIWZ - Pobierz
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (z dnia 30.10.2019) - Pobierz
Uzupełnienie do SIWZ (z dnia 30.10.2019) - Pobierz
Informacja z otwarcia ofert (z dnia 15.11.2019) - Pobierz
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (z dnia 25.11.2019) - Pobierz
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (z dnia 09.12.2019) - Pobierz
Ogłoszenie o zmianie umowy (z dnia 26.02.2020) - PobierzPRZETARG NIEOGRANICZONY - GMINA OPATÓWEK
Przebudowa drogi gminnej Rożdżały - Słoneczna, gmina Opatówek.
Data wprowadzenia ogłoszenia: 02.10.2019

Treść ogłoszenia - Pobierz
SIWZ - Pobierz
Informacja z otwarcia ofert (z dnia 17.10.2019) - Pobierz
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (z dnia 24.10.2019) - Pobierz
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (z dnia 05.11.2019) - PobierzPRZETARG NIEOGRANICZONY - GMINA OPATÓWEK
Przebudowa drogi gminnej nr 675570 P w miejscowości Opatówek - ul. Szkolna.
Data wprowadzenia ogłoszenia: 06.09.2019

Treść ogłoszenia - Pobierz
SIWZ - Pobierz
Informacja z otwarcia ofert (z dnia 23.09.2019) - Pobierz
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (z dnia 02.10.2019) - Pobierz
Sprostowanie do informacji z otwarcia ofert (z dnia 03.10.2019) - Pobierz
Sprostowanie do informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty (z dnia 03.10.2019) - Pobierz
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (z dnia 16.10.2019) - PobierzPRZETARG NIEOGRANICZONY - GMINA OPATÓWEK
I. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Opatówek. II. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenów niezamieszkałych administrowanych przez Gminę Opatówek.
Data wprowadzenia ogłoszenia: 05.09.2019

Treść ogłoszenia - Pobierz
SIWZ - Pobierz
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (z dnia 11.09.2019) - Pobierz
Pytania i odpowiedzi oraz uzupełnienie do SIWZ (z dnia 11.09.2019) - Pobierz
Informacja z otwarcia ofert (z dnia 17.09.2019) - Pobierz
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (z dnia 26.09.2019) - Pobierz
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (z dnia 01.10.2019) - PobierzPRZETARG NIEOGRANICZONY - GMINA OPATÓWEK
Przebudowa drogi gminnej Tłokinia Kościelna - Rożdżały, gmina Opatówek.
Data wprowadzenia ogłoszenia: 30.08.2019

Treść ogłoszenia - Pobierz
SIWZ - Pobierz
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (z dnia 11.09.2019) - Pobierz
Uzupełnienie do SIWZ (z dnia 11.09.2019) - Pobierz
Informacja z otwarcia ofert (z dnia 17.09.2019) - Pobierz
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (z dnia 26.09.2019) - Pobierz
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (z dnia 08.10.2019) - PobierzPRZETARG NIEOGRANICZONY - GMINA OPATÓWEK
I. Świadczenie usług odbierania i transportu odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Opatówek do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK) - Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych "Orli Staw", Orli Staw 2, 62-834 Ceków. II. Odbiór i transport odpadów komunalnych z terenów niezamieszkałych administrowanych przez gminę Opatówek do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK) - Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych "Orli Staw", Orli Staw 2, 62-834 Ceków.
Data wprowadzenia ogłoszenia: 21.08.2019

Treść ogłoszenia - Pobierz
SIWZ - Pobierz
Pytania i odpowiedzi oraz uzupełnienie do SIWZ (z dnia 28.08.2019) - Pobierz
Informacja z otwarcia ofert (z dnia 30.08.2019) - Pobierz
Informacja o unieważnieniu postępowania (z dnia 30.08.2019) - PobierzPRZETARG NIEOGRANICZONY - GMINA OPATÓWEK
Wykonanie robót budowlanych, usług w zakresie naprawy i konserwacji na drogach gminnych na terenie gminy Opatówek w okresie 2019 roku.
Data wprowadzenia ogłoszenia: 13.08.2019

