MENU DOSTĘPNOŚCI
KONTRAST
ZWIĘKSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
POMNIEJSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
Biuletyn Informacji Publicznej

Zamówienia Publiczne - 2018 rok


PRZETARG NIEOGRANICZONY - GMINA OPATÓWEK
Przebudowa, rozbudowa (w miejscu istniejących budynków gospodarczych) oraz zmiana sposobu użytkowania domku gotyckiego tzw. "Cukierni" na funkcję użyteczności publicznej - bibliotekę publiczną oraz budowa muru ażurowego.
Data wprowadzenia ogłoszenia: 06.12.2018

Treść ogłoszenia - Pobierz
SIWZ - Pobierz
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (z dnia 21.12.2018) - Pobierz
Pytania i odpowiedzi oraz uzupełnienie do SIWZ (z dnia 21.12.2018) - Pobierz
Informacja z otwarcia ofert (z dnia 08.01.2019) - Pobierz
Informacja o unieważnieniu postępowania (z dnia 29.01.2019) - PobierzPRZETARG NIEOGRANICZONY - GMINA OPATÓWEK
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 4.000.000,00 PLN przeznaczonego na sfinansowanie planowanego deficytu oraz wydatków inwestycyjnych.
Data wprowadzenia ogłoszenia: 01.12.2018

Treść ogłoszenia - Pobierz
SIWZ - Pobierz
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (z dnia 06.12.2018) - Pobierz
Pytania i odpowiedzi oraz uzupełnienie do SIWZ (z dnia 06.12.2018) - Pobierz
Informacja z otwarcia ofert (z dnia 14.12.2018) - Pobierz
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (z dnia 17.12.2018) - Pobierz
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (z dnia 27.12.2018) - PobierzPRZETARG NIEOGRANICZONY - ZESPÓŁ EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNY SZKÓŁ GMINY OPATÓWEK
Świadczenie usług przewozu osób - dzieci i uczniów do: Szkoły Podstawowej im. Janusza Kusocińskiego w Opatówku, Publicznego Przedszkola "Wesoły Smyk" w Opatówku, Szkoły Podstawowej w Rajsku i Szkoły Podstawowej im. Władysława Broniewskiego w Tłokini Wielkiej w gminie Opatówek.
Data wprowadzenia ogłoszenia: 28.11.2018

Treść ogłoszenia - Pobierz
SIWZ - Pobierz
Uzupełnienie do SIWZ (z dnia 04.12.2018) - Pobierz
Informacja z otwarcia ofert (z dnia 14.12.2018) - Pobierz
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (z dnia 18.12.2018) - Pobierz
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (z dnia 27.12.2018) - PobierzPRZETARG NIEOGRANICZONY - GMINA OPATÓWEK
Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Opatówek - Borów, gmina Opatówek.
Data wprowadzenia ogłoszenia: 15.11.2018

Treść ogłoszenia - Pobierz
SIWZ - Pobierz
Informacja z otwarcia ofert (z dnia 30.11.2018) - Pobierz
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (z dnia 11.12.2018) - Pobierz
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (z dnia 27.12.2018) - PobierzPRZETARG NIEOGRANICZONY - GMINA OPATÓWEK
I. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Opatówek. II. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenów niezamieszkałych administrowanych przez Gminę Opatówek.
Data wprowadzenia ogłoszenia: 09.11.2018

Treść ogłoszenia - Pobierz
SIWZ - Pobierz
Informacja z otwarcia ofert (z dnia 20.11.2018) - Pobierz
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (z dnia 11.12.2018) - Pobierz
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (z dnia 27.12.2018) - PobierzPRZETARG NIEOGRANICZONY - GMINA OPATÓWEK
Przebudowa, rozbudowa (w miejscu istniejących budynków gospodarczych) oraz zmiana sposobu użytkowania domku gotyckiego tzw. "Cukierni" na funkcję użyteczności publicznej - bibliotekę publiczną oraz budowa muru ażurowego.
Data wprowadzenia ogłoszenia: 02.11.2018

Treść ogłoszenia - Pobierz
SIWZ - Pobierz
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (z dnia 16.11.2018) - Pobierz
Pytania i odpowiedzi oraz uzupełnienie do SIWZ (z dnia 16.11.2018) - Pobierz
Informacja z otwarcia ofert (z dnia 28.11.2018) - Pobierz
Informacja o unieważnieniu postępowania (z dnia 29.11.2018) - PobierzPRZETARG NIEOGRANICZONY - GMINA OPATÓWEK
I. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Opatówek. II. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenów niezamieszkałych administrowanych przez Gminę Opatówek.
Data wprowadzenia ogłoszenia: 18.10.2018

