MENU DOSTĘPNOŚCI
KONTRAST
ZWIĘKSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
POMNIEJSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
Biuletyn Informacji Publicznej

Zamówienia Publiczne - 2017 rok


PRZETARG NIEOGRANICZONY - GMINA OPATÓWEK
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Opatówek i z terenów niezamieszkałych administrowanych przez Gminę Opatówek.
Data wprowadzenia ogłoszenia: 12.12.2017

Treść ogłoszenia - Pobierz
SIWZ - Pobierz
Informacja z otwarcia ofert (z dnia 17.01.2018) - Pobierz
Przetarg został unieważniony. (informacja z dnia 05.02.2018)PRZETARG NIEOGRANICZONY - ZESPÓŁ EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNY SZKÓŁ GMINY OPATÓWEK
Świadczenie usług przewozu osób - dzieci i uczniów do: Szkoły Podstawowej im. Janusza Kusocińskiego w Opatówku, Publicznego Przedszkola "Wesoły Smyk" w Opatówku, Szkoły Podstawowej w Rajsku i Szkoły Podstawowej im. Władysława Broniewskiego w Tłokini Wielkiej w gminie Opatówek.
Data wprowadzenia ogłoszenia: 27.11.2017

Treść ogłoszenia - Pobierz
SIWZ - Pobierz
Informacja z otwarcia ofert (z dnia 11.12.2017) - Pobierz
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (z dnia 13.12.2017) - Pobierz
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (z dnia 29.12.2017) - PobierzPRZETARG NIEOGRANICZONY - GMINA OPATÓWEK
Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb Gminy Opatówek i jednostek organizacyjnych Gminy Opatówek w okresie 01.01.2018r. - 31.12.2019r.
Data wprowadzenia ogłoszenia: 21.11.2017

Treść ogłoszenia - Pobierz
SIWZ - Pobierz
Pytania i odpowiedzi (z dnia 27.11.2017) - Pobierz
Informacja z otwarcia ofert (z dnia 29.11.2017) - Pobierz
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (z dnia 14.12.2017) - Pobierz
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (z dnia 29.12.2017) - PobierzPRZETARG NIEOGRANICZONY - GMINA OPATÓWEK
Wykonanie robót budowlanych, usług w zakresie napraw i konserwacji na drogach gminnych na terenie gminy Opatówek w okresie 2017-2018 roku.
Data wprowadzenia ogłoszenia: 11.10.2017

Treść ogłoszenia - Pobierz
SIWZ - Pobierz
Informacja z otwarcia ofert (z dnia 27.10.2017) - Pobierz
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (z dnia 30.10.2017) - Pobierz
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (z dnia 10.11.2017) - PobierzPRZETARG NIEOGRANICZONY - GMINA OPATÓWEK
Przebudowa drogi wewnętrznej i placu manewrowego przy cmentarzu w Opatówku ul. Piaskowa.
Data wprowadzenia ogłoszenia: 03.10.2017

Treść ogłoszenia - Pobierz
SIWZ - Pobierz
Pytania i odpowiedzi (z dnia 13.10.2017) - Pobierz
Informacja z otwarcia ofert (z dnia 19.10.2017) - Pobierz
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (z dnia 30.10.2017) - Pobierz
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (z dnia 10.11.2017) - PobierzPRZETARG NIEOGRANICZONY - GMINA OPATÓWEK
Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej. Zadanie II: Termomodernizacja i przebudowa budynku biblioteki publicznej im. Braci Gillerów, filia w Tłokini Wielkiej, gmina Opatówek oraz zmiana sposobu użytkowania części tego budynku na pomieszczenia przedszkola publicznego. Zadanie II.1: Budowa bezodpływowego zbiornika na nieczystości ciekłe o poj. 5 m3.
Data wprowadzenia ogłoszenia: 28.09.2017