Treść ogłoszenia - Pobierz
SIWZ - Pobierz
Informacja z otwarcia ofert (z dnia 29.08.2019) - Pobierz
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (z dnia 04.09.2019) - Pobierz
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (z dnia 17.09.2019) - PobierzPRZETARG NIEOGRANICZONY - GMINA OPATÓWEK
Termomodernizacja budynków na terenie gminy Opatówek - Świetlica wiejska Cienia Pierwsza. Data wprowadzenia ogłoszenia: 07.08.2019

Treść ogłoszenia - Pobierz
SIWZ - Pobierz
Informacja z otwarcia ofert (z dnia 23.08.2019) - Pobierz
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (z dnia 10.09.2019) - Pobierz
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (z dnia 23.09.2019) - Pobierz
Ogłoszenie o zmianie umowy (z dnia 08.01.2020) - PobierzPRZETARG NIEOGRANICZONY - GMINA OPATÓWEK
Przebudowa drogi gminnej nr 675570 P w miejscowości Opatówek - ul. Szkolna.
Data wprowadzenia ogłoszenia: 01.08.2019

Treść ogłoszenia - Pobierz
SIWZ - Pobierz
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (z dnia 14.08.2019) - Pobierz
Uzupełnienie do SIWZ (z dnia 14.08.2019) - Pobierz
Informacja z otwarcia ofert (z dnia 19.08.2019) - Pobierz
Informacja o unieważnieniu postępowania (z dnia 20.08.2019) - PobierzPRZETARG NIEOGRANICZONY - OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W OPATÓWKU
Dostawa fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP w Opatówku.
Data wprowadzenia ogłoszenia: 30.07.2019

Treść ogłoszenia - Pobierz
SIWZ - Pobierz
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (z dnia 02.08.2019) - Pobierz
Uzupełnienie do SIWZ (z dnia 02.08.2019) - Pobierz
Informacja z otwarcia ofert (z dnia 08.08.2019) - Pobierz
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (z dnia 27.08.2019) - Pobierz
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (z dnia 03.09.2019) - PobierzPRZETARG NIEOGRANICZONY - GMINA OPATÓWEK
Budowa punktu przesiadkowego B&R wraz z niezbędną infrastrukturą dla potrzeb obsługi ścieżek rowerowych w m. Szałe na dz. nr 488/6 Etap II.
Data wprowadzenia ogłoszenia: 30.07.2019

Treść ogłoszenia - Pobierz
SIWZ - Pobierz
Informacja z otwarcia ofert (z dnia 14.08.2019) - Pobierz
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (z dnia 27.08.2019) - Pobierz
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (z dnia 17.09.2019) - PobierzPRZETARG NIEOGRANICZONY - GMINA OPATÓWEK
Termomodernizacja budynków na terenie gminy Opatówek - Świetlica wiejska Porwity.
Data wprowadzenia ogłoszenia: 09.07.2019

Treść ogłoszenia - Pobierz
SIWZ - Pobierz
Informacja z otwarcia ofert (z dnia 24.07.2019) - Pobierz
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (z dnia 07.08.2019) - Pobierz
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (z dnia 20.08.2019) - Pobierz
Ogłoszenie o zmianie umowy (z dnia 02.12.2019) - PobierzPRZETARG NIEOGRANICZONY - GMINA OPATÓWEK
Termomodernizacja budynków na terenie gminy Opatówek - Świetlica wiejska Sierzchów.
Data wprowadzenia ogłoszenia: 09.07.2019

Treść ogłoszenia - Pobierz
SIWZ - Pobierz
Informacja z otwarcia ofert (z dnia 24.07.2019) - Pobierz
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (z dnia 07.08.2019) - Pobierz
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (z dnia 20.08.2019) - Pobierz
Ogłoszenie o zmianie umowy (z dnia 02.12.2019) - PobierzPRZETARG NIEOGRANICZONY - GMINA OPATÓWEK
Termomodernizacja budynków na terenie gminy Opatówek - Świetlica wiejska Cienia Druga.
Data wprowadzenia ogłoszenia: 01.07.2019