Treść ogłoszenia - Pobierz
SIWZ - Pobierz
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (z dnia 24.10.2018) - Pobierz
Uzupełnienie do SIWZ (z dnia 24.10.2018) - Pobierz
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (z dnia 26.10.2018) - Pobierz
Pytania i odpowiedzi oraz uzupełnienie do SIWZ (z dnia 26.10.2018) - Pobierz
Uzupełnienie do SIWZ (z dnia 29.10.2018) - Pobierz
Informacja z otwarcia ofert (z dnia 06.11.2018) - Pobierz
Informacja o unieważnieniu postępowania (z dnia 07.11.2018) - PobierzPRZETARG NIEOGRANICZONY - GMINA OPATÓWEK
Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Tłokinia Kościelna - Rożdżały, gmina Opatówek.
Data wprowadzenia ogłoszenia: 11.10.2018

Treść ogłoszenia - Pobierz
SIWZ - Pobierz
Pytania i odpowiedzi (z dnia 22.10.2018) - Pobierz
Informacja z otwarcia ofert (z dnia 26.10.2018) - Pobierz
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (z dnia 07.11.2018) - Pobierz
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (z dnia 20.11.2018) - PobierzPRZETARG NIEOGRANICZONY - GMINA OPATÓWEK
Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Tłokinia Kościelna - Rożdżały, gmina Opatówek.
Data wprowadzenia ogłoszenia: 10.09.2018

Treść ogłoszenia - Pobierz
SIWZ - Pobierz
Pytania i odpowiedzi oraz uzupełnienie do SIWZ (z dnia 21.09.2018) - Pobierz
Informacja z otwarcia ofert (z dnia 25.09.2018) - Pobierz
Informacja o unieważnieniu postępowania (z dnia 28.09.2018) - PobierzPRZETARG NIEOGRANICZONY - GMINA OPATÓWEK
Dostawa kontenerów do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych stanowiących wyposażenie PSZOK dla Gminy Opatówek.
Data wprowadzenia ogłoszenia: 31.08.2018

Treść ogłoszenia - Pobierz
SIWZ - Pobierz
Informacja z otwarcia ofert (z dnia 11.09.2018) - Pobierz
Informacja o unieważnieniu postępowania (z dnia 19.09.2018) - PobierzPRZETARG NIEOGRANICZONY - GMINA OPATÓWEK
Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) dla Gminy Opatówek.
Data wprowadzenia ogłoszenia: 31.08.2018

Treść ogłoszenia - Pobierz
SIWZ - Pobierz
Informacja z otwarcia ofert (z dnia 17.09.2018) - Pobierz
Informacja o unieważnieniu postępowania (z dnia 19.09.2018) - PobierzPRZETARG NIEOGRANICZONY - GMINA OPATÓWEK
Przebudowa nawierzchni placu manewrowego przy ul. Poniatowskiego w miejscowości Opatówek.
Data wprowadzenia ogłoszenia: 17.07.2018

Treść ogłoszenia - Pobierz
SIWZ - Pobierz
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (z dnia 24.07.2018) - Pobierz
Uzupełnienie do SIWZ (z dnia 24.07.2018) - Pobierz
Informacja z otwarcia ofert (z dnia 06.08.2018) - Pobierz
Sprostowanie do informacji z otwarcia ofert (z dnia 08.08.2018) - Pobierz
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (z dnia 28.08.2018) - Pobierz
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (z dnia 12.09.2018) - PobierzPRZETARG NIEOGRANICZONY - GMINA OPATÓWEK
Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej. Zadanie III: Termomodernizacja, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku byłej Szkoły Podstawowej na cele kulturalne, oświatowe i rekreacyjne w miejscowości Michałów Drugi, gmina Opatówek.
Data wprowadzenia ogłoszenia: 12.07.2018

Treść ogłoszenia - Pobierz
SIWZ - Pobierz
Uzupełnienie do SIWZ (z dnia 16.07.2018) - Pobierz
Informacja z otwarcia ofert (z dnia 27.07.2018) - Pobierz
Informacja o unieważnieniu postępowania (z dnia 27.07.2018) - PobierzPRZETARG NIEOGRANICZONY - GMINA OPATÓWEK
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Opatówek oraz gmin: Brzeziny, Godziesze Wielkie. Zadanie I: Termomodernizacja budynków na terenie gminy Opatówek - budynek Urzędu Miejskiego w Opatówku.
Data wprowadzenia ogłoszenia: 26.06.2018