Treść ogłoszenia - Pobierz
SIWZ - Pobierz
Informacja z otwarcia ofert (z dnia 18.10.2017) - Pobierz
Przetarg został unieważniony. (informacja z dnia 24.10.2017)PRZETARG NIEOGRANICZONY - GMINA OPATÓWEK
Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej. Zadanie I: Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w miejscowości Sierzchów.
Data wprowadzenia ogłoszenia: 28.09.2017

Treść ogłoszenia - Pobierz
SIWZ - Pobierz
Pytania i odpowiedzi (z dnia 12.10.2017) - Pobierz
Informacja z otwarcia ofert (z dnia 18.10.2017) - Pobierz
Przetarg został unieważniony. (informacja z dnia 24.10.2017)PRZETARG NIEOGRANICZONY - GMINA OPATÓWEK
Przebudowa drogi gminnej Szulec - Józefów gm. Opatówek.
Data wprowadzenia ogłoszenia: 08.09.2017

Treść ogłoszenia - Pobierz
SIWZ - Pobierz
Pytania i odpowiedzi (z dnia 21.09.2017) - Pobierz
Informacja z otwarcia ofert (z dnia 26.09.2017) - Pobierz
Przetarg został unieważniony. (informacja z dnia 03.10.2017)PRZETARG NIEOGRANICZONY - GMINA OPATÓWEK
Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej. Zadanie II: Termomodernizacja i przebudowa budynku biblioteki publicznej im. Braci Gillerów, filia w Tłokini Wielkiej, gmina Opatówek oraz zmiana sposobu użytkowania części tego budynku na pomieszczenia przedszkola publicznego. Zadanie II.1: Budowa bezodpływowego zbiornika na nieczystości ciekłe o poj. 5 m3.
Data wprowadzenia ogłoszenia: 08.08.2017

Treść ogłoszenia - Pobierz
SIWZ - Pobierz
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (z dnia 21.08.2017) - Pobierz
Uzupełnienie do SIWZ (z dnia 21.08.2017) - Pobierz
Przetarg został unieważniony. (informacja z dnia 05.09.2017)PRZETARG NIEOGRANICZONY - GMINA OPATÓWEK
Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej. Zadanie I: Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w miejscowości Sierzchów.
Data wprowadzenia ogłoszenia: 08.08.2017

Treść ogłoszenia - Pobierz
SIWZ - Pobierz
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (z dnia 11.08.2017) - Pobierz
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (z dnia 21.08.2017) - Pobierz
Uzupełnienie do SIWZ (z dnia 21.08.2017) - Pobierz
Przetarg został unieważniony. (informacja z dnia 05.09.2017)PRZETARG NIEOGRANICZONY - GMINA OPATÓWEK
Rozbudowa i przebudowa istniejącej oczyszczalni ścieków dla Gminy Opatówek oraz budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Tłokinia Wielka, Tłokinia Kościelna, Tłokinia Mała, Tłokinia Nowa, Opatówek. Zadanie 2: Rozbudowa i przebudowa istniejącej oczyszczalni ścieków dla Gminy Opatówek.
Data wprowadzenia ogłoszenia: 07.07.2017

Treść ogłoszenia - Pobierz
SIWZ - Pobierz
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (z dnia 21.07.2017) - Pobierz
Pytania i odpowiedzi (z dnia 26.07.2017) - Pobierz
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (z dnia 28.07.2017) - Pobierz
Pytania i odpowiedzi oraz uzupełnienie do SIWZ (z dnia 28.07.2017) - Pobierz
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (z dnia 03.08.2017) - Pobierz
Uzupełnienie do SIWZ (z dnia 03.08.2017) - Pobierz
Informacja z otwarcia ofert (z dnia 10.08.2017) - Pobierz
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (z dnia 04.09.2017) - Pobierz
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (z dnia 20.09.2017) - Pobierz
Ogłoszenie o zmianie umowy (z dnia 14.09.2018) - PobierzPRZETARG NIEOGRANICZONY - GMINA OPATÓWEK
Rozbudowa i przebudowa istniejącej oczyszczalni ścieków dla gminy Opatówek oraz budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Tłokinia Wielka, Tłokinia Kościelna, Tłokinia Mała, Tłokinia Nowa, Opatówek. Zadanie 1: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Tłokinia Wielka, Tłokinia Kościelna, Tłokinia Mała, Tłokinia Nowa, Opatówek.
Data wprowadzenia ogłoszenia: 07.07.2017