Treść ogłoszenia - Pobierz
SIWZ - Pobierz
Informacja z otwarcia ofert (z dnia 16.07.2019) - Pobierz
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (z dnia 26.07.2019) - Pobierz
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (z dnia 08.08.2019) - Pobierz
Ogłoszenie o zmianie umowy (z dnia 19.11.2019) - PobierzPRZETARG NIEOGRANICZONY - GMINA OPATÓWEK
Termomodernizacja budynków na terenie gminy Opatówek - Świetlica wiejska Cienia Pierwsza.
Data wprowadzenia ogłoszenia: 01.07.2019

Treść ogłoszenia - Pobierz
SIWZ - Pobierz
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (z dnia 01.07.2019) - Pobierz
Informacja z otwarcia ofert (z dnia 16.07.2019) - Pobierz
Informacja o unieważnieniu postępowania (z dnia 06.08.2019) - PobierzPRZETARG NIEOGRANICZONY - GMINA OPATÓWEK
Termomodernizacja wraz z przebudową oraz zmianą sposobu użytkowania budynku byłego dworca PKP na cele kulturalne w miejscowości Opatówek.
Data wprowadzenia ogłoszenia: 14.06.2019

Treść ogłoszenia - Pobierz
SIWZ - Pobierz
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (z dnia 03.07.2019) - Pobierz
Informacja z otwarcia ofert (z dnia 10.07.2019) - Pobierz
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (z dnia 06.08.2019) - Pobierz
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (z dnia 06.09.2019) - Pobierz
Ogłoszenie o zmianie umowy (z dnia 11.02.2021) - PobierzPRZETARG NIEOGRANICZONY - GMINA OPATÓWEK
Termomodernizacja budynków na terenie gminy Opatówek - Świetlica wiejska Porwity.
Data wprowadzenia ogłoszenia: 29.04.2019

Treść ogłoszenia - Pobierz
SIWZ - Pobierz
Informacja o unieważnieniu postępowania (z dnia 08.05.2019) - PobierzPRZETARG NIEOGRANICZONY - GMINA OPATÓWEK
Termomodernizacja budynków na terenie gminy Opatówek - Świetlica wiejska Sierzchów.
Data wprowadzenia ogłoszenia: 26.04.2019

Treść ogłoszenia - Pobierz
SIWZ - Pobierz
Informacja o unieważnieniu postępowania (z dnia 06.05.2019) - PobierzPRZETARG NIEOGRANICZONY - GMINA OPATÓWEK
Termomodernizacja budynków na terenie gminy Opatówek - Świetlica wiejska Trojanów.
Data wprowadzenia ogłoszenia: 26.04.2019

Treść ogłoszenia - Pobierz
SIWZ - Pobierz
Informacja o unieważnieniu postępowania (z dnia 06.05.2019) - PobierzPRZETARG NIEOGRANICZONY - GMINA OPATÓWEK
Termomodernizacja budynków na terenie gminy Opatówek - Świetlica wiejska Cienia Druga.
Data wprowadzenia ogłoszenia: 25.04.2019

Treść ogłoszenia - Pobierz
SIWZ - Pobierz
Informacja o unieważnieniu postępowania (z dnia 06.05.2019) - PobierzPRZETARG NIEOGRANICZONY - GMINA OPATÓWEK
Termomodernizacja budynków na terenie gminy Opatówek - Świetlica wiejska Cienia Pierwsza.
Data wprowadzenia ogłoszenia: 25.04.2019

Treść ogłoszenia - Pobierz
SIWZ - Pobierz
Informacja o unieważnieniu postępowania (z dnia 06.05.2019) - PobierzPRZETARG NIEOGRANICZONY - GMINA OPATÓWEK
Termomodernizacja wraz z przebudową oraz zmianą sposobu użytkowania budynku byłego dworca PKP na cele kulturalne w miejscowości Opatówek.
Data wprowadzenia ogłoszenia: 27.02.2019

Treść ogłoszenia - Pobierz
SIWZ - Pobierz
Informacja z otwarcia ofert (z dnia 15.03.2019) - Pobierz
Informacja o unieważnieniu postępowania (z dnia 20.03.2019) - PobierzPRZETARG NIEOGRANICZONY - GMINA OPATÓWEK
Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) dla Gminy Opatówek.
Data wprowadzenia ogłoszenia: 14.02.2019