Treść ogłoszenia - Pobierz
SIWZ - Pobierz
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (z dnia 09.07.2018) - Pobierz
Uzupełnienie do SIWZ (z dnia 09.07.2018) - Pobierz
Informacja z otwarcia ofert (z dnia 13.07.2018) - Pobierz
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (z dnia 09.08.2018) - Pobierz
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (z dnia 23.08.2018) - PobierzPRZETARG NIEOGRANICZONY - GMINA OPATÓWEK
Przebudowa drogi gminnej Szulec - Józefów, gmina Opatówek.
Data wprowadzenia ogłoszenia: 25.05.2018

Treść ogłoszenia - Pobierz
SIWZ - Pobierz
Pytania i odpowiedzi (z dnia 11.06.2018) - Pobierz
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (z dnia 11.06.2018) - Pobierz
Uzupełnienie do SIWZ (z dnia 11.06.2018) - Pobierz
Informacja z otwarcia ofert (z dnia 18.06.2018) - Pobierz
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (z dnia 03.07.2018) - Pobierz
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (z dnia 17.07.2018) - PobierzPRZETARG NIEOGRANICZONY - GMINA OPATÓWEK
Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej. Zadanie III: Termomodernizacja, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku byłej Szkoły Podstawowej na cele kulturalne, oświatowe i rekreacyjne w miejscowości Michałów Drugi, gmina Opatówek.
Data wprowadzenia ogłoszenia: 24.05.2018

Treść ogłoszenia - Pobierz
SIWZ - Pobierz
Informacja z otwarcia ofert (z dnia 08.06.2018) - Pobierz
Informacja o unieważnieniu postępowania (z dnia 26.06.2018) - PobierzPRZETARG NIEOGRANICZONY - GMINA OPATÓWEK
Renowacja elewacji domu Fiedlera, obiektu biblioteki, przedszkola i apteki przy ul. Kościelnej 2 w Opatówku.
Data wprowadzenia ogłoszenia: 21.05.2018

Treść ogłoszenia - Pobierz
SIWZ - Pobierz
Informacja z otwarcia ofert (z dnia 05.06.2018) - Pobierz
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (z dnia 19.06.2018) - Pobierz
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (z dnia 04.07.2018) - PobierzPRZETARG NIEOGRANICZONY - GMINA OPATÓWEK
Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej. Zadanie III: Termomodernizacja, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku byłej Szkoły Podstawowej na cele kulturalne, oświatowe i rekreacyjne w miejscowości Michałów Drugi, gmina Opatówek.
Data wprowadzenia ogłoszenia: 30.04.2018

Treść ogłoszenia - Pobierz
SIWZ - Pobierz
Informacja z otwarcia ofert (z dnia 16.05.2018) - Pobierz
Informacja o unieważnieniu postępowania (z dnia 21.05.2018) - PobierzPRZETARG NIEOGRANICZONY - GMINA OPATÓWEK
Przebudowa drogi gminnej Rajsko - Smółki, gmina Opatówek.
Data wprowadzenia ogłoszenia: 19.04.2018

Treść ogłoszenia - Pobierz
SIWZ - Pobierz
Informacja z otwarcia ofert (z dnia 08.05.2018) - Pobierz
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (z dnia 21.05.2018) - Pobierz
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (z dnia 06.06.2018) - PobierzPRZETARG NIEOGRANICZONY - GMINA OPATÓWEK
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 7.000.000,00 PLN przeznaczonego na sfinansowanie planowanego deficytu w szczególności na zadania związane z inwestycjami dotyczącymi rozbudowy oczyszczalni, budowy kanalizacji sanitarnej, inwestycje drogowe.
Data wprowadzenia ogłoszenia: 12.04.2018

Treść ogłoszenia - Pobierz
SIWZ - Pobierz
Pytania i odpowiedzi (z dnia 19.04.2018) - Pobierz
Informacja z otwarcia ofert (z dnia 25.04.2018) - Pobierz
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (z dnia 16.05.2018) - Pobierz
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (z dnia 01.06.2018) - PobierzPRZETARG NIEOGRANICZONY - GMINA OPATÓWEK
Wymiana pokrycia dachu domu Fiedlera, obiektu biblioteki, przedszkola i apteki przy ul. Kościelnej 2 w Opatówku.
Data wprowadzenia ogłoszenia: 04.04.2018

Treść ogłoszenia - Pobierz
SIWZ - Pobierz
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (z dnia 09.04.2018) - Pobierz
Uzupełnienie do SIWZ (z dnia 09.04.2018) - Pobierz
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (z dnia 20.04.2018) - Pobierz
Uzupełnienie do SIWZ (z dnia 20.04.2018) - Pobierz
Informacja z otwarcia ofert (z dnia 26.04.2018) - Pobierz
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (z dnia 10.05.2018) - Pobierz
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (z dnia 21.05.2018) - PobierzPRZETARG NIEOGRANICZONY - GMINA OPATÓWEK
Renowacja elewacji domu Fiedlera, obiektu biblioteki, przedszkola i apteki przy ul. Kościelnej 2 w Opatówku.
Data wprowadzenia ogłoszenia: 04.04.2018