Treść ogłoszenia - Pobierz
SIWZ - Pobierz
Pytania i odpowiedzi (z dnia 21.07.2017) - Pobierz
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (z dnia 24.07.2017) - Pobierz
Uzupełnienie do SIWZ (z dnia 26.07.2017) - Pobierz
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (z dnia 28.07.2017) - Pobierz
Uzupełnienie do SIWZ (z dnia 28.07.2017) - Pobierz
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (z dnia 03.08.2017) - Pobierz
Uzupełnienie do SIWZ (z dnia 03.08.2017) - Pobierz
Informacja z otwarcia ofert (z dnia 10.08.2017) - Pobierz
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (z dnia 21.08.2017) - Pobierz
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (z dnia 11.09.2017) - Pobierz
Ogłoszenie o zmianie umowy (z dnia 04.01.2019) - Pobierz
Ogłoszenie o zmianie umowy (z dnia 18.06.2019) - PobierzPRZETARG NIEOGRANICZONY - GMINA OPATÓWEK
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Opatówek i z terenów niezamieszkałych administrowanych przez Gminę Opatówek.
Data wprowadzenia ogłoszenia: 24.05.2017

Treść ogłoszenia - Pobierz
SIWZ - Pobierz
Pytania i odpowiedzi (z dnia 30.05.2017) - Pobierz
Informacja z otwarcia ofert (z dnia 02.06.2017) - Pobierz
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (z dnia 08.06.2017) - Pobierz
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (z dnia 23.06.2017) - PobierzPRZETARG NIEOGRANICZONY - GMINA OPATÓWEK
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Opatówek i z terenów niezamieszkałych administrowanych przez Gminę Opatówek.
Data wprowadzenia ogłoszenia: 27.03.2017

Treść ogłoszenia - Pobierz
SIWZ - Pobierz
Pytania i odpowiedzi (z dnia 24.04.2017) - Pobierz
Uzupełnienie do SIWZ (z dnia 25.04.2017) - Pobierz
Informacja z otwarcia ofert (z dnia 04.05.2017) - Pobierz
Przetarg został unieważniony. (informacja z dnia 09.05.2017)PRZETARG NIEOGRANICZONY - GMINA OPATÓWEK
Przebudowa drogi gminnej 675537P ul. Kaliska w miejscowości Szałe.
Data wprowadzenia ogłoszenia: 16.03.2017

Treść ogłoszenia - Pobierz
SIWZ - Pobierz
Informacja z otwarcia ofert (z dnia 31.03.2017) - Pobierz
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (z dnia 10.04.2017) - Pobierz
Sprostowanie do informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty (z dnia 13.04.2017) - Pobierz
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (z dnia 26.04.2017) - PobierzPRZETARG NIEOGRANICZONY - GMINA OPATÓWEK
Przebudowa drogi gminnej 675537P ul. Kaliska w miejscowości Szałe.
Data wprowadzenia ogłoszenia: 24.02.2017

Treść ogłoszenia - Pobierz
SIWZ - Pobierz
Pytania i odpowiedzi (z dnia 10.03.2017) - Pobierz
Informacja z otwarcia ofert (z dnia 14.03.2017) - Pobierz
Przetarg został unieważniony. (informacja z dnia 15.03.2017)ZAMÓWIENIE Z WOLNEJ RĘKI - GMINA OPATÓWEK
Usługi oświetlania ulic, placów i dróg publicznych za pomocą infrastruktury oświetleniowej stanowiącej własność Wykonawcy oraz infrastruktury oświetleniowej będącej w posiadaniu Wykonawcy, w obrębie administracyjnym Gminy Opatówek na rok 2017.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (z dnia 23.01.2017) - Pobierz