Treść ogłoszenia - Pobierz
SIWZ - Pobierz
Pytania i odpowiedzi oraz uzupełnienie do SIWZ (z dnia 18.02.2019) - Pobierz
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (z dnia 27.02.2019) - Pobierz
Uzupełnienie do SIWZ (z dnia 27.02.2019) - Pobierz
Pytania i odpowiedzi oraz uzupełnienie do SIWZ (z dnia 28.02.2019) - Pobierz
Informacja z otwarcia ofert (z dnia 08.03.2019) - Pobierz
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (z dnia 26.03.2019) - Pobierz
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (z dnia 10.04.2019) - PobierzPRZETARG NIEOGRANICZONY - GMINA OPATÓWEK
Dostawa kontenerów do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych stanowiących wyposażenie PSZOK dla Gminy Opatówek.
Data wprowadzenia ogłoszenia: 07.02.2019

Treść ogłoszenia - Pobierz
SIWZ - Pobierz
Informacja z otwarcia ofert (z dnia 19.02.2019) - Pobierz
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (z dnia 22.03.2019) - Pobierz
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (z dnia 04.04.2019) - PobierzPRZETARG NIEOGRANICZONY - GMINA OPATÓWEK
Przebudowa, rozbudowa (w miejscu istniejących budynków gospodarczych) oraz zmiana sposobu użytkowania domku gotyckiego tzw. "Cukierni" na funkcję użyteczności publicznej - bibliotekę publiczną oraz budowa muru ażurowego.
Data wprowadzenia ogłoszenia: 30.01.2019

Treść ogłoszenia - Pobierz
SIWZ - Pobierz
Informacja z otwarcia ofert (z dnia 18.02.2019) - Pobierz
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (z dnia 13.03.2019) - Pobierz
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (z dnia 26.03.2019) - Pobierz
Ogłoszenie o zmianie umowy (z dnia 18.11.2019) - PobierzPRZETARG NIEOGRANICZONY - GMINA OPATÓWEK
Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) dla Gminy Opatówek.
Data wprowadzenia ogłoszenia: 29.01.2019

Treść ogłoszenia - Pobierz
SIWZ - Pobierz
Informacja z otwarcia ofert (z dnia 14.02.2019) - Pobierz
Informacja o unieważnieniu postępowania (z dnia 14.02.2019) - PobierzPRZETARG NIEOGRANICZONY - GMINA OPATÓWEK
Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Opatówek - ul. Kasprzaka (675563P), ul. Kilińskiego (675567P), ul. Spokojna (675564P).
Data wprowadzenia ogłoszenia: 24.01.2019

Treść ogłoszenia - Pobierz
SIWZ - Pobierz
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (z dnia 05.02.2019) - Pobierz
Pytania i odpowiedzi oraz uzupełnienie do SIWZ (z dnia 05.02.2019) - Pobierz
Informacja z otwarcia ofert (z dnia 12.02.2019) - Pobierz
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (z dnia 15.02.2019) - Pobierz
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (z dnia 28.02.2019) - PobierzPRZETARG NIEOGRANICZONY - GMINA OPATÓWEK
Wykonanie robót budowlanych, usług i dostaw w zakresie napraw i konserwacji na drogach gminnych na terenie gminy Opatówek w roku 2019.
Data wprowadzenia ogłoszenia: 15.01.2019

Treść ogłoszenia - Pobierz
SIWZ - Pobierz
Informacja z otwarcia ofert (z dnia 30.01.2019) - Pobierz
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (z dnia 08.02.2019) - Pobierz
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (z dnia 25.02.2019) - PobierzPRZETARG NIEOGRANICZONY - GMINA OPATÓWEK
Budowa punktu przesiadkowego B&R wraz z niezbędną infrastrukturą dla potrzeb obsługi ścieżek rowerowych w m. Szałe na dz. nr 488/6.
Data wprowadzenia ogłoszenia: 09.01.2019

Treść ogłoszenia - Pobierz
SIWZ - Pobierz
Informacja z otwarcia ofert (z dnia 24.01.2019) - Pobierz
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (z dnia 08.02.2019) - Pobierz
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (z dnia 25.02.2019) - Pobierz