Treść ogłoszenia - Pobierz
SIWZ - Pobierz
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (z dnia 09.04.2018) - Pobierz
Uzupełnienie do SIWZ (z dnia 09.04.2018) - Pobierz
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (z dnia 20.04.2018) - Pobierz
Uzupełnienie do SIWZ (z dnia 20.04.2018) - Pobierz
Informacja z otwarcia ofert (z dnia 26.04.2018) - Pobierz
Informacja o unieważnieniu postępowania (z dnia 02.05.2018) - PobierzPRZETARG NIEOGRANICZONY - GMINA OPATÓWEK
Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej. Zadanie II: Termomodernizacja i przebudowa budynku biblioteki publicznej im. Braci Gillerów, filia w Tłokini Wielkiej, gmina Opatówek oraz zmiana sposobu użytkowania części tego budynku na pomieszczenia przedszkola publicznego. Zadanie II.1: Budowa bezodpływowego zbiornika na nieczystości ciekłe o poj. 5 m3.
Data wprowadzenia ogłoszenia: 05.03.2018

Treść ogłoszenia - Pobierz
SIWZ - Pobierz
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (z dnia 15.03.2018) - Pobierz
Uzupełnienie do SIWZ (z dnia 15.03.2018) - Pobierz
Informacja z otwarcia ofert (z dnia 22.03.2018) - Pobierz
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (z dnia 23.04.2018) - Pobierz
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (z dnia 08.05.2018) - Pobierz
Ogłoszenie o zmianie umowy (z dnia 11.04.2019) - PobierzPRZETARG NIEOGRANICZONY - GMINA OPATÓWEK
Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej. Zadanie I: Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w miejscowości Sierzchów.
Data wprowadzenia ogłoszenia: 05.03.2018

Treść ogłoszenia - Pobierz
SIWZ - Pobierz
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (z dnia 15.03.2018) - Pobierz
Uzupełnienie do SIWZ (z dnia 15.03.2018) - Pobierz
Informacja z otwarcia ofert (z dnia 22.03.2018) - Pobierz
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (z dnia 23.04.2018) - Pobierz
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (z dnia 08.05.2018) - PobierzPRZETARG NIEOGRANICZONY - GMINA OPATÓWEK
I. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Opatówek II. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenów niezamieszkałych administrowanych przez Gminę Opatówek.
Data wprowadzenia ogłoszenia: 15.02.2018

Treść ogłoszenia - Pobierz
SIWZ - Pobierz
Informacja z otwarcia ofert (z dnia 28.02.2018) - Pobierz
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (z dnia 15.03.2018) - Pobierz
Sprostowanie do informacji z otwarcia ofert (z dnia 16.03.2018) - Pobierz
Sprostowanie do informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty (z dnia 16.03.2018) - Pobierz
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (z dnia 27.03.2018) - PobierzPRZETARG NIEOGRANICZONY - GMINA OPATÓWEK
Przebudowa dróg gminnych w Opatówku ulicy 3 Maja nr drogi 675561P i ulicy Ludowej nr drogi 675565P.
Data wprowadzenia ogłoszenia: 07.02.2018

Treść ogłoszenia - Pobierz
SIWZ - Pobierz
Informacja z otwarcia ofert (z dnia 22.02.2018) - Pobierz
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (z dnia 27.03.2018) - Pobierz
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (z dnia 13.04.2018) - PobierzZAMÓWIENIE Z WOLNEJ RĘKI - GMINA OPATÓWEK
Świadczenie usługi oświetlania ulic, placów i dróg publicznych za pomocą infrastruktury oświetleniowej w obrębie administracyjnym Zamawiającego.

Ogłoszenie o dobrowolnej przejrzystości ex ante (z dnia 07.02.2018) - Pobierz
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (z dnia 20.02.2018) - PobierzPRZETARG NIEOGRANICZONY - GMINA OPATÓWEK
Przebudowa dróg gminnych w Opatówku: ulicy 3 Maja nr drogi 675561P i ulicy Ludowej nr drogi 675565P.
Data wprowadzenia ogłoszenia: 12.01.2018

Treść ogłoszenia - Pobierz
SIWZ - Pobierz
Pytania i odpowiedzi (z dnia 24.01.2018) - Pobierz
Informacja z otwarcia ofert (z dnia 30.01.2018) - Pobierz
Przetarg został unieważniony. (informacja z dnia 06.02.2018)